BYT
Download
1 / 22

BYT - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

BYT. Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów. Zawartość. Zasady Prezentacje Szkolenie Kolokwia Projekt. Zasady. 3 kolokwia + projekt Navision Każdy musi przeprowadzić 1 prezentację Projekt przygotowany w 2 zespołach Przedmiot zakończony egzaminem Nie ma możliwości zwolnienia z egzaminu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BYT' - trapper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BYT

Tomasz Pieciukiewicz

Rafał Hryniów


Zawarto
Zawartość

 • Zasady

 • Prezentacje

 • Szkolenie

 • Kolokwia

 • Projekt


Zasady
Zasady

 • 3 kolokwia + projekt Navision

 • Każdy musi przeprowadzić 1 prezentację

 • Projekt przygotowany w 2 zespołach

 • Przedmiot zakończony egzaminem

 • Nie ma możliwości zwolnienia z egzaminu

 • Maksimum 3 nieobecności


Prezentacje
Prezentacje

 • Prezentacja 1 (zajęcia 2):

  • Role w zespole projektowym

 • Prezentacja 2 (zajęcia 2):

  • Cykle życia oprogramowania

 • Prezentacja 3 (zajęcia 5):

  • Planowanie zadań i metody ich obrazowania

 • Prezentacja 4 (zajęcia 9):

  • Komunikacja w zespole projektowym


Prezentacje1
Prezentacje:

 • Prezentacja 5 (zajęcia 10):

  • Jakość w projekcie informatycznym

 • Prezentacja 6 (zajęcia 10):

  • Testowanie oprogramowania

 • Prezentacja 7 (zajęcia 12):

  • Szacowanie złożoności oprogramowania


Prezentacje2
Prezentacje

 • Reguły oceniania prezentacji:

  • Użyte materiały

   • Tylko wykłady – maksymalna cena 40p

   • Inne źródła

    • W stopniu minimalnym – do 50p

    • Zadowalająco – do 65p

    • Dużo (oparcie się głównie o źródła zewnętrzne) – do 80

  • Sposób prowadzenia

   • Siedzenie – ocena obniżona o 10 punktów

   • Czytanie – ocena obniżona o 10 punktów

   • Brak slajdów – ocena obniżona o 30 punktów

  • Dodatkowe punkty

   • Materiały dla studentów

   • Przeprowadzenie dyskusji


Szkolenie
Szkolenie

 • Trwające 2 zajęcia szkolenie z MS Project

 • Zakres szkolenia:

  • Planowanie i kontrola zadań

  • Śledzenie harmonogramu

  • Raporty – wykorzystanie i definiowanie

  • Zasoby, przydział zasobów

 • Szkolenie powinno zawierać zadania dla studentów

 • Dobrze przygotowanie szkolenie +0,5 oceny na koniec.


Kolokwia
Kolokwia

 • Kolokwium 1 (zajęcia 4):

  • Faza strategiczna i faza analizy - wykłady BYT 1-3,

  • Definiowanie celu i zakresu projektu

  • Definiowanie założeń funkcjonalnych niefunkcjonalnych


Kolokwia1
Kolokwia

 • Kolokwium 2 (zajęcia 8):

  • Faza projektowania - wykład BYT 4-6,

  • Budowa WBS, RAM, diagram Gantta

  • Zadanie praktyczne w MS Project

 • Kolokwium 3 (zajęcia 11):

  • Faza implementacji, dokumentacji – wykład BYT 7,8,

  • Testowanie, weryfikacja - wykład BYT 9,10,

  • Wzorce dokumentacyjne

  • Metryki jakości


Projekt navision
Projekt Navision

 • Wykonanie zadanie w systemie Navision (14 zajęcia)


Projekt
Projekt

 • Projekt realizowany w 2 grupach

 • Każda grupa przygotowuje wymagania dla drugiej

 • Wymagania powinny być „życiowe”, związane z rzeczywistymi (lub fikcyjnymi ale realistycznymi) sytuacjami biznesowymi


Projekt1
Projekt

 • W ramach projektu przygotowywana będzie wyłącznie dokumentacja


Projekt2

Dokument definicji wymagań

(1-2 osoby)

Termin oddania: 4 zajęcia

Sformułowanie celu i zakresu projektu

Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Podział wymagań na grupy.

Projekt


Projekt3

Plan działań

(1 osoba – kierownik projektu)

Termin oddania: 7 zajęcia

Szczegółowe określenie planu działań w projekcie oraz kontrola postępów prac. Zastosowanie diagramów WBS, macierzy RAM oraz wykresu Gantta.

Projekt


Projekt4

Struktura organizacji zespołu projektowego

(1 osoba)

Termin oddania: 10 zajęcia

Wydzielenie ról w zespole, określenie ich zakresu kompetencji

Projekt


Projekt5

Standardy komunikacyjne

(1-2 osoby)

Termin oddania: 10 zajęcia

Opracowanie standardów komunikacyjnych i wzorca dokumentacji

Projekt


Projekt6

Plan zapewnienia jakości

(1-2 osoby)

Termin oddania: 12 zajęcia

Opracowanie planu działań zmierzających do zapewnienia jakości produktu końcowego (w tym definicja metryk jakości)

Projekt


Projekt7

Plan testowania oprogramowania

(1 osoba)

Termin oddania: 12 zajęcia

Opracowanie planu testowania oprogramowania (co podlega testowaniu, jak, kiedy, ew. miary)

Projekt


Projekt8

Oszacowanie złożoności projektu

(1-2 osoby)

Termin oddania: 13 zajęcia

Analiza złożoności projektu metodą FPA

Projekt


Ocenianie 1
Ocenianie (1)

 • Maksymalna ilość punktów za kolokwium oraz projekt Navision: 40

 • Ilość punktów za prezentację: 80

 • Ilość punktów za projekt : 80


Ocenianie 2
Ocenianie (2)

 • 4 oceny cząstkowe:

  • 1 za projekt

  • 1 za prezentację

  • 2 uśrednione oceny za kolokwia i projekt Navision

 • Ocena końcowa:

  Średnia z 3 najniższych ocen cząstkowych


Sp nianie prac
Spóźnianie prac

 • Kary za spóźnione oddanie pracy:

  • Prezentacji - 20p/tydzień

  • Projektu – 10p/tydzień


ad