kolmnurk 6 klass n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOLMNURK 6.klass PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOLMNURK 6.klass

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

KOLMNURK 6.klass - PowerPoint PPT Presentation

tovi
331 Views
Download Presentation

KOLMNURK 6.klass

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOLMNURK6.klass Koostas:Sirje Põder Kalmetu Põhikool Viljandi maakond

  2. Hulka, mille elementideks on seespool kolmest lülist koosnevat kinnist murdjoont olevad punktid, koos murdjoone punktidega, nimetatakse KOLMNURGAKS. tipp külg külg tipp külg tipp

  3. Ristlõiku, mis on joonestatud kolmnurga tipust vastasküljele või selle pikendusele, nimetatakse KOLMNURGA KÕRGUSEKS (h). h h

  4. Külge, mille vastastipust on joonetatud kolm- nurgale kõrgus,nimetatakse KOLMNURGA ALUSEKS(a). a h h a

  5. KÜLGEDE JÄRGI erikülgne kolmnurk võrdhaarne kolmnurk võrdkülgne kolmnurk NURKADE JÄRGI teravnurkne kolmnurk täisnurkne kolmnurk nürinurkne kolmnurk KOLMNURKADE LIIGITAMINE

  6. KÜLGEDE JÄRGILIIGITAMINE • Erikülgseks nim. kolmnurka, mille kõik küljed on erineva pikkusega. • Võrdhaarseks nim. kolmnurka, millel on kaks võrdse pikkusega külge. • Võrdkülgseks nim. kolmnurka, mille kõik kolm külge on võrdse pikkusega. tipunurk haar haar alusnurk alusnurk alus

  7. NURKADE JÄRGI LIIGITAMINE • Teravnurkses kolmnurgas on kõik nurgad teravnurgad. • Täisnurkses kolmnurgas on üks nurkadest täisnurk. hüpotenuus kaatet kaatet • Nürinurkses kolmnurgas on üks nurkadest nürinurk.

  8. Võrdhaarse kolmnurga omadused sümmeetriline haarade ühisest otspunktist joonestatud kõrguse suhtes kõrgus poolitab tipunurga kõrgus poolitab aluse alusnurgad on võrdsed Võrdkülgse kolmnurga omadused iga tippu läbib üks sümmeetriatelg iga kõrgus poolitab aluse ja nurga kõik nurgad on võrdsed KOLMNURKADE OMADUSED • Kolmnurga nurkade summa on 1800 • Kolmnurga iga kahe külje summa on suurem kui kolmas külg

  9. c b h a c a h b KOLMNURGA ÜMBERMÕÕT JA PINDALA P=a+b+c S= Täisnurkse kolmnurga pindala S=