slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Millised omadused aitavad end tööjõuturul paremini müüa? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Millised omadused aitavad end tööjõuturul paremini müüa?

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Millised omadused aitavad end tööjõuturul paremini müüa? - PowerPoint PPT Presentation

traci
245 Views
Download Presentation

Millised omadused aitavad end tööjõuturul paremini müüa?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Millised omadused aitavad end tööjõuturul paremini müüa? Eva Lelumees Partner/Juhtivkonsultant Fontes PMP

 2. Mida ettevõte ostab? • Oskused - pädevus • Kogemused - pagas • Teadmised - haridus • Väärtused • Energia ja pühendumus • Suhtlemisoskus • Tahe ja motivatsioon

 3. Ideaalne töötaja?

 4. Mida ma oskan? Milles olen pädev? • Praktilised oskused (keeled, programm...) • Funktsionaalsed oskused (raamatupidamine) • Juhtimisoskused • Mida veel? • Oskan saneerida • Oskan protsesse luua ja muuta • Kirjutan suurepäraseid raporteid

 5. Mida olen teinud? Minu kogemused. • Valdkonna kogemus (müük, turundus) • Sektori kogemus (FMCG, finants, avalik) • Mida olen saavutanud - minu tulemused? • Mis on minu tegevuse tulemusena muutunud? • Säästetud raha, teenitud kasum • Efektiivsem töökorraldus, parem protsess • Suurem turuosa • Minu roll tulemuste saavutamisel

 6. Mida ma tean täna, mida juurde õppida? • Baasharidus • Täiendharidus • Kontaktvõrgustik ja suhtekapital

 7. Mida väärtustan? • Kodumaine? Rahvusvaheline? Suur? Väike? • Stabiilsus? Agressiivsus? • Meeskond vs võimalus üksi särada • Karjäärivõimalused • Keskkonnateadlikkus, sotsiaalne vastutus • Füüsiline keskkond • ...

 8. Kuhu ma liigun – minu visioon ja plaanid? • Karjääriplaanid • Palgatöötaja vs ettevõtja • Juht • Tippspetsialist • Minu sammud plaanide elluviimisel • Kas sammun teadlikult? • Mis on takistanud?

 9. Minu energia ja valmisolek pühenduda • Kas “silm särab” seda tehes? • Lisapingutus, aeg, energia • Kas inspireerin teisi oma ideedega? • Kas olen valmis vaidlustama status quod, muutma, tegema teistmoodi? • Kas teen asjad ära, viin lõpuni? • Missugune tulemus on minu jaoks suurepärane?

 10. Minu suhtlemisoskus • Kas räägin selges keeles – arusaadavalt? • Kas pääsen mõjule? • Millist tagasisidet olen saanud? • Suhtlemistundlikkus

 11. Minu bränd ja minu müügistrateegia TEOD EI RÄÄGI ENESE EEST!

 12. Kuidas oma pädevust ja sobivust müüa? • Ettevalmistus • Mida müüd? • Kellele müüd e. kodutöö? • Tegevuskava • Sõnasta

 13. Oled see, kuidas sa käitud • Läbiviimine • Häälestus • Järgi plaani • Räägi oma tegemisest, illustreeri näidetega, seosta • Esita oma argumendid selgelt, struktureeritult • Vasta ausalt, ära keeruta, ära halvusta • Harjuta!!!

 14. Kas oled valija või valitav? • Teadlikkus iseendast • Tugevused • Alternatiivid • Iga hinna eest ei ole sul seda tööd vaja – ära müü ennast üle!

 15. Tänan!