slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
רוכבים בביטחה לאורך כביש 38 27.6.10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
רוכבים בביטחה לאורך כביש 38 27.6.10

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

רוכבים בביטחה לאורך כביש 38 27.6.10 - PowerPoint PPT Presentation

toyah
105 Views
Download Presentation

רוכבים בביטחה לאורך כביש 38 27.6.10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. רוכבים בביטחה לאורך כביש 3827.6.10

 2. אופני כביש תכנון 25 אלף חברים. רבים מהם פעילים בצוותים המקומיים (רשימה חלקית): תל אביב רוכבים לעבודה גניבות אופניים מדיניות ציבורית חינוך אירועים משפטי בטיחות אופניים ותח"צ אופני הרים רולר אסטרטגיה של שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות המקומיות, הרשות הלאומית, משטרת ישראל, הציבור הרחב, האקדמיה, המגזר העסקי , ארגונים מקבילים בעולם ושותפים נוספים על הצטיינות בפעילות למען הסביבה קיבלה העמותה את הגלובוס הירוק לשנת 2008 רבים אחרים פעילים בצוותים הנושאיים(רשימה חלקית):

 3. שימוש באסטרטגיות מול שותפים שונים

 4. מצב קיים מספר האופניים בישראל גדל משנה לשנה. בשנת 2008 נמכרו מעל 280,000 זוגות אופניים (ע"פ נתוני הלמ"ס) בשנת 2009 חל גידול של כ 10% במכירות. כביש 38 הוא אחד מצלעות "המרובע", שביחד עם המשולש מהווים את המסלול הפופולארי בישראל לרוכבי כביש לאורך כביש 38 רוכבים מדי שבוע מאות רוכבים . בסופי שבוע, אלפים רבים.

 5. רוכבי כביש • לאופני כביש צמיגים דקים ולכן הם "צרכנים" של אספלט באיכות טובה, רוכבי כביש רוכבים לרוב בקבוצות, בזוגות ולכן נדרש רוחב מינימאלי של 2 מטר. רכיבה על דרכי עפר היא לא אופציה עבור רוכבי הכביש. • חתיכות צמיגים על השוליים, זכוכיות, חצץ עלולים להסיט את רוכבי הכביש (במהירות של 45 קמ"ש במישור, ויותר) לסטות אל הכביש וכך לסכן את חייו • תחזוקת שוליים וניקיונם נדרשים לאורך צירים בהם קיימת רכיבת אופני כביש.

 6. פיילוט אופני כביש עם מע"צ • בפיילוט אותו מקדמת מע"צ ביחד עם עמותת ישראל בשביל אופניים לאורך כבישי המשולש, הוגדר הצורך בשוליים רחבים, בהסדרה של מכשולים לאורך השולים (תחנות אוטובוס, צמתים, מפגשים עם דרכים חקלאיות ועוד) ובתחזוקה ובנקיון של השוליים

 7. יוממים • לשביל אופניים לאורך כביש 38 יש פוטנציאל להיות אטרקטיבי גם עבור רוכבים-יוממים רבים שעשויים להשתמש בו כדי להגיע מהמושבים שלאורכו, לתחנת הרכבת של בית שמש ולאיזור התעסוקה • הנכונות של רכבת ישראל לפיילוט העלאת אופניים לרכבת, שאמור להתחיל בשנה הקרובה, מגדילה את הפוטנציאל.

 8. רוכבי שטח • איזור הרי יהודה נחשב לאטרקטיבי במיוחד עבור רוכבי שטח. הנגישות של האיזור (מרכז הארץ) השבילים אותם מפתחת קק"ל, המעינות הופכות אותו לפופולארי במיוחד בקרב רוכבי השטח. • יש להסדיר מעברים תת קרקעיים עבור רוכבי השטח הרוצים לחצות את כביש 38

 9. תמיכה רחבה בשינוי החלטת הועדה המחוזית • ישראל בשביל אופניים, ארגוני הסביבה, ארגוני הבריאות והמשרד להגנת הסביבה תומכים בהסדרת פתרון בטוח לרוכבי הכביש. • אי שינוי החלטת הועדה עלול לגרום לפגיעה בתיירות האופניים לאיזור, ולסיכון חיי הרוכבים.

 10. דוגמאות מהעולם להסדרים בטוחים לרכיבת כביש

 11. הרכיבה בשולי הכביש חד סיטריתתמרור מתאים (שבלונות) ריצ'מונד - קנדה אורגון קנדה לונג איילנד

 12. הרכיבה בשולי הכבישחד סיטריתהפרדה ויזואלית (אדום) הולנד

 13. בפניות, הקו הרציף הופך למקווקו ומאפשר פניה ימינה לרכב אבוטוספורד - קנדה שילוט מתאים ותאורה לאורך הולנד

 14. הרכיבה בשולי הכבישחד סיטריתבפר בין נתיב האופניים לנתיב המכוניות סנט לואיס

 15. הרכיבה בשולי הכבישחד סיטריתתמרור (שבלונות) ובפר בין נתיב האופניים לנתיב המכוניות צביעה של הנתיב מסייעת להעלאת המודעות של הנהגים לרוכבים חוצים בירמניהגם - אנגליה

 16. בפר, תמרור (שבלונות וכיתוב) תאורה ושילוט (שיכול לחסום פחות...) • חד סיטריות. סנט לואיס אנגליה

 17. דו סטריות בפר תמרור

 18. כיוון הקולטנים, בניצב לכיוון הרכיבה

 19. הפרדה

 20. הפרדה פיזית דו סיטריות, הצללה הרצליה - ישראל פרת' אוסטרליה הולנד

 21. שביל חד סיטרי הפרדה פיזית, מפלסית מהולכי הרגל פילדלפיה

 22. הסדרה של התשתיות היא כמובן רק חלק מהפתרון ונדרשים צעדים משלימים תחזוקה • אכיפה והרתעה • יצירת בסיס נתונים אמין, שקוף בו רוכבים יוכלו לדווח על תאונות/כמעט תאונות • ולסייע במניעת תאונה דומה בעתיד קמפיינים שמטרתם העלאת המודעות בקרב הציבור הרחב (נהגים) והרוכב

 23. חפש את הרוכב

 24. חפש את הרוכבת חפש את הרוכב חפש את הרוכבת

 25. המשולש – מצב קיים מפרצי תחנות אוטובוס שמעלימים את השוליים, חצץ,זכוכיות וחלקי צמיגים, סדקים וחריצים

 26. חצץ

 27. ? כביש 38 בשנת 2020 תודה על ההקשבה