vznik industri lnej spolo nosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vznik industriálnej spoločnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vznik industriálnej spoločnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Vznik industriálnej spoločnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Vznik industriálnej spoločnosti. Predpoklady vzniku industriálnej spoločnosti:. Zrušenie poddanstva- postupne sa presadzovala voľná súťaž a trhové hospodárstvo Zavedenie ústavných foriem vlády

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vznik industriálnej spoločnosti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predpoklady vzniku industri lnej spolo nosti
Predpoklady vzniku industriálnej spoločnosti:
 • Zrušenie poddanstva-postupne sa presadzovala voľná súťaž a trhové hospodárstvo
 • Zavedenie ústavných foriem vlády

Väčšina štátov (okrem Ruska) ich prijíma. Existujú tri demokratické formy vlády: parlamentná, kabinetná a prezidentská.

priemyseln revol cia
Priemyselná revolúcia
 • Začala v druhej polovici 18.stor. vo Veľkej Británii
 • Do roku 1850 sa uskutočnila v celej Európe a USA
 • Toto obdobie sa nazýva Viktoriánske obdobie na počesť kráľovnej Viktórie ktorá vtedy panovala
 • Podstatou revolúcie je spojenie vedy a techniky
priemyseln revol cia prebieha v etap ch
Priemyselná revolúcia prebieha v etapách:
 • 1.etapa- kľúčový priemysel bol textilný. Vyznačoval sa mechanizáciou textilného priemyslu a využitím uhlia na výrobu pary
 • 2.etapa- kľúčový priemysel bola výroba ocele keďže sa stavali železničné trate po celej Európe a to zvýšilo dopyt po uhlí a oceli
vplyv revol cie na ivot
Vplyv revolúcie na život
 • Odstránenie masovej chudoby = zvýšenie počtu obyvateľstva (rok 1700: 6,7mil.obyvateľov a rok 1851 21mil.obyvateľov)
 • Obyvatelia sa sťahujú do miest
 • Mestá búrajú hradby a stavajú fabriky
 • Pôdu na vidieku skupujú veľkostatkári
 • Veľkej Británii sa ako 1.podaril prechod od agrárnej krajiny k priemyselnej
kolonializmus
Kolonializmus
 • systém politického ovládania a ekonomického využívania málo vyvinutých krajín
 • Kolonizácia sa stáva veľmi dôležitou pre moderné krajiny lebo štáty vyrábajú veľa tovaru a potrebuje veľa nerastných surovín.
 • Kolonizujú predovšetkým prímorské krajiny
 • Kolonizované sú Afrika a Ázia a Amerika
spr va koloniz cii
Správa kolonizácii:
 • 1. Priama správa: Správcom je guvernér, územie úplne podlieha spravujúcej krajine
 • 2. Protektorát je autonómne štátne zriadenie, kde časť právomocí zastáva autonómna vláda a časť vláda iného štátu. (Egypt)
 • 3. Domínium - samosprávne kolónie – obyvatelia boli väčšinou európskeho pôvodu a sami spravovali vnútroštátne záležitosti(Kanada, Austrália)
slide11
Dôvody kolonizácie: nové zdroje surovín, otroci(lacná pracovná sila), hospodárska sila
 • Nevýhody pre ovládnuté krajiny: podceňovanie pôvodných obyvateľov kolónie, vytváranie nových hraníc bez ohľadu na rôzne africké národy, kolonisti obsadzovali najlepšiu pôdu
 • Výhody pre ovládnuté krajiny: moderná správa štátu, stavby železníc, práca, šírenie osvety a základného vzdelania, koloniálne správy nestrpeli rozbroje medzi kmeňmi
imperializmus
imperializmus
 • snaha veľmocí o rozšírenie sféry vplyvu a moci nad okolitými krajinami, či národmi. Cieľom je vytvoriť veľmoc alebo získať dominantný vplyv na území, na ktoré si imperialistický štát robí nárok
suezsk prieplav
Suezský prieplav
 • námorný prieplav medzi Stredozemným a Červeným morom vybudovaný v tomto období
 • Stavbu plánoval a v rokoch 1859 - 1869 aj riadil francúzsky inžinier Ferdinand Lesseps pracovalo tu 400tis. Robotníkov
 • Suezský prieplav je neutrálne územie