den kulturelle skolesekken begeistring og byr krati n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati. Anne Homme Dr. Polit Forsker II Uni Rokkansenteret anne.homme@uni.no. Lise H. Rykkja Dr. Polit Forsker II/Postdoktor Uni Rokkansenteret Universitetet i Bergen lise.rykkja@uni.no. Presentasjon onsdag 17. april 2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den kulturelle skolesekken begeistring og byr krati

Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati

Anne Homme

Dr. Polit

Forsker II

Uni Rokkansenteret

anne.homme@uni.no

Lise H. Rykkja

Dr. Polit

Forsker II/Postdoktor

Uni Rokkansenteret

Universitetet i Bergen

lise.rykkja@uni.no

Presentasjon onsdag 17. april 2013

Møteplassen 2013, Stiklestad

Regionalt kulturforum, Trondheim

forskningprosjekt om dks 2010 2013
Forskningprosjektom DKS 2010-2013
 • Problemstilling: Hvilken betydning har Den kulturelle skolesekken på ulike nivå og for ulike aktører?
  • Hva er de ulike aktørenes målsettinger, interesser og verdier
  • Hvordan kommer disse til uttrykk i ulike praksiser,
  • Hvordan gjennomføres de politiske målsettingene,
  • Hvilke konsekvenser har Den kulturelle skolesekken for ulike aktører?
 • Samarbeid mellom Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen på oppdrag fra Kulturdepartementet
hovedfunn i prosjektet
Hovedfunn i prosjektet
 • Den kulturelle skolesekken, kunsten, elevene, lærerne og skolen:
  • spenningsforholdet mellom kultur og skole består
  • lite rom for elevers deltakelse og medvirkning
  • uklart hvilken rolle lærerne kan innta i det «det magiske møte mellom kunster og elev»
 • Den kulturelle skolesekken, kunst- og kulturfeltet
  • lukrativ ordning for kunstnerne
  • tilpasning av kunsten til målgruppa og kunstens integritet
  • mangel på innsyn i utvalgsprosesser
den kulturelle skolesekken forvaltningen og skolen
Den kulturelle skolesekken - Forvaltningen og skolen
 • Stor variasjon og kompleksitet
  • kunst og kulturprosjekt
  • (ut)danningsprosjekt
  • demokratisk prosjekt
  • mangfoldighetsprosjekt
  • mellom kultur og skole
  • mellom kulturløft og kunnskapsløft
  • nasjonale mål og lokal forankring

(Homme og Rykkja 2013 «Heftig og begeistret – skolesekkens heiagjeng»)

(Homme og Rykkja 2013 «Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom»)

begeistring byr kratiet og skolen
Begeistring: byråkratiet og skolen

god, verdifull, unik, gave, suksess,

magisk, dannende, utfordrende

 • Hvordan ser Skolesekken ut fra forvaltningens side?
 • Hvordan ser skolene på Skolesekken?
 • Datagrunnlag: feltarbeid, intervjuer, spørreundersøkelse
 • Statsvitenskapelig perspektiv: institusjonell teori, teorier om iverksetting av politikk
iverksetting og institusjonalisering av den kulturelle skolesekken
Iverksetting og institusjonalisering av Den kulturelle skolesekken:
 • Hva med ”DKS-byråkratiet”?
  • egen livsverden, faglighet, språk, og forestillinger om egen betydning
  • former mennesker
  • maskinrom: systemisk hukommelse eller avansert faglighet, kontroll med ressurser og realisering av prosjekter
  • skaper «skolesekkpolitikk»
  • sikrer rettsstaten: sørge for elevene skal få møte profesjonelle aktører fra kultursektoren
krysspress
Krysspress…
 • Hvem?
  • Bakgrunn: kultur, administrasjon & utdanning:

kunstnere, kunstvitere, administrativt utdannete

  • Heltid, deltid
  • Helhetlig ansvar vs ansvar for enkeltfunksjoner
 • Rammer
  • Nasjonale retningslinjer vs lokale behov
  • Mellom arbeidsgivers forventninger, kunstnerinteresser og skolefeltet
  • Lojalitetsforpliktelser: muligheter for valg
og handlingsrom
…. og handlingsrom
 • Hva gjør de?
  • former skolesekkprogrammet: kontakt med kunstnerne og kulturinstitusjoner, kulturformidlere, eksperter
  • produserer forestillinger, DKS-møter
  • koordinerer kontakten mellom kommuner/skoler og kunstnerne
 • Hvordan?
  • skjønn: egen kompetanse og erfaring, nettverk, festivaler/fagsamlinger, eksperter nasjonalt og lokalt
  • utvikling av teknikker og rutiner: kvalitet, ressurser, lokal forankring, medbestemmelse
  • «organisatorisk hykleri»: mangler samsvar mellom legitimering utad og interne prioriteringer
  • institusjonalisering: felles normer og regler
dks i skolen
DKS i skolen
 • Spørreundersøkelsen: rektorer og kulturkontakter på 400 skoler
 • Stor oppslutning

om ordningen

dks i skolen1
DKS i skolen

Oppslutning om DKS. Prosent enig. N=432

dks i skolen3
DKS i skolen

Elevenes utbytte av DKS ifølge rektorer og kulturkontakter. Prosent enig. N= 432.

dks som godhetsmakt
DKS som godhetsmakt
 • Begeistring, entusiasme, oppslutning
 • Positive endringer både for kunst, kulturfeltet og skolefeltet (gjensidig tilpasning)
 • Kunstens egenverdi og kunstnernes eierforhold til ordningen (gir legitimitet)
 • Skolesekken preges av godhetsdiskurs som tildeler makt og definerer legitime posisjoner
 • Kritikk blir vanskelig, «illegitimt»
 • Utvikling, fornyelse og endring forutsetter at man stiller spørsmål, er åpen for konstruktiv kritikk og diskusjon
skolesekkens utfordringer
Skolesekkensutfordringer
 • Skolen og kultursektoren: ulik forståelse av mål, formål og kjernebegreper -> utfordring for gjennomføringen
 • Skolesekken for alle: ikke valgfri, alderssegregert, når ikke alle grupper
 • Estetiske fag i skolen: lærernes kompetanse og fagenes plass i skolen under press, flere eksterne kulturtiltak
 • Mangfold og flertydighet: mange skolesekker, uklar kvalitetsforståelse
anbefalinger
Anbefalinger
 • Større åpenhet i utvalgsprosessene
 • Større mulighet til innsyn i programmeringsarbeid og utvalgspraksis
 • Større grad av medvirkning og innflytelse fra skolens aktører
rapportering
Rapportering

Breivik, Jan-Kåre og Cahtarina Christophersen (red.) (2013):

Den kulturelle skolesekken

Kulturrådets skriftserie, Bergen: Fagbokforlaget (under utgivelse)