po ta e a programov n 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Po čítače a programování 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Po čítače a programování 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Po čítače a programování 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Po čítače a programování 1. Obsah přednášky. Výjimky - základní typy výjimek Způsoby zpracování výjimek. Výjimky. Mechanismus výjimek v Javě umožňuje psát “bezpe čné programy ” , které dokáží reagovat na chybové stavy vzniklé za běhu programu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Po čítače a programování 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah p edn ky
Obsah přednášky
 • Výjimky - základní typy výjimek
 • Způsoby zpracování výjimek
v jimky
Výjimky

Mechanismus výjimek v Javě umožňuje psát “bezpečné

programy”, které dokáží reagovat na chybové stavy vzniklé

za běhu programu.

Výjimka (exception) – událost popř. vyjímečný stav, o kterém si přejeme, aby v našem programu nenastal (např. dělění nulou, chybně zadané vstupy). Ve většině případů se jedná o kritický stav který má bez ošetření za následek předčasné ukončení programu

druhy v jimek
Druhy výjimek
 • Výjimky třídy Error – závažné chyby, které se mohou vyskytnout pouze v JVM, v našem programu na ně nereagujeme protože je stejně neumíme opravit (např. nedostatek paměti – výjimka OutOfMemoryError)
 • Výjimky třídy RuntimeException (asynchronní výjimky) – mohou se v běžícím programu vyskytnout kdekoliv, tento typ výjimek vyvolává JVM ( např. dělení nulou) – překladač nás nenutí na ně reagovat, ale můžeme, považujeme-li to za užitečné
 • Výjimky třídy Exception (synchronní výjimky) - nemohou se vyskytnout kdekoliv ale pouze v souvislosti s voláním některých metod u kterých je zvýšená pravděpodobnost že se při jejich použití může vyskytnout chyba (obvykle vstupy a výstupy) – tento typ výjimek musíme zpracovat, jinak nelze program přeložit
zp sob o et en v jimek
Způsob ošetření výjimek

Programátor může na výjimku reagovat jedním ze tří způsobů :

 • Výjimku neumí (nebo nechce) ošetřovat – informaci o jejím výskytu předá nadřazené metodě
 • Výjimku zachytí a kompletně ošetří v metodě ve které se vyskytla
 • Výjimku částečně nebo kompletně ošetří v metodě a zároveň pošle informaci o jejím výskytu do nadřazené metody
p ed n v jimky v e
Předání výjimky výše

Používá se v případě, že se metoda “zříká odpovědnosti“ za zpracování výjimky nebo v případě že chceme informovat volající metodu že došlo k chybě

Deklarace: v hlavičce metody pomocí klíčového slova

throws

Př.

public static int ctiInt() throws NumberFormat{

……

}

Pokud dojde během provádění metody ctiInt() k výjimce je metoda ukončena a výjimka předána výše do volající metody - ve většině případů do metody main, která ji musí ošetřit nebo předat do JVM

slide7
import java.io.*;

public class Vyjimka {

public static int ctiInt() throws IOException {

byte[] pole = new byte[20];

String nacteno;

int i;

System.in.read(pole);

nacteno = new String(pole).trim();

i = Integer.valueOf(nacteno).intValue();

return i;

}

public static void main(String[] args)throws IOException {

System.out.print("Zadej pocet cihel: ");

System.out.println("Cihel je: " + i);

}

}

o et en v jimky
Ošetření výjimky

K ošetření výjimky se používá konstrukce try-catch

Blok try ( tzv chráněný úsek) obsahuje kód ve kterém se

může vyskytnout výjimka, blok catch říká na jakou výjimku

(a jakým způsobem) se bude reagovat

Př. Kvadratická rovnice – ošetření vstupů

import vstup.*;

public class Kvadrat{

public static void main(String [] args) {

double a=0,b=0,c=0;

double d,re,im;

int koef=0;

boolean rd;

slide9
do {

try {

switch (koef) {

case 0: System.out.print("Zadej a: ");

a=VstupData.ctiInt(); koef++ ;

case 1: System.out.print("Zadej b: ");

b=VstupData.ctiInt(); koef++ ;

case 2: System.out.print("Zadej c: ");

c=VstupData.ctiInt();

}

rd=true;

}

catch ( NumberFormatException e)

{ rd=false;

System.out.println("Chybne zadane koeficienty !!! Zadej znovu ");

}

} while (!rd);

System.out.println("a : "+a+"\t b : "+b+"\t c : "+c );

if ((a==0) && (b==0)) {

slide10
if (c!=0)

System.out.println("Rovnice nema reseni.");

else

System.out.println("Rovnice ma nekonecne mnoho reseni.");

} else {

if ((a==0) && (c!=0))

System.out.println("Rovnice je linearni. c=" + (-c/b) );

else {

d=Math.pow(b,2.)-4*a*c;

if (d>=0) {

System.out.println("x1="+ (-b+ Math.sqrt(d))/(2*a));

System.out.println("x2="+ (-b+ Math.sqrt(d))/(2*a));

} else {

System.out.println("x1="+ (-b/(2*a)) + " + j" +

Math.sqrt(Math.abs(d))/(2*a));

System.out.println("x2="+ (-b/(2*a)) + " + j" +

Math.sqrt(Math.abs(d))/(2*a));

}

}

}

}

}

o et en v jimky a p ed n v e
Ošetření výjimky a předání výše

Používá se v případech kdy chceme informovat

volající metodu že došlo k chybě a nechceme

vymýšlet speciální návratové hodnoty

slide12
import java.io.*;

public class Vyjimka {

public static int ctiInt() throws NumberFormatException {

byte[] pole = new byte[20];

String nacteno;

int i;

try {

System.in.read(pole);

nacteno = new String(pole).trim();

i = Integer.valueOf(nacteno).intValue();

return i;

}

catch (IOException e) {

System.out.println("Chyba pri cteni");

return 0;

}

catch (NumberFormatException e) {

// System.out.println("Chyba pri cteni");

throw e; // vyhozeni vyjimky

}

}

slide13
public static void main(String[] args) {

boolean opak=false;

do {

try {

System.out.print("Zadej pocet cihel: ");

int i = ctiInt();

System.out.println("Cihel je: " + i);

opak=false;

}

catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("Chybne zadany vstup, zadejte znovu !!! ");

opak=true;

}

} while(opak);

}

}

minim ln doporu en reakce na v jimku
Minimální doporučená reakce na výjimku

Výjimku je možné “chytit” a nereagovat na ni.V tomtopřípadě bude blok

catchprázdný. Tento způsob však není vhodný a neměl by se používat !!!!!

Minimálně by měl blok catch obsahovat následující volání metody:

catch (Jmeno_Vyjimky e ) {

e.printStackTrace();

}

Která vypíše informace o tom kde chyba nastala a co bulo příčinou chyby.

(tj. totéž co se vypíše v případě když výjimku vyhodíme do JVM - např.

java.lang.NumberFormatException: For input string: "hodne"

at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)

at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)

at java.lang.Integer.valueOf(Unknown Source)

at Vyjimka.ctiInt(Vyjimka.java:12)

at Vyjimka.main(Vyjimka.java:31)

seskupov n v jimek a postupn selekce
Seskupování výjimek a postupná selekce

Pokud potřebujeme v daném bloku reagovat na více výjimek je možné použít více bloků catch za jedním příkazem try – pozor závisí na pořadí bloků – jakmile vzniklá výjimka vyhovuje třídě výjimek uvedené v catch tak se ostatní bloky neprohledávají.

Př.

try {

…..

}

catch (NumberFormatException e) {

// zpracuje konkrétní výjimku třídy RuntimeException

}

catch (RuntimeException e) {

// reaguje na zbývající výjimky této třídy

}

v yvol n v jimky
Vyvolání výjimky

Pokud chceme vyzkoušet zda náš program správně reaguje na

výjimku je možné ji programově vyvolat (kdekoliv) příkazem throw

Př.

import java.io.*;

public class Vyjimka {

public static int ctiInt() throws IOException {

byte[] pole = new byte[20];

String nacteno;

int i;

slide17
try {

System.in.read(pole);

nacteno = new String(pole).trim();

i = Integer.valueOf(nacteno).intValue();

if (i == 0)

throw new IOException();

return i;

}

catch (IOException e) {

System.out.println("Chyba cteni");

throw e;

}

}

slide18
public static void main(String[] argv) {

System.out.print("Zadej pocet cihel: ");

try {

int i = ctiInt();

System.out.println("Cihel je: " + i);

}

catch (IOException e) {

System.out.println("Program neprobehl spravne");

}

}

}

konstrukce try catch finally
Konstrukce try-catch-finally
 • Používá se tehdy, pokud chceme, aby se určitýúsek programu provedl jak v případě výjimky tak v případě normálního úseku programu.

Syntaxe :

try {

// hlídaný blok

}

catch ( TypVýjimky ) {

// ošetření výjimky

}

finally {

// tento kód se provede vždy

}

try catch finally
Try-catch-finally
 • Blok finally se provádíi v případě, že v blocích try nebo catch je :
   • příkaz return
   • vyvolána jiná vyjimka

Použití: uzavírání otevřených souborů ( v případě neuzavření

souboru hrozí ztráta dat)

Podobným způsobem funguje konstrukce try-finally