II CURS
Download
1 / 32

II CURS - TALLER DE VENTILACI MECANICA NO INVASIVA VMNI PER MEDICINA D URG NCIES I EMERG NCIES SABADELL, 3 DE JUNY DE 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

II CURS - TALLER DE VENTILACIÓ MECANICA NO INVASIVA (VMNI) PER MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SABADELL, 3 DE JUNY DE 2010. Ventilació mecànica no invasiva en la Insuficiencia respiratòria aguda hipercàpnica. Xavier Pomares i Amigó Servei de Pneumologia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II CURS - TALLER DE VENTILACI MECANICA NO INVASIVA VMNI PER MEDICINA D URG NCIES I EMERG NCIES SABADELL, 3 DE JUNY DE 2' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

II CURS - TALLER DE VENTILACIÓ MECANICA NO INVASIVA (VMNI) PER MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIESSABADELL, 3 DE JUNY DE 2010

Ventilació mecànica no invasiva en la

Insuficiencia respiratòria aguda hipercàpnica

Xavier Pomares i Amigó

Servei de Pneumologia

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí

[email protected]


Slide2 l.jpg

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

HIPOXÈMICA

HIPERCAPNICA

Alt V/Q

↓BOMBA

↑CÀRREGA

 • Edema pulmonar

 • Pneumònia

 • Dany pulmonar agut

 • Atelectasi

 • Aspiració

 • Contusió pulmonar

 • Pneumonitis aguda

 • Embolisme pulmonar

 • Altres

 • Depresió SNC

 • Dany cerebral

 • Dany medular

 • Neuropatía

 • Unió neuromuscular

 • Miopatía

 • Cifoescoliosi

 • MPOC

 • Asma

 • Fibrosis Quistica

 • Bronquiectasi


Slide3 l.jpg

Noninvasive Ventilation for Patients Presenting With Acute Respiratory Failure:The Randomized Controlled Trials

Sean P Keeenan MD FRCPC MSc and Sangeeta Mehta MD FRCPC

Randomized Controlled Trials of Nonivasive Ventilation for Acute Respiratory Failure, By Etiology

RCTs (n)

Hypoxemic Acute Respiratory Failure

Cardiopulmonary edema Not covered in this review

ALI/ARDS 3 NIV

2 CPAP

Severe community-acquired or hospital- 2 NIV

acquired pneumonia

Chest trauma 1 NIV

Atelectasis 0

Acute on chronic respiratory disease 0

(eg. Interstitial lung disease)

Hypercapnic Acute Respiratory Failure

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 17 NIV

Asthma 2 NIV

Neuromuscular

Primary central nervous syatem

RESPIRATORY CARE• JANUARY 2009 VOL 54 No1


Slide4 l.jpg

En la MPOC severa els músculs respiratoris estan en una situació de franca desavantatge mecànica.

 • Hiperinsuflació pulmonar

 • Aplanament diafragmàtic

 • ↑Radi del diafragma. ↑Tensió

 • Horitzontalizació de les costelles

 • Pèrdua d’aposició entre pleures

 • Reclutament de músculs accesoris per mantenir la ventilació

 • Auto PEEP: Càrrega adicional per

  la músculatura inspiratora


Slide5 l.jpg

EXACERBACIÓ DE LA MPOC situació de franca desavantatge mecànica.

Cercle Viciós

↑Resistències Via aèria

Hipoxèmia

↑Càrrega de

treball inspiratori

↑Demandes ventilatories

↑”Drive” neural

Fracàs ventilatori

Insuficiencia respiratoria hipercapnica

↑Hiperinsuflació

dinàmica pulmonar

↓Temps espiratori

↑Auto-PEEP

↑Us músculs

accesoris


Slide6 l.jpg

VMNI en la exacerbació situació de franca desavantatge mecànica.

aguda de la MPOC

La Pressió de suport aconsegueix

un major volum corrent amb el

mateix treball inspiratori, millorant

la ventilació alveolar i disminuïnt

el treball respiratori.

 • EPAP:

 • Resol petites atelèctasi pulmonars, millora relacions V/Q

 • Ajuda a vèncer la PEEP intrinseca (Exclusiu MPOC)

 • Els músculs respiratoris tenen que vèncer un umbral

 • menor perquè la pressió en l’alveol sigui inferior

 • a la pressió en boca i produir un flux inspiratori

 • (i disparar el ciclat)


Efectes de la vmni en la mpoc amb insufici ncia respirat ria hiperc pnica l.jpg
Efectes de la VMNI en la MPOC amb situació de franca desavantatge mecànica.Insuficiència Respiratòria Hipercàpnica

RESPIRATORIS

FISIOLÒGICS

 • ↓Freq. Resp

 • ↑Volum corrent

 • ↓Dispnea

 • ↓PaCO2

 • Millora PaO2 i pH

 • ↓Pressions i EMG

 • transdiafragmàtiques

CLÍNICS

 • ↓Intubació orotraqueal

 • ↓Dies VM i estància UCI

 • ↓Pneumònia nosocomial

 • ↓Mortalitat


Slide8 l.jpg

Noninvasive mechanical situació de franca desavantatge mecànica.

Ventilation and COPD

GOLD 2009

 • Noninvasive intermittent ventilation (NIV) has been studied in several randomized controlled trials inacute respiratory failure, consistently providing positive results with success rates of 80-85%. These studies provide evidence that NIV improves respiratory acidosis (increases pH and decreases pCO2), decreases respiratory rate, severity of breathlessness, and length of hospital stay(Evidence A).

 • More importantly, mortality- or its surrogate intubation rate- isreduced by this intervention.


Slide9 l.jpg

VMNI y MPOC a Urgències situació de franca desavantatge mecànica.

¿Aspectes que ens han de preocupar?

 • SELECCIÓ DE PACIENTS

  • Exacerbacions lleus-moderades

  • Exacerbacions molt greus

  • VMNI en pacients amb órdres de NO intubació

   • VMNI SÍ o NO?

 • CANVI A VENTILACIÓ MECÁNICA INVASIVA

 • RETIRADA DE LA VMNI


Criteris de selecci l.jpg
CRITERIS DE SELECCIÓ situació de franca desavantatge mecànica.

 • Pacient despert i col.laborador

  • EXCEPCIÓ: ENCEFALOPATIA HIPERCÀPNICA

   En aquesta situació s’accepta un període de prova

 • Estabilitat hemodinàmica


Criteris de selecci11 l.jpg
CRITERIS DE SELECCIÓ situació de franca desavantatge mecànica.

 • CONTRAINDICACIONS DE LA VMNI

  • Parada Respiratòria o patró inestable

  • Obstrucció de vies altes (tumors, angioedema, compressió extrinseca)

 • COMORBILITATS QUE AFECTEN L’ÈXIT DE LA VMNI

  • Inestabilitat cardiaca/hemodinàmica

  • Hemorràgia digestiva

  • Status epilèptic (risg augmentat d’aspiració)

  • Coma o letàrgia, acompanyat de pèrdua de reflexes a VAS.

  • Deformitat craniofacial que dificulti col.locació i fixació de mascareta

 • FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL RESULTAT DE LA VMNI

  • Augment de secrecions bronquials

  • Pneumònia

  • Falta de dentició


Slide12 l.jpg

SELECCIÓ DE PACIENTS situació de franca desavantatge mecànica.

¿BENEFICI EN LAS EXACERBACIONS LLEUS?

 • Indicaciones para VMNI

 • Disnea moderada-severa con uso de músculos accesorios o

 • movimiento abdominal paradójico.

 • Acidosis moderada-severa (pH<7,35) y/o hipercapnia (pCO2>45)

 • Frecuencia respiratoria >25/minuto

 • GOLD 2009

Selecció no sempre compartida

Hi ha autors que propugnen un

pH< 7,30 com a punt de tall

Thorax 2002;57;192-211


Slide13 l.jpg

Ann Intern Med. situació de franca desavantatge mecànica.2003;138:861-870.


Slide14 l.jpg

EXACERBACIONS LLEUS i VMNI situació de franca desavantatge mecànica.

No només el pH!!!

 • Ladefinició d’exacerbació lleu inclou diferents grups de pacients

  en els estudis.

 • El pH es una dada més que s’ha d’analitzar amb el conjunt del pacient.

A qui ventilem?

 • Pacient A:

 • pH: 7, 32, PaCO2 55, PaO2 55

 • FR = 32

 • ↑ Treball Respiratori

 • Pacient A:

 • pH: 7, 32, PaCO2 55, PaO2 55

 • FR = 32

 • ↑ Treball Respiratori

 • Pacient B:

 • pH: 7,29, PaCO2: 65, PaO2 55

 • FR = 24

 • Sense treball respiratori


Slide15 l.jpg

“Window of opportunity” situació de franca desavantatge mecànica.

Establir la necessitat de VMNI segons criteris clínics i gasomètrics

indicant que la finestra d’oportunitat està oberta

 • INICI PRECOÇ VMNI

 • AVANTATGES

 • Temps per adaptar-se

 • INICI PRECOÇ VMNI

 • DESAVANTATGES

 • Pot no ajudar

 • El tractament convencional

  pot ser suficient

 • Consum de recursos.

pH<7,35


Slide16 l.jpg

ALGORITME DE DECISIÓ EN L’AGUDITZACIÓ situació de franca desavantatge mecànica.

MODERADA-GREU I UBICACIÓ DEL PACIENT

 • No existeix una ubicació

  acceptada de forma general.

 • Personal ben format.

 • Disponibilitat permanent

 • Correcte monitorització

 • Disponibilitat de IOT + VM

  si la situació ho requereix.


Slide17 l.jpg

 • VMNI: Prèdictors d’èxit en fase aguda situació de franca desavantatge mecànica.

  • Cooperació

   • Respiració sincrònica

   • Millor escala neurològica.

   • Millor tolerància.

  • Capacitat per protegir la via aèria

   • Menys secrecions

   • Menys fugues aèries.

   • Presència de dentadura (menys fugues)

  • Gravetat

   • No pneumònia

   • Menor escala APACHE

   • pCO2 <92 mmHg inicial.

   • pH >7,10 inicial.

  • Bona resposta inicial a la VMNI (Primeres 1-2 hores)

   • Millora del pH

   • Redució de la freqüència respiratòria.

   • Reducció pCO2.

    RESPIRATORY CARE.•JANUARY 2004•Vol 49


Slide18 l.jpg

EXACERBACIONS MOLT SEVERES DE LA MPOC i VMNI situació de franca desavantatge mecànica.

QUIN ES EL LÍMIT?

Intensive Care Med (2004) 30:1303–1310

 • Estudi Cas–Control (historic).

 • Criters d’inclusió

  • FRA per exacerbació MPOC

  • pH ≤ 7.25 and PaCO2 ≥ 70 mm Hg.

  • FR > 35 rpm

  • Dispnea

  • Us de músculs accesoris

 • 64 Casos (VMNI) / 64 Controls

  • VMNI fracasa en 40/64


Slide19 l.jpg

EXACERBACIONS MOLT SEVERES DE LA MPOC i VMNI situació de franca desavantatge mecànica.

QUIN ES EL LÍMIT?

 • Una prova amb VMNI estaria justificada:

  • Alguns pacients poden millorar evitant-se la IOT

  • Els pacients amb fracàs de la VMNI no semblen tenir

   pitjor pronòstic que aquells inclosos en les branques

   de IOT .

 • L’Encefalopatia hipercapnica no es una contraindicació per

  fer una prova de VMNI.

 • El principal límit podria ser l’experiència de l’equip mèdic


Slide20 l.jpg

Limitacions de la VMNI en pacients amb situació de franca desavantatge mecànica.

ordres de NO intubació

VMNI SI o NO??

A FAVOR

EN CONTRA

 • “Hi ha poc a perdre”

 • Pot revertir la situació aguda.

 • Pot alleugerir la percepció de dispnea.

 • Perllonga el procés de la mort.

 • Consum de recursos.

 • Afegeix discomfort.


Diferents escenaris de la vmni en la mpoc inestable l.jpg
Diferents escenaris de la VMNI en la MPOC inestable situació de franca desavantatge mecànica.

VMNI com a suport vital sense limitacions en altres tractaments.

VMNI com a suport vital en pacients que han refusat intubació orotraqueal.

VMNI com a tractament pal.liatiu en pacients que estan rebent només mesures de comfort.

Crit Care Med. 2007; 35: 932-39


Vmni com a suport vital en pacients que han refusat iot l.jpg
VMNI com a suport vital en pacients que han refusat IOT situació de franca desavantatge mecànica.

Benhamou et al (Chest 1992: 102: 912-17):

Ventilació efectiva en 59 % pacients. Mortalitat hospitalària del 47 %.

Levy et al (Crit Care Med 2004; 32: 2002-2007).

N:114

43% supervivènia (50% MPOC i 70% IC).

Factors associats a millor pronòstic: Nivell de consciència, valor de pCO2 basal i força per tossir.

Schettino et al (Crit Care Med 2005; 33: 1976-82).

N:131 (MPOC, IC, Oncològic)

63 % pacients MPOC son alta a domicili.


Paper de la vmni com a tractament pal liatiu l.jpg
Paper de la VMNI com a tractament pal.liatiu? situació de franca desavantatge mecànica.

En el moment actual no està suficientment avaluada en el tractament pal.liatiu de la MPOC


Objectius i actitut en cada situaci l.jpg
Objectius i actitut en cada situació situació de franca desavantatge mecànica.

Crit Care Med. 2007; 35: 932-39


Slide25 l.jpg

VENTILADOR situació de franca desavantatge mecànica.

 • Actualment, en la pràctica diària habitual, s’estan imposant els sistemes especificament dissenyats per VMNI pràcticament de forma universal

 • Ventiladors de PRESSIÓ als que s’anomena de forma genèrica “BIPAP” (Bilevel Positive Airway Pressure)

 • LIMITACIONS CLÀSSIQUES

 • Funcionen amb aire ambient.

 • No poden aportar concentracions altes i

 • exactes de O2.

 • Monitorització limitada

 • AVANTATGES

 • Tamany i senzillesa que permet el seu ús fora

 • de la UCI

PSV: Ventiació amb Pressió de soport + PEEP


Slide26 l.jpg

VENTILADORS DOMICILIARIS situació de franca desavantatge mecànica.

També útils en fase aguda

 • Moltes posssibilitats d’ajust:

 • Trigger insp/esp

 • Ti min/max

 • Vol asssegurat/IPAP max

 • Diferents modes ventilatoris


Slide27 l.jpg

QUIN TIPUS D’INTERFASE? situació de franca desavantatge mecànica.

ORONSALS

NASALS

 • Més recomanables en malalt agut.

 • Descens més ràpid pCO2, FR i major Vol/min

 • Millor tolerades durant l’agudització

 • LIMITACIÓ: Fugues perimascareta, major espai mort i lesions cutanies.

 • Més recomanables en malalt estable

 • Menys fugues i espai mort

 • Millor tolerades

 • LIMITACIÓ: Fugues orals

FACIAL

HELMET

 • Molt poques fugues

 • No lesions cutanies

 • LIMITACIÓ: Major espai mort. Asincronies.


Slide28 l.jpg

VISION situació de franca desavantatge mecànica.

FUNCIONAMENT I PARÀMETRES

 • MODE VENTILATORI:

  • ESPONTANI

  • ESPONTANI/CONTROLAT: FR inferior a la del pacient

  • i 33%IPAP per facilitar l’espiració.

 • IPAP:

 • Iniciar amb 10 cmH20 i ajustar en funció de:

  • Resposta clínica (↓FR, treball respiratori….)

  • Volum corrent

  • Es pot arrivar fins nivells 20-25cmH20 tot i que sol ser

  • suficient amb 14-18cmH20

 • EPAP:

  • 4 cmH20 Mínim per evitar la reinhalació CO2

  • MPOC: Pot beneficiar-se de pujar la EPAP fins

  • 6-8cmH20 per compensar AutoPEEP.

 • PS mínima efectiva: 10cmH20

 • Cabal de O2: SpO2 90-92%


Slide29 l.jpg

Tractament broncodilatador situació de franca desavantatge mecànica.

 • L’administració dels broncodilatadors a través de la tubuladura de la VMNI

 • de forma coordinada amb la inspiració del pacient pot permetre alliberar els

 • broncodilatadors a vies aèries més perifèriques.

 • Estudis amb asma demostren millories de FEV1 i PEF amb aquest sistema.

1.- Treatment of acute bronchospasm with beta-adrenergic agonist aerosols delivered by a nasal bilevel positive airway pressure circuit..

Ann Emerg Med. 1995 Nov;26(5) 2.- Reversal of bronchial obstruction with bi-level positive airway pressure and nebulization in patients

with acute asthma. J Asthma. 2009 May;46(4)


Temps de tractament l.jpg
TEMPS DE TRACTAMENT situació de franca desavantatge mecànica.

 • No existeix un clar consens .

 • Després de la 1ª hora, i comprovada una bona resposta clínico gasomètrica inicial, cal mantenir la VMNI fins corregir l’acidosi respiratòria

  • Permetre petites pauses que s’aprofitaran per menjar, humidificar mucoses i administrar tractament broncodilatador.

 • Un cop corregida l’acidosis hi ha varies opcions:

  • Retirada de la VMNI amb estricte seguiment gasomètric

  • Seguir amb la VMNI durant 3-4 dies més però no de forma continua

   • 1er dia: 2-3 hores de VMNI mati i tarda i durant tota la nit.

   • 2on i 3er dia: VMNI només durant la nit


Conclusions l.jpg
CONCLUSIONS situació de franca desavantatge mecànica.

 • La VMNI pot evitar la IOT en pacients amb aguditzacions més o menys greus de la MPOC, pel que ha de considerar-se un tractament de primera línea.

 • La VMNI juntament amb el tractament mèdic redueix mortalitat i estança a unitats de cures intensives i hospitalàries.

 • La VMNI s’ha d’aplicar de forma precoç, evitant el deteriorament de l’intercanvi gasós i l’acidosi greu per afavorir la seva eficàcica.

 • No està contraindicada en els pacients més greus i acidòtics, ja que inclús en aquests grup s’associa a beneficis a curt i llarg plaç.

 • L’objectiu principal de la VMNI es evitar la IOT i no substituir-la pel que aquesta no hauria de retrasar mai la IOT.


Slide32 l.jpg

Gràcies situació de franca desavantatge mecànica.

[email protected]

II CURS – TALLER DE VENTILACIÓ MECANICA NO INVASIVA (VMNI) PER MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES – SABADELL, 3 DE JUNY DE 2010


ad