v zva oppk opera n program praha konkurenceschopnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výzva OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výzva OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Výzva OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Výzva OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost. 29.6.2009. Projekt bude navržen takto:. Jedná se o centrální projekt (tzn. žadatelem bude hl. město Praha a s jednotlivými městskými částmi budou uzavřeny partnerské smlouvy).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výzva OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost' - tracey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt bude navr en takto
Projekt bude navržen takto:
 • Jedná se o centrální projekt (tzn. žadatelem bude hl. město Praha a s jednotlivými městskými částmi budou uzavřeny partnerské smlouvy).
 • Projekt zpracuje Magistrát hl. města Prahy, Odbor informatiky.
 • Spolufinancování bude zajištěno ze strany hl. města Prahy.
 • Půjde o modulární systém, v jehož rámci bude specifikováno využití níže uvedených funkčních modulů, které bude možno pořídit vždy jako celek.
 • Projekt je nutné podat do konce srpna 2009.
 • Ze strany městských částí bude nezbytná součinnost při určení potřebných modulů a zajištění podpisu partnerské smlouvy.
 • V případě, že městské části dotace nevyužijí, nezískají ze strany hl. města Prahy (Magistrátu hl. města Prahy) žádné další prostředky pro zajištění technické podpory eGovernmentu.
pravidla pro skladbu modul
Pravidla pro skladbu modulů
 • Každá městská část musí být vybavena CzechPOINTem pro komunikaci s veřejností (modul 1). Pokud městská část již v současné době CzechPOINT má a ten odpovídá současným požadavkům pro autorizovanou konverzi dokumentů dle vyhlášek k zákonu č. 300/2008 Sb., nemusí si jej již pořizovat. Jestliže městská část již CzechPOINT má, lze přesto pořídit další moduly CzechPOINT.
 • V případě,že městská část již CzechPOINT má, ale ten nesplňuje podmínky pro autorizovanou konverzi dokumentů, může si městská část pořídit tzv. upgrade CzechPOINT (modul 2). MČ může provést upgrade na všech svých modulech CzechPOINT.
pravidla pro skladbu modul1
Pravidla pro skladbu modulů
 • Modul Konverzní pracoviště (modul 3) je tzv. interní CzechPOINT, používaný pro konverzi dokumentů dle zákona č.300/2008 Sb. z moci úřední. I těchto pracovišť může MČ zřídit více. Optimální umístění takového pracoviště je na spisových uzlech.
 • Modul Podatelna (modul 4) řeší kapacitu skenování a tisku (eventuálně službu kopírování) městské části. Předpokládáme, že modul bude součástí centrálního pracoviště („skenovací linky“) úřadu pro převod dokumentů do elektronické, nebo listinné podoby.
 • Modul Úložiště (modul 5) řeší zajištění dostatečné kapacity „negarantovaného typu úložiště“. Tento modul je určen primárně pro velké městské části.
p edpokl dan harmonogram
Předpokládaný harmonogram
 • Vyhlášení výzvy červenec 2009
 • Uzavření partnerských smluv s MČ červenec 2009
 • Sepsání studie proveditelnosti červenec 2009
 • Vyplnění žádosti v aplikaci Benefit7 začátek srpna 2009
 • Podání žádosti o dotaci srpen 2009
 • Vyhlášení výběrových řízení září 2009
 • Dodávky technologií prosinec 2009-leden 2010
 • Zkušební provoz prosinec 2009-leden 2010
 • Ukončení projektu leden 2010
co bude nutn ud lat
Co bude nutné udělat?
 • Stanovit počet jednotlivých modulů, které vaše městská část bude chtít v rámci žádosti o dotaci pořídit (součet cen všech modulů za malou městskou část může být maximálně 400 000 Kč, za velkou městskou část maximálně 1 200 000 Kč).
 • Uzavřít partnerskou smlouvu
 • Zaslat níže uvedenou tabulku s požadovanými moduly na adresu:
 • ivana.protivova@cityofprague.czdo 6.7.2009.
jak bude prob hat implementace na magistr tu
Jak bude probíhat implementace na Magistrátu?
 • DS hl. města Prahy bude aktivována od 1.10.2009
 • DS na žádost pro svojí organizační složku bude zřízena pro Městskou policii hl. města Prahy
 • Další DS na žádost nebude prozatím zřizována
 • Řídící dokumentace bude opravena do 10.7.2009 a bude rozeslána na MČ
 • Elektronické podpisy budou předány uživatelům do 1.9.2009
 • HW pro komunikaci s DS a pro autorizovanou konverzi dokumentů bude pořízen do konce roku 2009, spíše dříve
 • Projekt do OPLZZ nebude v současné době podáván (tato situace se bude opět zvažovat v červenci 2009)
 • Projekt do OPPK se bude podávat v červenci 2009