slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020. Asbjørn L. Stavem, Seniorrådgiver i KS. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer : Sykefravær Rekruttere, beholde og videreutvikle arbeidskraften Styrke kommunenes omdømme som arbeidsgiver Benytte de teknologiske muligheter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020' - traci


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Arbeidsgiverpolitiske utfordringer mot 2020

Asbjørn L. Stavem,

Seniorrådgiver i KS

slide2
Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

Sykefravær

Rekruttere, beholde og videreutvikle

arbeidskraften

Styrke kommunenes omdømme som arbeidsgiver

Benytte de teknologiske muligheter

to hovedutfordringer ags 2020
Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft

To hovedutfordringer – AGS 2020

2010

overbygningen i arbeidsgiverpolitikken
Overbygningen i arbeidsgiverpolitikken

Verdigrunnlaget

Sykefravær

Arbeidskraft

Deltid

Omdømme

Seniorpolitikk

nesset kommune fra 10 til 6
Nesset kommune – fra 10 til 6
 • Forankret i kommunens toppledelse
 • 6 hovedmål vedtatt av kommunestyret
  • Klar målstyring
  • Sykefravær i hver tertialrapport
 • Et aktivt administrasjonsutvalg
 • Felles kjerneverdier for hele kommunen – god prosess med 3 partsrepresentasjon
nesset kommune fra 10 til 61
Nesset kommune – fra 10 til 6
 • Faste møter med tillitsvalgte, ordfører og varaordfører, enhetsledere, stabsledere og utvidet ledersamling
    • Rutiner og forutsigbarhet
    • Lederutviklingskurs gjennom 3 år
    • Personalutviklingskurs
    • Medarbeiderdag for alle ansatte
 • Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet
slide7

Sykefravær 2004 – Nesset kommune

 • 1 fraværsdag hadde i 2004 en samfunns-
 • økonomisk kostnad på ca. 1860,- kroner
 • I 2004 hadde vi 6652 fraværsdager
 • Kostnad = ca 12,4 mill kroner
sykefrav rsutvikling i nesset
Sykefraværsutvikling i Nesset
 • 2004: 10,08 %
 • 2005: 9,15 %
 • 2006: 8,46 %
 • 2007: 7,70 %
 • 2008 7,64 %
 • 2009: 6,11 %
motivasjon
Motivasjon

Tre faktorer, som uavhengig av hverandre, styrker

den indre motivasjon:

Jobbautonomi

Sosial tilhørighet

Mestringsopplevelse

STAMI

konklusjoner
Konklusjoner:
 • Vi vet det meste om sykefravær (fakta)
  • 476 vitenskapelige artikler (inkl FoU)
 • Utfordringen er knyttet til ledelse, handlekraft og gjennomføring (gjøre)
slide12
Utviklingsarbeid

kritisk blikk!

Manglende engasjement

Økonomiske utfordringer

Uenighet i gruppen

Gruppens sammensetning (profil, faglig bakgrunn etc.)

Prioritering av tid

Politiske innspill – endrede forutsetninger

konklusjoner1
Konklusjoner
 • Eksterne forhold betyr mye:
  • De ansatte identifiserer seg med kjerneoppgaven
 • Kommunene bør gripe fatt i interne forhold
  • Trivsel og samarbeid mellom kolleger
  • Nærmeste leder
  • Utviklende arbeidsoppgaver og kompetanse
  • Lønn har mindre effekt
identitet og omd mme
Identitet og omdømme

Omdømme er summen av egenskaper

som andre tillegger oss

Identitet og omdømme

Identitet handler om tilhørighet

attraktive arbeidsgivere
40 kommuner søkte om å delta

Syv kommuner og en fylkeskommune er med

Har vært etterspurt

som satsing

www.ks.no/omdomme

”Attraktive arbeidsgivere”
velferdsteknologi p dagsorden
Dagsavisen 12.juli 2009:Velferdsteknologi på dagsorden!

Ved hjelp av en alarmbrikke vet sykepleier Idun Kleppe og de andre ansatte ved Sofienbergsenteret om en beboer forlater avdelingen. Utvikling og bruk av ny teknologi er redningen for framtidas eldreomsorg.

Foto: Arne Ove Bergo

hva mener vi med velferdsteknologi
Hva mener vi med velferdsteknologi?
 • teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i samspill mellom kommune og/eller pårørende
 • understøtte for eksempel
  • trygghet
  • sikkerhet
  • daglige gjøremål
  • mobilitet i nærområdet

2010

slide21

KS rekrutteringsstrategi

 • Seks innsatsområder
  • Styrke kommunenes omdømme
  • Rekruttere unge og nyutdannede
  • Beholde arbeidskraften
  • Mangfold
  • Organisering og velferdsteknologi
  • Kompetanse