ty kyvytt myyden psykososiaaliset riskitekij t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät. Työelämän teemapäivä 14.9.2011, Kokkola tiimipäällikkö Marianna Virtanen, PsT, dos. marianna.virtanen@ttl.fi. Mitä ovat psykososiaaliset stressi- tekijät työssä?. Psyykkiset tekijät epäselvät tavoitteet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty kyvytt myyden psykososiaaliset riskitekij t

Työkyvyttömyyden psykososiaaliset riskitekijät

Työelämän teemapäivä 14.9.2011, Kokkola

tiimipäällikkö Marianna Virtanen, PsT, dos.

marianna.virtanen@ttl.fi

mit ovat psykososiaaliset stressi tekij t ty ss
Mitä ovat psykososiaaliset stressi-tekijät työssä?

Psyykkiset tekijät

epäselvät tavoitteet

liiallinen työmäärä tai liian kova työtahti

vähäiset vaikuttamis-mahdollisuudet

vähäiset kehittymis-mahdollisuudet

jatkuvat keskeytykset ja esteet

kohtuuton vastuu

olematon työstä saatu palaute ja arvostus

epävarmuus

Sosiaaliset tekijät

yksintyöskentely

toimimaton yhteistyö

huono tiedonkulku

epäjohdonmukainen johtaminen

epätasa-arvoinen kohtelu

epäasiallinen kohtelu ja häirintä

kielteisiä tunteita herättävät vuorovaikutustilanteet asiakas- ja potilastyössä

slide3

Työn hallinnan ja työn vaatimustensuhde: Karasekin työstressiteoria

TYÖN VAATIMUKSET

OPPIMINEN

KEHITTYMINEN

PIENET SUURET

TYÖN

HALLINTA

vähän

kuormittava

aktiivinen

-monipuolisuus

-päätösvalta

-osallistumismahdollisuudet

PIENI SUURI

paljon

kuormittava

passiivinen

HAITALLINEN STRESSI

SAIRAUDEN RISKI

Karasek, 1979

slide4
Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus: Kunta-10 -tutkimus ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus

Kunta-10 -tutkimus

Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus

Oulu

Pohjois-Pohjanmaan shp

Vaasan shp

Virrat

Nokia

Pirkanmaan shp

Valkeakoski

Tampere

Naantali

Kanta-Hämeen shp

Vantaa

Raisio

HUS (Jorvi)

Espoo

Turku

Varsinais-Suomen shp

10 kaupungin työntekijät 21 sairaalan työntekijät 6 sh-piiristä

yht. 20% kunta-alan työntekijöistä

slide5

Tiedonkeruussa yhdistyvät kysely- ja rekisteriaineistot

1. kysely (otos)

K10: 6442 (67%)

Sa: 9216 (73%)

2. kysely (kaikki)

K10: 32 299 (67%)

Sa: 16 299 (67%)

3. kysely (kaikki)

K10: 32 322 (65%)

Sa: 15 879 (69%)

5. kysely

K10: 38 727 (70%)

Sa: 14 053 (72%)

4. kysely

K10:34 393 (69%)

Kyselyjä

-97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 … -20

 • Rekisteriaineistot:
 • työpaikan piirteet
 • rakenteelliset muutokset
 • hyvinvointi ja terveys (sairaudet, eläkkeet, lääkkeet, kuolema*): Kela, ETK, THL, Tilastokeskus, Syöpärekisteri

Poislähteneiden kysely

N=8780 (68%)

Poislähteneiden kysely

N=16850 (65%)

Poislähteneiden kysely

*260 240 työntekijää, joilla ollut työsuhde (>1 pv) 1990/1996-2005

slide6

Työstressin mittaaminenriippumattomasti

Oma arvio

Sairausloma /

työkyvyttömyys

Työtoverien arvio =

Yksikön keskiarvo – oma arvio

slide7

Työtoverien arvioima Karasekin mallin mukainen työstressi työkyvyttömyys-

eläkkeen ennustajana 4 v. seurannassa

Vakioitu riski

*

Alhainen stressi Aktiivinen Passiivinen Korkea stressi

TTL: Kunta-alan aineisto (n=25 000)

Laine et al., J Epidemiol Community Health, 2009

miksi karasekin mallin mukainen ty n hallinta voi pienent ty kyvytt myyden riski
Miksi Karasekin mallin mukainen työn hallinta voi pienentää työkyvyttömyyden riskiä?

Palkitseva työ motivoi jatkamaan työssä, vaikka terveys olisi heikentynytkin

Hyvät vaikutusmahdollisuudet ja kehittymismahdollisuudet voivat suojata työstressin, esim. työmäärän haitoilta, koska hallinnan tunne lisääntyy

-> työmäärää voi kontrolloida

-> työssä oppiminen tuottaa tyydytystä, jolloin suuret vaatimukset eivät ole aina rasite

Vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet ovat merkki arvostuksesta ja työnantajan ja työntekijän välisestä luottamuksesta

vaikutusmahdollisuudet ty aikoihin
Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin

Mahdollisuus vaikuttaa

Työpäivän pituuteen

Työpäivän alkamis- ja loppumisajankohtaan

Taukojen pitämiseen työpäivän kuluessa

Yksityisasioiden hoitamiseen työpäivän kuluessa

Työvuorojärjestelyihin

Palkallisten lomien ja vapaiden ajankohtiin

Palkattomien virka- ym. vapaiden pitämiseen

slide10

Työkyvyttömyyseläkkeen riskitekijöitä kuntatyöntekijöillä

alkavuus /1000 työvuosi

Vahtera et al. 2010, Occup Environ Med

ty aikojen hallinta ja ty kyvytt myys el kkeen riski t rkeimmiss tautiluokissa
Työaikojen hallinta ja työkyvyttömyys-eläkkeen riski tärkeimmissä tautiluokissa

Hallinnan lisääntyminen 1 yksiköllä (asteikolla 0-4), vakioitu riski

21%

48% 33%

31%

*

ns ns

ns ns

*

ns

ns

*

* *

Lähde: Vahtera et al. (2010) Occupational and Environmental Medicine

miksi vaikutusmahdollisuudet ty aikoihin voivat pienent ty kyvytt myyden riski
Miksi vaikutusmahdollisuudet työaikoihin voivat pienentää työkyvyttömyyden riskiä?

Auttaa jaksamaan työssä, kun terveys heikentynyt

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin voivat suojata työstressin haitoilta (esim. työn ja perheen yhteensovittaminen)

Helpottaa työskentelyä oman biologisen kellon tahdissa ja/tai aikoina, jolloin resursseja on paremmin käytössä

Mahdollistaa työmatkojen sovittamisen ruuhka-aikojen ulkopuolelle, jolloin vapaa-aikaa jää enemmän

Voi olla merkki arvostuksesta ja työnantajan ja työntekijän välisestä luottamuksesta

p t ksenteon oikeudenmukaisuus on my s psykososiaalinen tekij ty ss
Päätöksenteon oikeudenmukaisuuson myös psykososiaalinen tekijä työssä

Koko organisaation läpäisevät periaatteet

Onko työntekijöillä oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan?

Ovatko säännöt johdonmukaisia (ihmisiä kohdellaan samojen periaatteiden mukaan ja samat säännöt pätevät tänään ja huomenna)?

Onko päätöksenteko puolueetonta?

Perustuvatko päätökset mahdollisimman oikeaan tietoon?

Ovatko päätökset korjattavissa?

Ovatko päätöksenteon säännöt mahdollisimman selkeät ja onko ne kerrottu niille, joita päätökset koskevat?

Kohtelun oikeudenmukaisuus

Kuinka ihmisiä kohdellaan päätöksiä toimeenpantaessa ja niistä tiedotettaessa, on vaikutusta siihen, millä tavalla ihmiset reagoivat päätöksiin?

Kuinka hyvin työntekijät voivat luottaa esimieheen?

slide14

Jos päätöksentekosäännöt koetaan oikeudenmukaisiksi…

 • Ihmiset ovat tyytyväisempiä työhön ja johtamiseen
 • Auttavat useammin työyhteisön muita jäseniä
 • Vievät vähemmän tavaraa ilman lupaa työpaikaltaan
 • Noudattavat useammin esimiestensä ohjeita
 • Protestoivat harvemmin työtehtävistään
 • Haastavat harvemmin työnantajansa oikeuteen
 • Sitoutuvat vahvemmin työpaikkaansa
slide15

Päätöksentekoperiaatteet ja terveys sairaalahenkilöstöllä (naiset)

Riskisuhde/ odds ratio

*

*

*

*

Koettu

oikeudenmukaisuus

Sairaalahenkilöstön hyvinvointi -seurantatutkimus

Lähde: Elovainio ym. (2002) Am J Public Health

slide16

Kohtelun oikeudenmukaisuus ja terveys sairaalahenkilöstöllä (naiset)

Riskisuhde/ odds ratio

*

*

Koettu

oikeudenmukaisuus

*

*

Sairaalahenkilöstön hyvinvointi -seurantatutkimus

Lähde: Elovainio ym. (2002) Am J Public Health

pitk t ty p iv t voivat johtaa syd ntautiin whitehall ii tutkimus englannissa
Pitkät työpäivät voivat johtaa sydäntautiin: Whitehall II –tutkimus Englannissa

Pitkää päivää (>=11 tuntia) tekevät olivat useammin

miehiä

korkeammassa ammattiasemassa olevia

parisuhteessa olevia

A-tyyppisiä (kilpailuhenkisiä, kärsimättömiä, suorituskeskeisiä)

Pitkää päivää tekevillä oli useammin

psyykkisiä oireita

lyhentynyt yöuni

runsasta alkoholin käyttöä

tupakointihistoria

matalampi HDL (ns. "hyvä") kolesterolipitoisuus

Pitkää päivää tekevät raportoivat myös enemmän psyykkisiä vaatimuksia työssään

Virtanen et al. Eur Heart J 2010

ty p iv n pituus ja syd ntaudin ilmaantuminen 11v seuranta
Työpäivän pituus ja sydäntaudin ilmaantuminen: 11v. seuranta

Sydäntauti= fataali/non-fataali infarkti tai angina pectoris

HR*=riski

1.56

(1.11-2.19)

1.23

(0.90-1.69)

1.04

(0.78-1.38)

1.00

*vakioitu 21 riskitekijää

Virtanen et al. Eur Heart J 2010

terveys 2000 v est tutkimus ty kyvytt myysel kkeelle j minen eri sairauksissa 7 v seuranta
Terveys 2000 –väestötutkimus: työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen eri sairauksissa (7 v. seuranta)

Lähde: Ahola K ym. J Affect Disord (2011)

terveys 2000 ty kyvytt myysel kett ennakoivat tekij t 7 vuoden seurannassa
Terveys 2000: työkyvyttömyyseläkettä ennakoivat tekijät 7 vuoden seurannassa

(* = merkitsevä yhteys)

Lähde: Ahola K ym. J Affect Disord (2011)

johtop t ksi
Johtopäätöksiä

Keskeisiä psykososiaalisia tekijöitä työssä ovat työn vaatimukset, työn hallinta (vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet) sekä päätöksenteon oikeudenmukaisuus

Voimakkaimmin työkyvyttömyyttä ennustivat kliiniset tekijät (mm. terveydentila) ja sosio-demografiset tekijät

Psykososiaalisilla tekijöillä näyttää kuitenkin olevan merkitystä sairastumisessa ja työkyvyttömyysprosessissa

 psykososiaalisten työolojen kehittäminen osaksi työkyvyn tukemista