nuorisopalveluiden hankkeet 1 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nuorisopalveluiden hankkeet (1/2) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nuorisopalveluiden hankkeet (1/2)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Nuorisopalveluiden hankkeet (1/2) - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Nuorisopalveluiden hankkeet (1/2). Nuorten osallisuutta ja alueellista -toimintaa tukevat hankkeet Nuorten Vantaa – osallisuus- ja kuulemismallin jalkautus Vantaalla Lapset ja Nuoret uskaltavat vaikuttaa el ä m ää ns ä Nuori omaan elämäänsä vaikuttaja – yhteisössä toimija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuorisopalveluiden hankkeet (1/2)' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nuorisopalveluiden hankkeet 1 2
Nuorisopalveluiden hankkeet (1/2)
 • Nuorten osallisuutta ja alueellista -toimintaa tukevat hankkeet
   • Nuorten Vantaa – osallisuus- ja kuulemismallin jalkautus Vantaalla
   • Lapset ja Nuoret uskaltavat vaikuttaa elämäänsä
   • Nuori omaan elämäänsä vaikuttaja – yhteisössä toimija
 • 2. Kerho- ja ryhmätoimintaa tukevat hankkeet
   • Iltapäivätoimintahanke
   • Liikuntaa nuorille (yhdessä liikuntapalveluiden kanssa)
 • 3. Nuorisotiedotuksen hankkeet
   • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
   • Verke-verkkonuorisotyön kehittämishanke

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

nuorisopalveluiden hankkeet 2 2
Nuorisopalveluiden hankkeet (2/2)
 • 4. Nuorten työpajahankkeet
   • Vantaan nuorten työpajojen toiminnan kehittäminen
   • Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä - Etsivä työ Vantaalla
   • Eteenpäin Opintiellä - perusopetus päätökseen -Menolippu
 • 5. Muut hankkeet
   • PKS-mopohanke
   • Vaikuttava sirkus

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

nuorten vantaa osallisuus ja kuulemismallin jalkautus vantaalla 2010 2013
Nuorten Vantaa – osallisuus- ja kuulemismallin jalkautus Vantaalla2010-2013
 • Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa kaupunkitasoinen nuorten osallisuus- ja kuulemismalli Vantaalla.
 • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa elokuu 2010 - huhtikuu 2011 mallista on tiedotettu laajasti kaupungin eri toimijoille.
 • Toisessa vaiheessa toukokuu 2011 - huhtikuu 2012 on keskitytty mallin toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen ja niiden seurantaan.
 • Kolmannessa vaiheessa toukokuu 2012 – maaliskuu 2013 keskitytään hankkeessa kehitettyjen toimintamallien vakiinnuttamiseen ja levittämiseen sekä uusien kaupunkitasoisten lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiskohteiden laadintaan.
 • Hankerahoitus
  • 30.000 € vv. 2010-2011 (OKM)
  • 26.000 € vv. 2011-2012 (ELY)
  • 35.000 € VV. 2012-2013 (ELY)
 • Hankkeessa 1 työntekijä

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

nuori omaan el m ns vaikuttaja yhteis ss toimija 2013 2014
Nuori omaan elämäänsä vaikuttaja – yhteisössä toimija 2013-2014
 • Hankeen tavoitteena on yhdessä Länsimäen eri toimijoiden sekä lasten ja nuorten kanssa kehittää alueen palveluja sekä vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on jatkaa kaupunkitasoista lasten ja nuorten osallisuuden kehittämistyötä.

Hankerahoitus

  • 170 140€ vv. 2013-2014 ESR
  • Etelä-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen ESR-ohjelma
  • Hankkeessa 2 työntekijää

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

lapset ja nuoret uskaltavat vaikuttaa el m ns 2012 2013
Lapset ja nuoret uskaltavat vaikuttaa elämäänsä 2012-2013
 • Tuodaan valtakunnallinen lapsi´- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma (lanuke) ja sen sisältö nuorten tietoisuuteen nuorten kielelle käännettynä
 • Hankkeen alkuvaiheessa tarkentamaan miten lanuketta markkinoidaan eri kohderyhmille esim. toiminnallisilla ja ilmaisullisilla tavoilla
 • Hanke hyödyttää erityisesti Mikkolan nuoria ja heidän vanhempiaan, mutta myös muita Vantaan kaupungin toimijoita. Hankkeessa tuotettua materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi Vantaan lastensuojelusuunnitelman päivityksessä.
 • Hankerahoitus
  • 37.500 € vv. 2012-2013 (OKM)
 • Hankkeessa 1 osa-aikainen työntekijä

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

iltap iv toiminta ja liikuntaa nuorille 2011 2013
Iltapäivätoiminta ja Liikuntaa nuorille 2011-2013

Iltapäiväkerhotoiminta:

 • 3-9 -luokkalaisille suunnattua toimintaa nuorisotaloilla. Painopisteenä yläkouluikäiset.
 • hankerahoitus ELY
  • 10.250 € vv. 2011-2012
  • 8.000 € vv. 2012-2013

Liikuntaa nuorille:

 • yhteistyökumppaneina liikuntayhdistyksiä ja Vantaan liikuntapalvelut
 • hankerahoitus ELY
  • 15.000 € vv. 2011-2012
  • 20.000 € vv. 2012-2013
 • hankkeessa 0,5 henkilöä

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

nuorten tieto ja neuvontapalvelut 2011 2013
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut2011-2013
 • Hankkeen tavoitteena on laajentaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita koko Vantaan laajuiseksi ja olla erityisesti näkyvänä osana uutta ja kasvavaa Länsi-Vantaata.
 • Kehitetään henkilökunnalle hyviä työvälineitä, joiden avulla asiakkaalle saadaan jaettua nopeasti oikeaa tietoa ja tarvittaessa ohjattua oikean palvelun äärelle. Verkostoidutaan muiden toimijoiden kanssa ja luodaan uusia tapoja tuottaa tietoa nuorilta nuorille vertaistiedottajien muodossa.
 • Hankerahoitus OKM
  • 60 000 € vv. 2011-2012
  • 60 000 € vv. 2012-2013
  • Hankkeessa 1,5 työntekijää

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

verke verkkonuorisoty n yhteisty hanke
Verke-verkkonuorisotyön yhteistyöhanke
 • Opetusministeriö rahoittajana.
 • Helsingin nuorisoasiainkeskus hallinnoi ja koordinoi.
 • Yhteistyö Vantaan ja Espoon nuorisotointen kanssa.
 • Nuorisotyötekijät nuorisotiedottajina ja –neuvojina.
 • Hanke on valtakunnallinen.

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

nuorten ty pajojen toiminnan kehitt minen
Nuorten työpajojen toiminnan kehittäminen
 • ELY:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.
 • Kehittämisen kohteina mm.
  • nuorten tuetun oppisopimusmallin jatkokehittäminen
  • nuorten elämäntaitojen ja sosiaalinen vahvistaminen
  • nuorten osallisuus ja palautteet
  • matalan kynnyksen toimintatapa
  • moniammatillinen toiminta ja verkostot
 • Ohjaajien täydennyskoulutus.
 • Hankerahoitus ELY
  • 241 000 € vv. 2010-2011
  • 224 000 € vv. 2011-2012
  • 307 000 € vv. 2012-2013
 • Hankkeessa on 5 työntekijää

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

ohjaus ja tukikeskus kipin etsiv ty vantaalla 2010 2013
Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä Etsivä työ Vantaalla 2010-2013
 • Ohjaus- ja tukikeskuksen tehtävänä on osaltaan toteuttaa Vantaan nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuuta niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan ohjauspalveluja yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja varmistaa, että jokainen vantaalainen nuori löytää kiinnekohdan elämälleen ja toteuttaa nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä .
 • Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä sisältää monialaiset toimet, joilla 15-24 -vuotiaille vantaalaisille nuorille mahdollistetaan koulutus-ohjaus, jatko-ohjaus, palveluohjaus ja päivätoiminta yhteistyössä verkostojen kanssa.
 • Monialainen kehittämishanke yhteistyössä Sivistys-, Sosiaali ja terveystoimen kanssa
 • Hankerahoitus OKM
  • 150 000 € vv. 2010-2011
  • 180 000 € vv. 2011-2012
  • 180 000 € vv. 2012-2013
 • Hankkeessa on 6 työntekijää

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

eteenp in opintiell perusopetus p t kseen hanke 2010 2013
Eteenpäin opintiellä - perusopetus päätökseen -hanke 2010-2013
 • Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi pysyvä oppivelvollisuusiän jälkeinen toimintamalli peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi ja nuorten ohjaamiseksi jatko-opintoihin monialaisena kehittämishankkeena yhteistyössä Vantaan sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä TE-toimiston kanssa.
 • Valtakunnallinen Manner-Suomen ESR-ohjelmaan kuuluva hanke, jonka tutkimusosuuden toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry
 • Hankkeen rahoituspäätös koko hankkeen osalta on 593 320€
  • 111 480€ v. 2010
  • 156 380€ v. 2011
  • 160 680€ v. 2012
  • 164 780€ v. 2013
 • Kansallinen rahoittaja on OKM:n /Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
 • Hankkeessa on 3,5 työntekijää.

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

pks mopohanke 2010 2013
PKS-mopohanke 2010-2013
 • Nuorisotyöntekijät ovat mukana nuorten mopomiiteissä eli mopojen ja kevytmoottoripyörien kokoontumisajoissa.
 • PKS-mopohanke on Helsingin,Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyöhanke. Helsinki hallinnoi hanketta
 • Rahoitus: Vantaan kaupunki saanut 10 000 € avustusta nuorisotyöntekijän palkkaamiseen 2011.
 • Hankkeessa on 1 työntekijä osa-aikaisesti

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

vaikuttava sirkus
Vaikuttava Sirkus
 • Vantaan osuutena on kerran viikossa toimivan kerho
 • toimitilan ja ohjaajan työpanoksen järjestäminen

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014

slide14
Hankkeiden Menot/Tulot/Henkilötyövuodetvuonna 2013 *Hankkeille on haettu jatkoa. Päätökset jatkohakemuksista tulevat kevään aikana

Nuorisopalveluiden hankkeet 2010-2014