ingen ut av rekka g r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
”Ingen ut av rekka går”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

”Ingen ut av rekka går” - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

”Ingen ut av rekka går”. Forelesning ved UiO 20.04.05. Agenda. Teamet Begrepsavklaring Eksempler Forskning Team i skolesektoren Teamutvikling Utfordringer for teamet Praktiske tiltak Det lærende team. Innføring i grunnleggende begreper knyttet til team og teamutvikling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Ingen ut av rekka går”' - townsend


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ingen ut av rekka g r

”Ingen ut av rekka går”

Forelesning ved UiO 20.04.05

agenda
Agenda
 • Teamet
  • Begrepsavklaring
  • Eksempler
  • Forskning
  • Team i skolesektoren
 • Teamutvikling
  • Utfordringer for teamet
  • Praktiske tiltak
 • Det lærende team
 • Innføring i grunnleggende begreper knyttet til team og teamutvikling
 • Invitere til diskusjon og refleksjon
hva er et team
Hva er et team?
 • Mål, visjon
 • Kontinuitet
 • Rollefordeling
 • Spisskompetanse
rosenborg bygget sin virksomhet p fem hovedfundamenter
Rosenborg bygget sin virksomhet på fem hovedfundamenter
 • Fremgang er læring av ferdigheter
 • Oppnåelse av mål er produkt av en stadig resultat-forbedring
 • Offensivitet, kreativitet og løsningsorientering
 • Humør og temperament
 • Folkelighet
 • Rosenborg forsøker også å dyrke to holdninger;
  • Man har ansvar for sin oppgave og tar ansvar for helheten
  • Utsett aldri til i morgen det man kan gjøre i dag

Eggen 1999

godfot teorien bygger p prinsipper som gjelder alle organisasjoner
”Godfot-teorien” bygger på prinsipper som gjelder alle organisasjoner
 • Man er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon (relasjonelle ferdigheter og rolleforståelse blir sentralt)
 • Man skal først og fremst få lov til å bli bedre på det man er god til - plussegenskaper må få bli til pluss-ferdigheter
 • Sett flest mulig av dine medspillere i situasjoner de behersker best mulig, da blir resultatet best mulig

Eggen 1999

samhandling
Samhandling

Egne

interesser

konfrontasjon

samarbeid

kompromiss

1 3 6

unnvikelse

ettergivelse

1 3 6

Andres interesser

Eggen 1999

hva er viktig for teamet
Hva er viktig for teamet?
 • Ledelse (lagledelse taktikk, strategi, motivere, omsorg, disiplin)
 • Teamets samlede funksjoner (synergi, lagoppstilling)
 • Hver enkelt rolle (spilleplass)
 • Individuell kompetanse, ferdigheter og personlighet for å fylle rollene (teknikk, fysikk, motivasjon, trygghet, lojalitet)
 • Påstand: teamets prestasjoner er i like stor grad avhengig av nivå 1-2 som 3-4, dette undervurderes i arbeidslivet
hva er viktig for teamet1
Hva er viktig for teamet?
 • Mål
 • Deltakertrygghet
 • Innovasjonsstøtte
 • Resultatorientering

West 1994

tilpasset oppl ring og team
Tilpasset opplæring og team
 • Typer team
  • PP-tjenesten/barnevern/Bup
  • Klassetrinnsteam/fagteam
  • Ansvarsgrupper
  • Lederteam
  • Ressursteam
 • Utfordringer for team i skolesektoren
  • Uklar målstruktur
  • Komplekse problemstillinger
  • Uforutsigbarhet
  • Begrensede rammebetingelser
ressursteam
Ressursteam
 • Hva er et ressursteam?
  • Gruppe lærere med spesialpedagogisk kompetanse/dybdekompetanse
  • Ivaretar skolens arbeid med elever som har spesielle behov
  • Samkjører og koordinerer
   • opplæringsbehov for elever
   • lærernes kompetanseutviklingsbehov
 • Utfordringer for ressursteam
  • Uklart mandat
  • Komplekse problemstillinger
  • Variert kompetansebehov
  • Ledelsens engasjement
  • Samarbeid med resten av skolen
  • Begrensede ressurser
oppgaver i et ressursteam
Oppgaver i et r-team (Storbritannia)

Identifisere elever med spesielle opplæringsbehov

Planlegge og iverksette individuelt tilpassede undervisningsopplegg

Vurdering av læringsutbytte

Være til støtte for andre lærere som arbeider med spesialundervisning/IOP

John Dean 1986

Oppgaver i et r-team (21 Oslo-skoler)

Opplæring av elever med spesielle behov

Utarbeide individuelle opplæringsplaner

Oversikt over skolens samlede spesialpedagogiske behov

Delta i fordeling av timer til støttetiltak

Kartlegge og observere elever

Schultz 1998

Oppgaver i et ressursteam
hvorfor som team
Hvorfor som team?
 • Koordinere ressurser
 • Kommunisere spesialpedagogikk med utenforstående instanser (PP-tjeneste, barnevern, BuP, spesialskoler)
 • Utnytte skolens ressurser optimalt
 • Ivareta og utvikle kompetanse
team performance kurven

Teamets

resultater

(“Perform”)

High Performing Team

(”Norm”)

Team

(”Form”)

Gruppe

(”Storm”)

Pseudo-team

Teamets

effektivitet

Team Performance kurven

Kilde: Jon R. Katzenbach, The Wisdom of Teams

teamets utvikling
Teamets utvikling

PERFORM

FORM

 • Idérik
 • Fleksibel og åpen
 • Effektiv
 • Solidarisk
 • Hjelpsom
 • Høflig
 • Upersonlig
 • Forsiktig
 • Spent
 • Utvikling av nye omgangsformer
 • Feedback
 • Åpen konfron- tasjon av forskjel- lige synspunkter
 • Treg fremdrift
 • Fornemmelse av stillstand
 • Personkonfron- tasjoner
 • Latente konflikter
 • Klikkdannelse

STORM

NORM

hva er teamutvikling
Hva er teamutvikling?
 • Team = gruppe med felles målsettinger
 • Prestasjonsgruppe der summen av deltakernes innsatser skal være større enn enkeltinnsatsene
 • Teamets prestasjoner vil være avhengig av flere faktorer:

* Ledelse * Synergi (summen av vårt samarbeid)

  • Rollefordeling * Individuelle ferdigheter
 • Å starte en teamutviklingsprosess handler om å ta tak i det teamet sammen kan gjøre noe med:

* Synergi * Rollefordeling

hva hindrer teamet i v re effektivt
Hva hindrer teamet i å være effektivt?
 • Uklare mål
 • Manglende kommunikasjon
 • Manglende kvalitetssikring
 • Interne og eksterne konflikter
 • Uklare roller

(Human Factors 1999)

mulige tiltak
Mulige tiltak
 • Strategiprosess
  • Involvere mellomledere/ansatte i utforming av konkrete mål
 • Rolleavklaring
  • Tydelig på hva som forventes. Kommunisere personlige roller
 • Møteledelse
  • Bevissthet rundt tidsbruk og møtekvalitet
 • Kvalitetskriterier
  • Evaluerbare kriterier
 • Evaluering
  • Enkle former for evaluering skjerper bevisstheten
 • Ekstern bistand
  • Involvere utenforstående, objektive ressurspersoner dersom man ikke lykkes selv
arena for kommunikasjon i teamet m tet
Arena for kommunikasjon i teamet – møtet
 • Tidsbruk
 • Beslutninger
 • Måloppnåelse
 • Kvalitetssikring
 • Innovasjon
 • Trivsel
 • Forebygge frustrasjon
m tetyper formelle
Møtetyper (formelle)
 • Informasjonsmøte
 • Utveksling av informasjon
 • Behandling av oppgave
 • Ide- og brainstorming
 • Statusmøter
 • Styring av prosjekt
 • Teambuilding
 • Fellesskap i prosjekt
spilleregler for m tet
Spilleregler for møtet
 • Alltid komme i tide
 • Holde seg til det vesentlige
 • All kritikk er konstruktiv
 • Lytte oppmerksomt uansett hvem som snakker
 • La én person snakke om gangen
 • Holde seg til temaet - ingen unødige sidespor
 • Alle har et ansvar for å nå et resultat
 • Alle skal kunne komme til orde
 • Holde seg til møtets formål og tidsplan
 • Støtte møtelederen i å holde strukturen
den l rende organisasjon

Samlet kompetanse overgår

summen av de

enkelte kompetanser

Den lærende organisasjon
 • Forutsetninger:
  • systemisk tenkning
  • personlig mestring
  • mentale modeller
  • utvikling av en felles visjon
  • teamlæring

Peter Senge,

”The fifth dicipline”

skolen som l rende organisasjon hvorfor
Skolen som lærende organisasjon -hvorfor?
 • Fornyelse og utvikling basert på hverandres kompetanse
 • Setter virksomheten i stand til å nå sine mål mer effektivt
 • Vil være en arbeidsplass der den enkelte ser verdien av sine bidrag i sammenheng med de overordnede målsettinger – en mer attraktiv arbeidsplass
 • En mer endringsdyktig organisasjon – for de som måtte være opptatt av det
 • Vil dette ha betydning for våre resultater?

- en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen fremtid

har skolen l revansker
”Symptomer”:

Mye ad hoc arbeid

Personlig mestring er en utfordring

Læring mellom lærere er vanskelig

Felles mentale modeller og visjon utfordrer kulturen

”Medisin”:

Strategiutvikling

Kompetanseutvikling

Tverrfaglig samarbeid

Kontinuerlig trening av ledere og bevisst utvikling av organisasjonen

Har skolen lærevansker?