personalized approach to user in e learning environment n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personalized approach to user in e-learning environment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personalized approach to user in e-learning environment

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Personalized approach to user in e-learning environment - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Personalized approach to user in e-learning environment. Projekt: DP 3 Vedúci: Ing. Anton Andrejko Michal Šimún. PeWe Group @ FIIT STU BA. Po žiadavky. Zadanie: Umožniť individuálny prístup k používateľovi odporúčaním vhodných dokumentov Hlavné ciele: Reprezentácia dát

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Personalized approach to user in e-learning environment


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Personalized approach to user in e-learning environment Projekt: DP3 Vedúci: Ing. Anton Andrejko Michal Šimún PeWe Group @ FIIT STU BA

  2. Požiadavky • Zadanie: • Umožniť individuálny prístup k používateľovi odporúčaním vhodných dokumentov • Hlavné ciele: • Reprezentácia dát • Odporúčanie dokumentov • Modelovanie charakteristík používateľov

  3. Dátová vrstva - koncepcia • Reprezentácia na 2 konceptuálnych úrovniach

  4. Dátová vrstva - ontológia • Pozostáva z: • Definícia – konceptov, vedomostných jednotiek • Relácií – vrámci priestorov, medzi priestormi

  5. Dátová vrstva – relácie • Oddelenie relácií od definícia • Definícia relácií a roly relácie

  6. Relácie - predpoklad • Umožnenie vytváranie logických výrazov (and, or) • Použitý vzor composite

  7. Model používateľa • Doménovo nezávislé charakteristiky • Doménovo závislé – overlay user model • Vedomosť • Záujem • Navštívené koncepty • Vedomosť a záujem používateľa • <min…max> • Modelované viacerými pohľadmi – feedback, inferred, classified, combined

  8. Model odporúčania • Odporúčanie na 2 úrovniach: • Priestor KI • Priestor konceptov

  9. BrowsingRecommendStrategy • KnowledgeItemsRecommender.recommed • ConceptsRecommeder.recommend Recommeder process: • initializeRecommeder • Výber počiatočného bodu odporúčania • evaluateItem • fulfilledPrerequisite • Miera splnenia predpokladov • subItems • Súvisiace časti priestoru

  10. Model zmeny charakteristík UM • Zmena charakteristiky modelu používateľa pre • aktuálnu doménovú časť • súvisiace časti domény

  11. Model zmeny charakteristík UM • Zmena charakteristiky pre aktuálny koncept • v súčasnosti feedback pohľad => combined • Šírenie zmeny do príslušných KI

  12. Model zmeny charakteristík UM • Šírenie zmeny vrámci priestoru KI • Vedomosť Predpoklad Rodič – hierarchické vzťahy

  13. Model zmeny charakteristík UM • Záujem 4. Šírenie charakteristiky do príslušných konceptov Hierarchické vzťahy

  14. Zhrnutie • Kurz programovania pre jazyk C • Koncepty definované v xml • KI získané z ACM klasifikácia • Scenár použitia • Dátová vrstva • Aplikačná • Zmena modelu používateľa • Odporúčanie – 2 úrovne • Integrácia