Zb 9 metaliczne materia y kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materia y typu glare
Download
1 / 18

ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare. Lider merytoryczny Prof. dr hab. Barbara Surowska, dr hab. inż. Romana Śliwa Instytucje partnerskie w zadaniu Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare' - travis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zb 9 metaliczne materia y kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materia y typu glare

ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare

Lider merytoryczny

Prof. dr hab. Barbara Surowska, dr hab. inż. Romana Śliwa

Instytucje partnerskie w zadaniu

Politechnika Lubelska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Lotnictwa, IPPT PAN


G wne wyniki zrealizowanych prac badawczych
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

Kompozyty umacniane cząstkami

Odlewy szkieletowe

Zależność między udziałem fazy umacniającej (%mas.) a udarnością (J/m2) po różnych zabiegach obróbki cieplnej

Ubytek masy badanych skojarzeń tribologicznych PA31+15%SiC, PA31+15%WS, PA31+15%(SiC+WS)

Obraz 3D śladu tarcia powierzchni kompozytu PA31+15%(SiC+WS)

Politechnika Śląska


G wne wyniki zrealizowanych prac badawczych1
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

Kompozyty metalowo-ceramiczne wytwarzane przez infiltrację ciśnieniową metalu do pianek ceramicznych

Prawdopodobieństwo wykrycia uszkodzenia

Szacowanie rozmiaru uszkodzenia

Zależność średniej średnicy okna w ściance pianki korundowej od lepkości zawiesiny przeznaczonej do spieniania.

Politechnika Rzeszowska

ITWL


G wne wyniki zrealizowanych prac badawczych2
Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

Wytwarzanie i badanie kompozytów typu Glare

Mikrostruktura

Badanie NDT - mikrotomograf

Wytworzono laminaty tytan/kompozyt węglowo-epoksydowy

Kompozyt węglowy temp. -196C

Wytrzymałość na rozciąganie

Politechnika Lubelska

Instytut Lotnictwa


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu
Dane do wskaźników realizacji celów projektu

Referaty na konferencjach:

 • Myalski J., Właściwości tribologiczne materiałów kompozytowych zawierających węgiel szklisty, XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń technicznych, Radom, 2011,

 • Wieczorek J., Tribologiczne właściwości kompozytów o osnowie stopu aluminium poddanych obróbce plastycznej, kompozytów, XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń technicznych, Radom, 2011,

 • PotoczekM., ŚliwaR.E.,Characteristics of AlMg/Al2O3 interpenetrating composites obtained by metal infiltration into gelcast Al2O3 foams” „Supply on the Wings” 02-04.11.2011 Frankfurt, Germany

 • PotoczekM., ŚliwaR.E., PęcherskiR., NowakZ., NowakM., Modeling of ceramic foam structures designed as matrixes for interpenetrating composites, 21-st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, 22-24.08.2011, Limerick, Ireland.

 • Potoczek M., Śliwa R.E., Pęcherski R., Nowak Z., Nowak M., Modelowanie struktury geometrycznej i wytrzymałości na ściskanie pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłymi metalami. IX-ta Konferencja Odkształcalności Metali i Stopów. 22-25.11.2011, Łańcut.


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu1
Dane do wskaźników realizacji celów projektu

 • Bieniaś J., Surowska B., Dębski H., Failure analysis of Fibre Metal Laminates using experimental and FEA methods; International Workshop on Computational Mechanics of Materials, Limerick-Ireland, August 2011

 • Bieniaś J., Surowska B., Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, INPO 2011, Wisła Jawornik wrzesień 2011

 • Bieniaś J., Rudawska A., Analiza powierzchni metalu w kompozytach typu FML, INPO 2011, Wisła Jawornik wrzesień 2011

 • Jakubczak P., Majerski K.,: Struktura i właściwości laminatów szklano/epoksydowych, Sympozjum Inżynierowie Nowej Ery, Lublin 2011

 • Bieniaś J., Ostapiuk M., Surowska B., Wytwarzanie i analiza strukturalna laminatów tytan-kompozyt wzmacniany włóknami węglowymi oraz szklanym, XI Ogólnopolska Konferencja Tytan i jego stopy, Myczkowce październik 2011


 • Bieniaś J., Jakubczak P.,: Badania wybranych właściwości wytrzymałościowych laminatów hybrydowych: tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy, XI Ogólnopolska Konferencja Tytan i jego stopy, Myczkowce październik 2011

 • Dębski H., Ostapiuk M.: Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade. XII Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w inżynierii, październik 2011, Słok k. Bełchatowa

 • Krzysztof Majerski, Jarosław Bieniaś, Monika Ostapiuk, Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej, Międzynarodowa Konferencja Diagnostyka 2011, Male, Italia grudzień 2011

 • Ostapiuk M., Bieniaś J., Jakubczak P., Surowska B.,: Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej, Międzynarodowa Konferencja Diagnostyka 2011, Male, Italia grudzień 2011


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu2
Dane do wskaźników realizacji celów projektu wytrzymałościowych laminatów hybrydowych: tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy, XI Ogólnopolska Konferencja Tytan i jego stopy, Myczkowce październik 2011

Publikacje

 • Myalski J.: Właściwości tribologiczne materiałów kompozytowych zawierających węgiel szklisty, Tribologia, nr 4/11, s.203-210

 • Myalski J., Wieczorek J. , Płachta A: Assesment of the composite deformation, composites with aluminium matrix designer for the metal forming, Kompozyty 2011 (w druku)

 • Myalski J., Wieczorek J. : Physical and mechanical properties of composites with aluminum alloy matrix designed for metal forming , Kompozyty 2011 (w druku)

 • Wieczorek J., Myalski J.: Tribologiczne właściwości kompozytów o osnowie stopu aluminium poddanych obróbce plastycznej kompozytów , (w druku)

 • Dragan K.: Application of the image processing techniques for the composite damage detection on the example of disbonds in the aerospace components, AERONAUTICAINTEGRAnr 1/2011 (9). str.19-24.


 • Bieniaś J., Surowska B., Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

 • Bieniaś J., Rudawska A., Analiza powierzchni metalu w kompozytach typu FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 337-340

 • Bieniaś J., Ostapiuk M., Surowska B., Fraktografia i analiza zniszczenia kompozytów węglowo/epoksydowych poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym w podwyższonych temperaturach, Acta Mechanica et Automatica 6(1) (2012) (w druku)

 • Jakubczak P., Majerski K.,: Struktura i właściwości laminatów szklano/epoksydowych, monografia, Sympozjum Inżynierowie Nowej Ery, Lublin 2011


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu3
Dane do wskaźników realizacji celów projektu na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

 • Potoczek M., Śliwa R.E., Pęcherski R., Nowak Z., Nowak M.: Modelowanie struktury geometrycznej i wytrzymałości na ściskanie pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłymi metalami. Rudy i Metale Nieżelazne nr 11, vol.56, str. 594-598, 2011.

 • Potoczek M., Śliwa R.E.: Microstructure and physical properties of AlMg/Al2O3 interpenetrating composites fabricated by metal infiltration into ceramic foams, Archives of Metallurgy and Materials, po recenzji, w druku


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu4
Dane do wskaźników realizacji celów projektu na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

Prace magisterskie obronione:

1. Jakubczak Patryk: Proces wytwarzania laminatu metalowo-włóknistego. Promotor: prof. dr hab. Surowska Barbara

2. Kowalczyk Łukasz: Wstępna ocena jakości laminatu metalowo-włóknistego. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław

3. Majerski Krzysztof: Badania zniszczenia kompozytów węglowo-epoksydowych. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław

4. Czerkies Paweł: Numeryczne modelowanie zniszczenia kompozytu węglowo-epoksydowego. Promotor: dr inż. Dębski Hubert


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu5
Dane do wskaźników realizacji celów projektu na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

Prace inżynierskie planowane

1. Beń Agnieszka: Badania odporności korozyjnej kompozytów typu FML. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław, luty 2012

2. Brzeski Andrzej: Identyfikacja nieciągłości strukturalnych w kompozytach FML. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław, luty 2012

3. Kaczor Magdalena: Badania wybranych właściwości mechanicznych laminatów: tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy. Promotor: prof. dr hab.Surowska Barbara, luty 2012

4. Marek Katarzyna: Badania procesów zniszczenia w kompozytach typu FML. Promotor: prof. dr hab..Surowska Barbara , luty 2012

5. Michalski Marcin: Badania wytrzymałości połączenia metal-kompozyt węglowo/epoksydowy. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław, luty 2012

 • Szymborski Bartosz: Badania wybranych właściwości materiałów typu metal-kompozyt kevlarowo/ epoksydowy. Promotor: dr inż. Bieniaś Jarosław, luty 2012


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu6
Dane do wskaźników realizacji celów projektu na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

Prace magisterskie planowane (realizowane):

 • Marcin SZWED: Opracowanie technologii wykonania odlewów szkieletowych z kompozytów umacnianych fazami międzymetalicznymi, promotor: dr hab.inż. Mirosław Cholewa

 • Dariusz KIK: Ocena własności wytrzymałościowych kompozytowych konstrukcji szkieletowych z lepkosprężystym wypełnieniem, promotor: dr hab.inż. Mirosław Cholewa

 • Dawid ŻUK : Badania własności mas formierskich z poliglikolem, promotor: dr hab.inż. Mirosław Cholewa

 • Przemysław WIAK : Analiza pękania laminatów FML. Promotor: prof. dr hab. Surowska Barbara, czerwiec 2012


Dane do wska nik w realizacji cel w projektu7
Dane do wskaźników realizacji celów projektu na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

 • Rozprawa doktorska (w realizacji)

 • mgr inż. Tomasz SZUTER: Kompozytowa konstrukcja ciecz-ciało stałe na bazie aluminiowych odlewów szkieletowych , promotor: dr hab.inż. Mirosław Cholewa

 • Rozprawa habilitacyjna (w trakcie przygotowania do recenzji wydawniczej):

 • M. Potoczek „Kształtowanie mikrostruktury piankowych materiałów ceramicznych”

 • Udział:

 • studentów 10

 • doktorantów 3

 • innych wykonawców 18


Stan wsp pracy z przedsi biorstwami doliny lotniczej
Stan współpracy na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej

PZL Świdnik S.A. – stałe konsultacje, udział w szkoleniach NDT (PL, ITWL)


G wne wnioski
Główne wnioski na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

 • W odlewach szkieletowych najwyższą udarność otrzymano dla stopów z 5% fazy umacniającej poddanych przesycaniu.

 • Najkorzystniejszym z punktu widzenia trwałości układu tribologicznego jest skojarzenie żeliwnego trzpienia z kompozytem wzmacnianym mieszaniną cząstek SiC i węgla szklistego.

 • Opracowano technologię wytwarzania pianek korundowych przeznaczonych do tłumienia dźwięków.

 • Kompozytowy materiał metaliczno-ceramiczny otrzymany przez infiltrację stopu aluminium do piankowej ceramiki korundowej charakteryzuje się równomierną strukturą w całej objętości, co jest bardzo trudne do uzyskania w dotychczas znanych kompozytach ziarnistych otrzymywanych przez wprowadzenie ziaren ceramicznych do roztopionego metalu.


G wne wnioski1
Główne wnioski na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

 • Opanowana została technologia wytwarzania laminatów metalowo-włóknistych w stopniu pozwalającym na przygotowywanie paneli o powtarzalnych właściwościach.

 • Potwierdzono konieczność stosowania anodowania blach aluminiowych i tytanowych.

 • Wykazano, że nie ma bezpośredniego kontaktu włókien węglowych z tytanem w laminatach wytworzonych w autoklawie.

 • Stan zniszczenia laminatów występuje przy trwałych odkształceniach blach. Wynik taki uzyskano w modelowaniu MES oraz potwierdzono badaniami eksperymentalnymi.


G wne wnioski2
Główne wnioski na wytrzymałość połączenia metal kompozyt w laminatach FML, Inżynieria Materiałowa, 4 (2011) 341-343

 • Technika termograficzna umożliwia zlokalizowanie uszkodzeń na powierzchni badanego obiektu wywołanych uderzeniem ciał obcych o małych energiach (impact damage).

 • Metody numerycznego przetwarzania sygnałów pozwalają na określenie dokładności szacowania rozmiarów uszkodzeń.

 • Mikrotomografia rentgenowska jest przydatna do oceny jakości FML ale wymaga opracowania metodyki analizy, ze względu na małą moc lampy w posiadanym urządzeniu.


ad