Tallinna munitsipaalpolitsei amet
Download
1 / 24

TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET. Monica Rand Ameti juhataja 2011. . Munitsipaalpolitsei Ameti põhilisteks ülesanneteks on väärtegude avastamine, esitatud avaldustele reageerimine ning hoiatuste ja karistuste määramine. Põhisuund on linna üldise heakorra parandamine ning ennetustöö. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET' - toyah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tallinna munitsipaalpolitsei amet

TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET

Monica Rand

Ameti juhataja

2011


Tallinna munitsipaalpolitsei amet
...

 • Munitsipaalpolitsei Ameti põhilisteks ülesanneteks on väärtegude avastamine, esitatud avaldustele reageerimine ning hoiatuste ja karistuste määramine. Põhisuund on linna üldise heakorra parandamine ning ennetustöö.


Tallinna munitsipaalpolitsei amet
....

 • 2010. aastal toimus järelevalve funktsiooni koondamine Munitsipaalpolitsei Ametisse. Sellega seoses toodi Transpordiametist üle parkimiskontrolli funktsioon ja nimetatud funktsiooni täitvad 12 ametikohta alates 01. jaanuarist, seega oli aasta alguses ameti koosseisunimestikus 160 ametikohta. Seoses ehitusseadusest tulenevate väärtegude menetlemise funktsiooni ületulekuga ning nimetatud funktsiooni täitmiseks toodi üle Linnaplaneerimise Ametist 2 ametikohta alates 01. maist. Keskkonnaametist toodi üle keskkonnajärelevalvest tulenevate väärtegude menetlemise funktsioon ning nimetatud funktsiooni täitmiseks 2 ametikohta alates 02. augustist 2010. Kuna 25. juunist 2010 kustutati 1 inspektori ametikoht kontrolliosakonnast, siis 31.detsembri 2010 seisuga oli ameti koosseisus 163 ametikohta.


Tallinna munitsipaalpolitsei amet
...

 • 2010. aastal toimus linna järelevalvesüsteemi tõhustamiseks ja dubleerimise kaotamiseks erinevate ametiasutuste töös järelevalve funktsiooni koondamine koos seda täitvate ametikohtadega Munitsipaalpolitsei Ametisse.

 • 2010. aasta algusest moodustati parkimiskontrolli osakond, kelle peamiseks ülesandeks on parkimiskontrolli tõhustamine linnatänavatel tagades sujuv liiklus ja korrakohane parkimine. Samuti hakati rakendama kirjalikku hoiatamismenetlust massiliste rikkumiste ohjamiseks.

 • 2010. aasta alguses loodi koolivalve grupp, kes teostab kontrollimist Tallinna haldusterritooriumi koolides. Kõikide koolide juhtkondadele tutvustati koolivalve grupi tegevuskava ja seaduseid, millest koolivalve grupp oma töös lähtub. Samuti loodi kontakt Põhja Politseiprefektuuri noorsoopolitsei töötajatega. Inspektorid teostasid valvepiirkondades koolide järelvalvet üllatusreididena, et paremini seaduserikkujaid tabada. Grupi töötajad tegid pidevalt preventiivset tööd, pidades lastega individuaalseid vestlusi.


Koosseisud 2011
Koosseisud 2011

 • Üldosakond 13

 • Registriosakond 7

 • Kontrolliosakond 38

 • Parkimiskontrolli osakond 17

 • Menetlusosakond 30

 • Patrulliosakond 35

 • Koolivalve ja taksokontrolli osakond 19


Struktuur 2010
Struktuur 2010:

 • Korrapidamise sektor

 • Registriosakond

 • Patrulliosakond

 • Kontrolliosakond

 • Parkimiskontrolli osakond

 • Menetlusosakond

 • Kooli-ja sisevalveosakond


Patrulliosakond 2010
Patrulliosakond 2010

 • Alustanud ca 3719 menetlust

 • Põhiülesanne patrullimine ja korrapidajalt saadud väljakutsete teenindamine

 • Loomapatrull menetleb 99% materjalidest ise lõpuni


Patrulliosakond 2011
Patrulliosakond 2011

 • Eesmärgid:

 • Parandada patrullide töökvaliteeti ja muuta nähtavamaks elanikele

 • Suurendada loomapatrulli ühe ekipaaži võrra

 • Kaasajastada korrapidaja töötingimusi

 • Sisevalve- kas ka koolidesse?


Kontrolliosakond 2010
Kontrolliosakond 2010

 • Viidi läbi 43593 menetlust

 • Määrati trahve kogusummas 927 303 eurot

 • Kontrollimistaktika muudatus


Kontrolliosakond 2011
Kontrolliosakond 2011

 • Eesmärgiks jätkata kontrollitaktikat ning muuta töö efektiivsemaks ( kontrolleritele GPRS jälgimisseadmed, bussidesse kaamera ja helisalvestused)

 • Ametnike koolitus- suhtlemine “jänesega”


Parkimiskontrolli osakond 2010
Parkimiskontrolli osakond 2010

 • Töötati välja hoiatustrahvide programmiline lahendus väärteoregistris

 • Kokku menetleti 7063 menetlust

 • Määrati rahatrahve 138 055, 54 eurot /94,5% laekumine


Parkimiskontroll 2011
Parkimiskontroll 2011

 • Koostöö Tallinna Transpordiametiga

 • Teisaldus

 • Selgitamine- leppetrahv, hoiatustrahv, viivistasu otsus


Koolivalve osakond 2010
Koolivalve osakond 2010

 • Järelvalvet teostati 57 kooli ümbruses

 • Ennetustöö- lastevanemate koosolekul, kooli üldkoosolekul, klassi-, rühma- ja individuaalvestlustes

 • Koostöös noorsoopolitseiga reidid

 • TubS 371 menetlust

 • AS 55 menetlust

 • Politseile edastati 12 narkojuhtumit

 • TubS rikkumisi avastati 4 ettevõttes


Koolivalve osakond 2011
Koolivalve osakond 2011

 • Täita kõik 6 ametikohta

 • Suurendada koostöösse kaasatud koolide arvu

 • Laiendada ennetustöö ulatust laste ja lastevanemate hulgas

 • Tihendada koostööd noorsoopolitseiga ja koolide sotsiaaltöötajatega

 • Koolitusprogrammi jätkamine

 • Koolide sisevalve?


Taksokontrolli osakond 2010
Taksokontrolli osakond 2010

 • Osakonnas 17 ametnikku

 • TTVE 296 menetlust

 • MKM 431 menetlust


Taksokontroll 2011
Taksokontroll 2011

 • Koostöö JUPO, Põhja Prefektuuri liikluse ja Põhja Prefektuuri piirkondlike osakondadega

 • 12 ametnikku

 • 24 h taksopatrullid


Menetlusosakond 2010 2011
Menetlusosakond 2010/2011

 • 8 piirkonda/ 4 piirkonda

 • 2 peainspektorit( ehitusküsimused)

 • 2 peainspektorit( keskkonnaküsimused)

 • Jalgsipatrull kevad-suvi-sügis perioodil vanalinnas ja sadama piirkonnas

 • Erinevad üritused linnaosades


Rahvusvaheline suhtlus
Rahvusvaheline suhtlus

 • UBC koostöö- Gdansk 2010, Riia 2010, Vilnius 2011

 • Riia – praktikanädalad, kogemuste vahetamine


Koost tallinnas
Koostöö Tallinnas

 • Vabaühenduste Võrgustik ( asumiseltsid, Naabrivalve, Eesti Loomakaitse Selts)

 • Rat Race

 • Kultuuripealinn 2011- Eksperimenta!

 • Perekonnaseisuamet

 • Linnaosad- laadad, väliüritused

 • Tööbörs


Ldine statistika
Üldine statistika

 • Väärteoasjade jaotus linnaositi

 • Nõmme 1679

 • Mustamäe 4038

 • Haabersti 1261

 • Põhja 15461

 • Lasnamäe 8198

 • Pirita 967

 • Kristiine 3833

 • Kesklinn 29814