Obrada crte a na ra unaru
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU. Prof. Marina Petrovi ć. Podela grafi č kih programa prema nameni. programi za crtanje (draw) programi za slikanje (paint). Programi za crtanje - V ektorska grafika -.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tovi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obrada crte a na ra unaru

OBRADA CRTEŽA NA RAČUNARU

Prof. Marina Petrović


Podela grafi kih programa prema nameni
Podela grafičkih programa prema nameni

 • programi za crtanje (draw)

 • programi za slikanje (paint)


Programi za crtanje v ektorska grafika
Programi za crtanje- Vektorska grafika -

 • Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačke,linije, krive i poligoni

 • AutoCAD, CorelDRAW, MS Visio


Programi za slikanje b itmapirana rasterska grafika
Programi za slikanje- Bitmapirana, rasterska grafika -

 • u računaru se memoriše svaka pojedinacna tacka (piksel) od kojih je slika sastavljena(mesto, boja, intenzitet svetla )

 • Paint, Corel PHOTO-PAINT, Adobe PHOTOSHOPVektorska grafika projektovanje
Vektorska grafika - Projektovanje

 • veličina crteža

 • razmera - odnos dužinskih elemenata na crtežu i u prirodi

 • slojevi (layers) – grupa elemenata slicnih karakteristika

 • simetrija

 • ponavljanje istih ili sličnih objekata

 • rotacija

 • transformacija ...
Obrada crte a na ra unaru

 • Ako je Visio principijelno novi program za vas, pokušaćemo da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "list papira" i jedna ili više matričnih paleta (stencils) koje sadrže prikladno grupisane oblike (shapes). Oblik je vektorski crtež koji prosto uhvatite mišem i postavite ga na površinu dokumenta. Više oblika možete povezivati raznim linijama, strelicama ili drugim šematski oblikovanim strukturama; zahvaljujući veznim tačkama za koje se linije "lepe", veza će ostati očuvana i ako pomerite ili promenite veličinu nekom elementu dijagrama. Elementu ćete lako dodati neki tekst, ali još je važnije to što mu možete dodeliti neke logičke ili fizičke atribute koji će kasnije poslužiti u opisu ili specifikaciji cele strukture (na primer, vreme trajanja nekog procesa ili cena nekog elementa za ugradnju). Ako vam nedostaje neki oblik, možete ga napraviti, polazeći od nekog postojećeg ili ga crtajući od početka, pridružujući ga postojećoj ili nekoj novoj paleti. U bilo kojoj fazi rada možete pristupiti "likovnom" uređenju dijagrama uz pomoć mnogih alata (osobine linija, boje, senke, okviri...), a na raspolaganju su i mnoge operacije tipične za tehničko crtanje, kao što su kotiranje dimenzija, rad u više slojeva, senčenje, preklapanje, sakrivanje, itd. Lako ćete upravljati dimenzijama papira za štampanje i uputiti rezultat na štampač ili ploter. Dokument može da sadrži i više stranica, tako da u jednoj datoteci tipa VSD možete organizovati kompletnu dokumentaciju nekog projekta.


Pode avanje radnog okru enja i priprema za crtanje
Pode da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "šavanje radnog okruženja i priprema za crtanje

 • Postavljanje i uklanjanje lenjira

 • Alati

 • Izbor veličine i orijentacije papira

 • Postavljanje jedinica mere i razmera

 • Postavljanje mreže

 • Odredjivanje atributa linije


Crtanje osnovnih grafickih elemenata
Crtanje osnovnih grafickih elemenata da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "

 • prava linija

 • duž i izlomljena linija

 • crtanje slobodnom rukom

 • pravougaonik i kvadrat

 • elipsa i krug


Manipulacije objektima
Manipulacije objektima da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "

 • označavanje (jednog i više objekata)

 • grupisanje u blok i razlaganje bloka

 • kopiranje

 • premeštanje

 • poravnanje

 • popunjavanje

 • promena redosleda


Transformacije objekata
Transformacije objekata da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "

 • rotacija i iskošenje

 • promena veličine (precizno definisanjeveličine i pozicije )

 • promena atributa linija


Obrada crte a na ra unaru

 • Kori da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "šćenje teksta u grafičkom okruženju

 • Kotiranje

 • Štampanje crteža


Doma i zadatak

Doma da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "ći zadatak

Nacrtati osnovu nameštenog stana