kansalainen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kansalainen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kansalainen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kansalainen - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Kansalainen. Opettajan sähköinen aineisto. Näytteitä Kansalainen ja yhteiskunta -kurssin sähköisestä aineistosta. Ydinsisältö 1: Media yhteiskunnassa Ydinsisältö 2: Media Suomessa Ydinsisältö 3: Muuttuva media Tuntitehtävä 1: Mittaa median käyttösi! Tuntitehtävä 2: Sosiaalinen media

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kansalainen' - totie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kansalainen

Kansalainen

Opettajan sähköinen aineisto

n ytteit kansalainen ja yhteiskunta kurssin s hk isest aineistosta
Näytteitä Kansalainen ja yhteiskunta -kurssin sähköisestä aineistosta
 • Ydinsisältö 1: Media yhteiskunnassa
 • Ydinsisältö 2: Media Suomessa
 • Ydinsisältö 3: Muuttuva media
 • Tuntitehtävä 1: Mittaa median käyttösi!
 • Tuntitehtävä 2: Sosiaalinen media
 • Ydinsisältö 4: Mitä eduskunta tekee?
 • Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan?

Kansalainen ja yhteiskunta

ydinsis lt 1 media yhteiskunnassa
Ydinsisältö 1: Media yhteiskunnassa
 • Mediaan eli joukkoviestimiin kuuluvat kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, radio, televisio, elokuva ja tietoverkot.
 • Median tehtävä demokratiassa: media tarkkailee poliitikkojen toimintaa ja demokratian toteutumista.
 • Ihmiset kuluttavat suuren osan vapaa-ajastaan median parissa, jopa 7–8 tuntia päivässä.

Kansalainen ja yhteiskunta

ydinsis lt 2 media suomessa
Ydinsisältö 2: Media Suomessa
 • Suomessa ilmestyy runsaasti sanoma- ja aikakauslehtiä suhteessa väkilukuun.
 • Nykyään viestinten omistus on keskittynyt mediakonserneille (esim. Alma Media).
 • Sähköinen media on ollut Suomessa valtion hallussa muita maita enemmän.
 • YLE (per. 1926) on valtion omistuksessa ja rahoittaa toimintansa tv-lupamaksulla.

Kansalainen ja yhteiskunta

ydinsis lt 3 muuttuva media
Ydinsisältö 3: Muuttuva media
 • Mediatekniikka on kehittynyt nopeasti viime vuosikymmeninä.
 • Internet yleistyi 1990-luvulla ja lisäsi median kulutusta entisestään.
 • Digitaalinen uusmedia luo uusia viestimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia: esim. vertaisverkot ja sosiaalinen media.

Kansalainen ja yhteiskunta

tuntiteht v 1 mittaa median k ytt si
Tuntitehtävä 1: Mittaa median käyttösi!
 • Seuraa vuorokauden ajan omia mediatottumuksiasi.
 • A) Kirjaa taulukkoon eri viestimiin käyttämäsi aika.
 • B) Vertaa tulostasi suomalaisten keskimääräiseen median käyttöön.
 • C) Verratkaa koko ryhmän tulosta kaikkien suomalaisten tuloksiin.

Kansalainen ja yhteiskunta

suomalaisten eri viestimien p ivitt iseen seuraamiseen k ytt m aika minuutteina 2007
Suomalaisten eri viestimien päivittäiseen seuraamiseen käyttämä aika minuutteina (2007)
 • Tiedot on kerätty puhelinhaastatteluna, jonka otos on 20 005 yli 10-vuotiasta suomalaista.
 • Viestimien seuraamiseen käytettiin päivässä yhteensä 7 tuntia 41 minuuttia.

Kansalainen ja yhteiskunta

tuntiteht v 2 sosiaalinen media
Tuntitehtävä 2: Sosiaalinen media
 • Internetissä käytetty aika on lisääntynyt 2000-luvulla huimasti. Erityisesti sosiaalinen media on laajentunut. Sitä käyttävät yksityisten ihmisten lisäksi myös yritykset ja järjestöt.
  • Mitkä kuvan sosiaalisen median palveluista tunnet?
  • Mitä muita tiedät?
  • Mitä niistä itse käytät?
  • Miten sosiaalinen media voi vaikuttaa myös poliittisesti?
  • Miksi esimerkiksi Kiinassa valtio pyrkii rajoittamaan koko internetin ja myös sosiaalisen median käyttöä?

Kansalainen ja yhteiskunta

ydinsis lt 4 mit suomen eduskunta tekee
Ydinsisältö 4: Mitä Suomen eduskunta tekee?
 • Eduskunta
  • säätää lait
  • hyväksyy valtion budjetin
  • valvoo hallituksen toimintaa
  • osallistuu Euroopan unionin päätöksentekoon.

Kansalainen ja yhteiskunta

slide11

Lisää tietoja eduskunnan internet-sivuilta: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/index.htx

 • Ydinsisältö 4: Mitä Suomen eduskunta tekee?
 • Ennen kuin eduskunta päättää asioista, ne on valmisteltava jossakin valiokunnassa.
 • Kansanedustajat tekevät pääosan työstään valiokunnissa.
 • Suuri valiokunta (kuvassa) käsittelee EU-asioita ja osallistuu lakien valmisteluun.
 • Muita valiokuntia:
   • ulkoasiainvaliokunta
   • valtiovarainvaliokunta
   • sivistysvaliokunta
   • tulevaisuusvaliokunta.

Kansalainen ja yhteiskunta

tuntiteht v 3 miten eduskunnassa toimitaan
Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan?
 • Kansanedustajat (200) valitaan 4 vuodeksi kerrallaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.
 • Mitä välittömyys, suhteellisuus ja salaisuus tarkoittavat?
 • Edustajat istuvat salissa eduskuntaryhmittäin: oikeistopuolueet puhemiehestä katsoen oikealla, keskusta välissä ja vasemmistopuolueet vasemmalla.
 • Mistä tapa on peräisin?

Täysistunnot pidetään eduskunnan istuntosalissa.

Kansalainen ja yhteiskunta

tuntiteht v 3 miten eduskunnassa toimitaan1
Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan?
 • Kuka istuu tässä?
 • Eduskunnan puhemies.
 • Miten puhemies valitaan?
 • Kansanedustajat valitsevat keskuudestaan puhemiehen ja 2 varapuhemiestä.
 • Mitä puhemies tekee?
 • Johtaa täysistuntoa ja muuta eduskuntatyötä.
 • Mikä asema protokollassa puhemiehellä on?
 • Valtakunnan protokollassa heti presidenttien jälkeen.

Kansalainen ja yhteiskunta

tuntiteht v 3 miten eduskunnassa toimitaan2
Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan?
 • Eduskunnan istunnoissa on mukana myös muuta väkeä.
 • Ketkä istuvat tässä?
 • Ministerit seuraavat täysistuntoja ja ovat mukana kyselytunneilla.
 • Ketkä täällä?
 • Yleisö pääsee seuraamaan istuntoja.
 • Entä täällä?
 • Virkamiesaition paikat on varattu esimerkiksi tietojärjestelmän hoitajille ja tulkille.

Kansalainen ja yhteiskunta

n yte kansalainen ja talous kurssin s hk isest aineistosta p luvusta i talouden maailma
Näyte Kansalainen ja talous -kurssin sähköisestä aineistosta pääluvusta I Talouden maailma
 • Ydinsisältö 1: Tarpeet ja valinnat ohjaavat taloutta
 • Ydinsisältö 2 : Mikro- vai makrotalous?
 • Ydinsisältö 3 : Kansantalouden sektorit
 • Ydinsisältö 4: Niukkuus asettaa rajat
 • Tuntitehtävä 1: Harkitseva kuluttaja
 • Tuntitehtävä 2: Tuotesijoittelu ja tarpeet
 • Tuntitehtävä 3: Talouden kiertokulku
 • Oppikirjan tehtävien vastaukset

Kansalainen ja talous

ydinsis lt 1 tarpeet ja valinnat ohjaavat taloutta
Ydinsisältö 1: Tarpeet ja valinnat ohjaavat taloutta
 • Ihmisillä on tarpeita, joita tyydytetään erilaisten tuotteiden ja palveluiden avulla.
 • Mitä perustarpeita ihmisillä on?
  • ravinto
  • lämpö: vaatteet ja asuminen
 • Kun perustarpeet on täytetty, useimmat ihmiset haluavat kuluttaa koko ajan lisää.
 • Mitkä tekijät ohjaavat kuluttajaa valinnoissaan?
  • käytettävissä olevat tulot
  • ihmisen arvot ja arvostukset
 • Markkinointi luo koko ajan uusia tarpeita.

Kansalainen ja talous

ydinsis lt 2 mikro vai makrotalous
Ydinsisältö 2: Mikro- vai makrotalous?
 • Esimerkki 1:Nuori kansalainen on jäänyt työttömäksi ja pohtii, luopuuko hän ulkomaanmatkasta vai uuden tietokoneen ostosta. Kummasta on kysymys?
  • Mikrotalouteen liittyvästä valinnasta.
 • Esimerkki 2: Yrityksen toimitusjohtaja pohtii, pitäisikö yrityksen avata uusi myymälä lähistön kauppakeskukseen ja palkata paikkakunnan nuoria töihin. Kummasta on kysymys?
  • Mikrotalouteen liittyvästä valinnasta.
 • Esimerkki 3:Poliitikot väittelevät eduskuntavaalikampanjoissaan eri keinoista vähentää nuorten työttömyyttä. Kummasta on kysymys?
  • Poliitikot pohtivat nuorisotyöttömyyttä makrotalouden näkökulmasta.

Kansalainen ja talous

ydinsis lt 3 kansantalouden sektorit
Ydinsisältö 3: Kansantalouden sektorit

Kotitaloudet

 • Kansantalouden eri sektorit ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa.

Julkinen sektori

Rahoituslaitokset

KANSANTALOUS

Yritykset

Ulkomaat

Kansalainen ja talous

ydinsis lt 4 niukkuus asettaa rajat
Ydinsisältö 4: Niukkuus asettaa rajat
 • Väritetyllä alueella tuotanto ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla, johtuen esimerkiksi työttömyydestä.
 • A-pisteen saavuttaminen edellyttää talouden kasvua  polkupyörien tai leivän tuotantoa voidaan lisätä toista vähentämättä.

Kansalainen ja talous

tuntiteht v 1 harkitseva kuluttaja
Tuntitehtävä 1: Harkitseva kuluttaja
 • Katso seuraava video ja vastaa alla oleviin kysymyksiin:http://www.nettitelkku.fi/video/netti-tv-ymparistomerkki-helpottaa-kuluttajan-valintaa#content
  • 1. Mitä ympäristömerkki kertoo kuluttajalle?
  • 2. Mitä vaatimuksia sen saamiseksi on?
  • 3. Millä kriteereillä jokin kauppa voi saada ympäristömerkin?
  • 4. Mitkä muut merkit tai tunnukset kertovat kuluttajalle tuotteesta, sen alkuperästä tai valmistuksesta?

Kansalainen ja talous

tuntiteht v 2 tuotesijoittelu ja tarpeet
Tuntitehtävä 2: Tuotesijoittelu ja tarpeet
 • Lue oheisen linkin juttu tuotesijoittelusta:http://www.mtl.fi/tuotesijoittelu.
 • 1. Missä televisio-ohjelmissa tai elokuvissa olet nähnyt tuotesijoittelua?
 • 2. Mitä hyvää ja huonoa tuotesijoittelussa on?

Kansalainen ja talous

tuntiteht v 3 talouden kiertokulku
Tuntitehtävä 3: Talouden kiertokulku
 • 1. Lue oppikirjan sivut 14–16 ja selvitä, mikä on

a) kotitalouden

b) yritysten

c) rahoituslaitosten

d) julkisyhteisöjen

e) ulkomaiden

tehtävä taloudessa.

 • 2. Selvitä esimerkkien avulla, miten kansantalouden eri sektorit ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kansalainen ja talous

teht vien vastaukset i talouden maailma luku 1 s 18
Tehtävien vastaukset: I Talouden maailma Luku 1, s. 18
 • 1) Osallistut talouselämään ostamalla tavaroita ja käyttämällä palveluja.a ) Listaa esimerkiksi kuukauden aikana ostamiasi tavaroita.b) Alleviivaa listasta tavara, josta tiedät varmasti, että se on valmistettu Suomessa.
  • Huomaa, että vaikka lopputuote olisikin koottu Suomessa, komponentit ja raaka-aineet voivat olla ulkomailta. Myöskään se, että yritys on suomalainen, ei kerro sitä, missä tuote on tehty.
 • c) Listaa myös käyttämäsi palvelut. Alleviivaa laatimastasi listasta julkiset palvelut.
  • Huomaa rajan hämärtyminen: jos kunta ostaa palveluja yksityiseltä yritykseltä, kunta on tilaajana julkinen organisaatio, mutta palvelun tuottava yritys yksityinen.
 • 2) Taloustieteessä puhutaan mikro- ja makrotaloudesta. Mitä ne ovat?
  • Mikrotalous on näkökulma, jossa kiinnitetään huomiota kansantalouden osiin, esimerkiksi hinnanmuodostukseen.
  • Makrotaloudessa kiinnitetään huomiota koko kansantalouteen.

Kansalainen ja talous

teht vien vastaukset i talouden maailma luku 1 s 181
Tehtävien vastaukset: I Talouden maailma Luku 1, s. 18
 • 3) Kansantalous on kiertokulkua. Selvitä, mistä sektoreista tämä kiertokulku koostuu.
  • Kansantalouden sektorit ovat kotitaloudet, yritykset, rahoituslaitokset (tunnetuin pankit), julkinen sektori (keskeisimmät valtio ja kunnat) ja ulkomaat.
 • 4) Vaikka elämme vauraassa maassa, kansantaloudessa puhutaan niukkuuden ongelmasta ja rajallisista tuotantomahdollisuuksista. Miksi?
  • Yksi talouden peruskäsitteistä on niukkuus: Taloudellisia tarpeita on yleensä enemmän kuin mahdollisuuksia niiden tyydyttämiseen, joten tarpeet on pakko asettaa tärkeysjärjestykseen. Tavaroiden tuotantoon tarvittavia koneita ja työntekijöitä on vain rajallisesti, samoin rahaa tavaroiden ostamiseen. Käytännön taloudenpidossa joudumme jatkuvasti miettimään, kuinka rahat riittävät tarpeidemme täyttämiseen.

Kansalainen ja talous