wyniki ankiety n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wyniki ankiety PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wyniki ankiety

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
traci

Wyniki ankiety - PowerPoint PPT Presentation

132 Views
Download Presentation
Wyniki ankiety
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wyniki ankiety ’Kino, czy teatr’

  2. Pytanie 1 : a). Do teatru , ale nie do kina; b). Do kina, ale nie do teatru; c). Lubię chodzić do teatru, ido kina; d). Nie lubię chodzić ani do kina, ani do teatru; Czy wolisz chodzić do kina, czy do teatru? Większość osób lubi chodzić do kina

  3. Pytanie 2 : a). Kino; b). Teatr; c). Kino i teatr; d). Żadna z podanych odpowiedzi; Interesuje cię bardziej kino , czy teatr? Większość osób interesuje kino

  4. Pytanie 3 : a). Aktorów w rzeczywistości; b).Wyreżyserowane i poprawione po kilka razy; c). Wolałbym/abym , żeby filmy były nagrywane domowymi kamerami; d).Aktorów w rzeczywistości i wyreżyserowane; Podoba Ci się bardziej gra aktorów w rzeczywistości, czy wyreżyserowane i poprawione po kilka razy sceny z filmów kinowych? Większość osób woli wyreżyserowane i poprawione po kilka razy filmy

  5. Pytanie 4 : a). Do kina; b). Do teatrulub kina; c). Lasy, góry itp.; d). Nie powinno być wycieczek . Dokąd Twoim zdaniem powinny być organizowane wycieczki szkolne? Większość uważa, że najlepiej jeździć do kina

  6. KONIEC