Frimanska vuxenutbildning Hälsospåret - PowerPoint PPT Presentation

tovi
frimanska vuxenutbildning h lsosp ret n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frimanska vuxenutbildning Hälsospåret PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frimanska vuxenutbildning Hälsospåret

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Frimanska vuxenutbildning Hälsospåret
123 Views
Download Presentation

Frimanska vuxenutbildning Hälsospåret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Frimanska vuxenutbildning Hälsospåret Februari 2012 - =2 år Vuxenutbildningscentrum placerar elever SFI kurs A – D 120 elever 3 lärare 1 hälsopedagog

  2. Vision och mervärde • Kasam • Förebygga psykisk och fysisk ohälsa • Bygga på det eleven kan • Bryta isolering • Social tillhörighet • Delaktighet • Trygghet

  3. Målgrupp Alla elever som har behov av anpassad studiegång • Äldre nyanlända • Äldre etablerade • Psykiskt sjuka • PTSD • Fysiskt sjuka • Inlärningssvårigheter

  4. Pedagogik • Witting som grundpedagogik • Små grupper • Hemklassrum • Samma lärare • Daglig rutin, tydlig struktur med repetitioner och glädje • Fler delkurser t.ex. B1, B2, alfa B1. • Det vi övar på – kan vi!

  5. Pedagogik • Korta arbetspass • Max 3 h skoldag • Fika är socialt viktigt • Rörelse och gympa • Hälso-kunskap • Lärare gör lokal-anpassat material. • Lugn och trygghet • Glädje och respekt

  6. Grundförutsättningar • Handikappanpassade lokaler • Lärarens kompetens: mer än sfi • Mervärde , inte bara mer sfi • Tid: mer elevtid, mer lärartid • Chefsstöd • Tid = Långsam progression men ALLA elever lär sig utan stress.

  7. Framtiden för Hälsopåret 2014 ?

  8. Kontaktuppgifter Hälsospåret Västerås Emausskolan Långmårtensgatan 6 72216 Västerås Maria Rytterssonmaria.ryttersson@skola.vasteras.se 073-8004606 Anna Högberg anna.hogberg@skola.vasteras.se 021-399704