uitvoering adviezen commissie dekker n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uitvoering Adviezen Commissie Dekker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Uitvoering Adviezen Commissie Dekker - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Uitvoering Adviezen Commissie Dekker. Tjitske de Haas Ministerie BZK Wonen, Bouwen en Integratie 27 september 2012. BZK/Wonen, Bouwen en Integratie. Vanaf oktober 2010 bij BZK Thema’s: Wonen en leefbaarheid Bouwkwaliteit (bouwregelgeving). Bouwregelgeving BZK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uitvoering Adviezen Commissie Dekker' - trella


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uitvoering adviezen commissie dekker

Uitvoering Adviezen Commissie Dekker

Tjitske de Haas

Ministerie BZK

Wonen, Bouwen en Integratie

27 september 2012

bzk wonen bouwen en integratie
BZK/Wonen, Bouwen en Integratie
 • Vanaf oktober 2010 bij BZK
 • Thema’s:
  • Wonen en leefbaarheid
  • Bouwkwaliteit

(bouwregelgeving)

bouwregelgeving bzk
Bouwregelgeving BZK
 • Voorschriften voor bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken
 • Alle bouwwerken (woningen, utiliteitsbouw, tunnels, viaducten etc.)
 • Nieuwe en bestaande bouwwerken
 • Veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, milieu
 • Doel: waarborgen van de minimumkwaliteit, zorgen voor goed functionerend stelsel
uitvoering adviezen commissie dekker1
Uitvoering adviezen commissie Dekker

Regeerakkoord 2010  adviezen uitvoeren

privaat wat kan publiek wat moet
Privaat wat kan, publiek wat moet

Geeft marktpartijen vertrouwen en ruimte om

verantwoordelijkheid te nemen

voor bouwprojecten

private kwaliteitsborging



overheid stapje terug

aanbevelingen dekker
Aanbevelingen Dekker

Privaat wat kan, publiek wat moet

Laat gemeenten niet meer toetsen aan de technische voorschriften

Geen lokale “kop” op landelijke regelgeving

Garandeer de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving

Bevorder vereenvoudiging van bestemmingsplannen

Creëer experimenteerruimte voor gebiedsconcessies

Professionalisering marktpartijen

doelstellingen
Doelstellingen
 • Bouwproces: marktpartijen verantwoordelijk, overheid stelt juridische kaders
 • Analyse Dekker: procedure bouwvergunning vermenging verantwoordelijkheden/vertroebeling
 • Doel daarom: bouwpartners stellen zelf kwaliteitsborging op orde
 • Kortom: bouw stap erbij, overheid stap terug
uitgangspunten
Uitgangspunten
 • Brief Tweede Kamer 15 december 2011:
  • I.p.v. preventieve bouwplantoets- private kwaliteitsborging
  • Twee sporen: keuze aan de initiatiefnemer; privaat of publiek
  • Geen instrumenten aanwijzen maar kaders stellen
  • Reikwijdte: van initiatief tot en met oplevering
hoe werkt het stelsel
Hoe werkt het stelsel
 • Vergunninghouder kiest: publiek of privaat
 • Publiek geen verandering
 • Privaat vergunning voor het bouwen
 • verdwijnt
 • Stappen:
 • Kies passend instrument
 • Vraag omgevingsvergunning
 • “beperkte toets-bouw” aan
 • Start bouw en zorg zelf voor eindresultaat
 • dat aan de voorschriften voldoet.
stap 1 wat is een passend instrument
(Stap 1) Wat is een passend instrument
 • Toegelaten door in te stellen beoordelingsinstantie passend voor type bouwwerk (laag, midden, hoog risico)
 • Basiseisen voor private kwaliteitsborging:
 • Waarborgen dat eindresultaat aan technische Bouwbesluit 2012 voldoet
 • Duidelijk wie verantwoordelijk
 • Duidelijk wie aansprakelijk
 • Criteria voor private kwaliteitsborging:
 • onderzoek SBK
 • Nader uit te werken
stap 1 voorbeelden van private instrumenten
(Stap 1) Voorbeelden van private instrumenten
 • Erkenningsregeling
  • Erkende architect
  • Lid van beroepsvereniging, permanente educatie
  • Fouten: verlies erkenning, boete
 • Ontwerpen onder certificaat
  • Eigen verklaring dat plan voldoet
  • Gekoppeld aan verzekerde garantie met onafhankelijk toezicht en opleveringskeuring
 • Gecertificeerd toezicht
  • Onafhankelijk toezicht op ontwerp en uitvoering
  • Aansprakelijkheid bij toezichthouder
stap 2 omgevingsvergunning beperkte toets bouw
(Stap 2) Omgevingsvergunning beperkte toets bouw
 • Definitie: huidige omgevingsvergunning voor het bouwen m.u.v. bouwtechnische aspecten Bouwbesluit 2012
 • Bevoegd gezag:
  • checkt aanwezigheid instrument en toepassing voor bouwwerk
  • ruimtelijke/welstandstoets/veiligheid derden tijdens bouw
  • oplevering: bij correcte toepassing  toestemming in gebruik nemen
  • Na oplevering: onveranderde rol toezicht

bestaande voorraad

stap 3 voordelen marktpartijen
(Stap 3) Voordelen marktpartijen
 • Onderzoek “Motieven van marktpartijen voor de toepassing van een privaat stelsel in het bouwtoezicht “(Spekkink C&R)
 • Conclusie: voorkomen van stagnatie bouwproces, zekerheid over start bouw effect doordat toetsing geen momentopname halverwege bouwproces is maar met het ontwerp meeloopt
 • Soms ook lagere kosten (direct of indirect)
 • Vervolg: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
nader uit te werken t b v rol gemeenten
Nader uit te werken t.b.v. rol gemeenten
 • Ondermeer:
 • Verhouding publieke-private spoor
 • Indieningsvereisten
 • Financiering (leges)
 • Positie brandweer
 • VBWTN,VNG,NVBR
aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid
 • Onderzoek Crisislab: “Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw”.
 • Verplichte verzekerde garantie op bouwwerken
 • Sluitstuk private kwaliteitsborging: voor alle bouwwerken Versterking positie consument!
 • Instituut voor Bouwrecht werkt uit
hoe verder
Hoe verder
 • Uitwerken in conceptwetsvoorstel
  • Overlegplatform bouwregelgeving
  • Politieke besluitvorming
 • Verwachting: 1 januari 2015 in werking
meer informatie
Meer informatie
 • Dank u voor uw aandacht!
 • Meer informatie:
 • Infoblad Private kwaliteitsborging plus onderzoeken  
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/brochures/2012/09/20/private-kwaliteitsborging-in-het-bouwtoezicht.html
 • Reacties
 • Postbus.vernieuwingbouwregelgeving@minbzk.nl