slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

Od porad medycznych ku prozie życia - czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w Internecie. Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba. 0 2. Cel wystąpienia:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba' - tosca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Od porad medycznych ku prozie życia - czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w Internecie

Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba

cel wyst pienia

02

Cel wystąpienia:

Podstawowym celem będzie ukazanie, jakie informacje są umieszczane w sieci - na profilach i forach prowadzonych przez osoby niepełnosprawne i adresowanych do tego środowiska.

Pozwoli to odtworzyć zasadnicze pola, wokół których toczy się dyskusja w przestrzeni Internetu prowadzona w ramach tego środowiska i odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę spełnia dziś Internet w życiu osób niepełnosprawnych.

wirtualizacja ycia spo ecznego

03

Wirtualizacja życia społecznego

Dziś następuje wyraźna zmiana w organizacji życia społecznego, powstaje społeczeństwo sieci, w którym definiowany jest nowy sposób wytwarzania i przepływu informacji, dokonujący się w infrastrukturze sieci społecznych przy wsparciu sieci medialnych.

Zachodząca zmiana społeczna powoduje, że kryzys przeżywają dziś struktury uformowane w ramach społeczeństwa przemysłowego.

Atrofii ulegają te wspólnoty, które stanowiły podstawę działań obywatelskich w dobie społeczeństwa przemysłowego, a zastępują je swoiste grupy interesu powstające, by reprezentować rozmaite coraz bardziej wyspecjalizowane tożsamości.

Zauważalne jest to zwłaszcza w przestrzeni Internetu, gdzie tworzą się wspólnoty osób niepełnosprawnych wyrastające z ich potrzeb, które są dziś realizowane w ramach sieci społecznych, które opierają się na komunikacji interpersonalnej zapośredniczonej wspartej technologią informatyczna i medialną.

metodologia bada

04

Metodologia badań

Badaniu poddano - metodą analizy treści -29profili na ogólnodostępnych i cieszących się dużą popularnością portalach społecznościach oraz 6 forów poświęconych tematyce niepełnosprawności.

Dobór próby był celowy - użyto wyszukiwarki, wpisując słowa klucze, co pozwoliło na dotarcie do najbardziej popularnych forów i profili.

W analizie wyodrębniono 1506 wpisów na profilach oraz 892 wątki na forach internetowych.

tre ci poruszane na profilach i forach

05

Treści poruszane na profilach i forach

Kwestie medyczne, związane z leczeniem, rehabilitacją nie zajmowały dużo miejsca wśród treści, które pojawiały się na forach i profilach społecznościowych. Stanowiły one 20,9% treści na profilach i 9,6% na forach. Problematyka pracy i aktywności zawodowej pojawiła się w 9,4% wpisów na profilach i 2,5% wątków na forach. Bariery w przestrzeni publicznej zajęły 10% wpisów na profilach i 6% wątków na forach. Edukacja pojawiła się w 16,4% wpisów na profilach i w 4,6% wątków na forach. Kwestie aktywności pozazawodowej pojawiły się w 28,7% wpisów na profilach i 12,7% wątków na forach.

Dominowały wątki dotyczące funkcjonowania codziennego osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie (57% wpisów na profilach i 30,4% wątków na forach).

Koncentrowały się one na dzieleniu się swoimi problemami, trudnościami oraz osobistymi doświadczeniami w przestrzeni, która miała charakter indywidualny, jednak dzięki wpisom na forach i profilach nabierała cech publicznego przekazu. Stanowiły dla osób niepełnosprawnych przestrzeń wsparcia ale i pokazywały na zdolności samoorganizacyjne tego środowiska, bowiem w ramach tych wątków pojawiały się propozycje wymiany sprzętu, prośby o pomoc materialną, finansową lub organizacyjną.

w kierunku jedno ci w rodowisku os b niepe nosprawnych

06

W kierunku jedności w środowisku osób niepełnosprawnych

W Internecie zdecydowana większość analizowanych profili (23) i for (5) była adresowana ogólnie do osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie one były otwarte i każdy zainteresowany mógł z nich korzystać, tylko sześć profili było wyraźnie przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchową i jedno forum było adresowane dla osób niewidomych.

Pozwala to przełamać w znacznej mierze dotychczasowe bardzo silne podziały w tym środowisku związane z rodzajem niepełnosprawności, do którego tradycyjnie przypisane były różne rodzaje pomocy medycznej i instytucjonalnej. Wpływało to na brak jedności w środowisku osób z niepełnosprawnościami, dzieląc je według typów niepełnosprawności.

wnioski

07

Wnioski:

Profile i fora stanowią dziś wirtualną przestrzeń, gdzie powstają wspólnoty osób niepełnosprawnych, w ramach których dzielą się one swoimi problemami, pokazują metody ich rozwiązywania i pomagają sobie wzajemnie i udzielając sobie wsparcia pozainstytucjonalnego.

Przestrzeń wirtualna pomaga również załagodzić kryzys instytucji pomocowych, stając się uzupełnieniem tam, gdzie pomoc instytucjonalna jest niewystarczająca.

Analiza treści for i profili osób niepełnosprawnych na rzecz swojego środowiska w sieci pokazuje, że w ich ramach następuje budowanie solidarności w środowisku, uświadomienie sobie własnych interesów i dążenie do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

W tym sensie działania stanowią podstawę tworzącej się tożsamości osób niepełnosprawnych.

Ze względu na to, że są one adresowane do całego środowiska osób niepełnosprawnych można wysunąć wniosek, że powstające i funkcjonujące w przestrzeni Internetu wspólnoty osób niepełnosprawnych dają szansę na integrację tego środowiska i podjęcie wspólnych działań na jego rzecz.

pomi dzy oporem przeciw dyskryminacji a projektem w asnej pozycji w spo ecze stwie

08

Pomiędzy oporem przeciw dyskryminacji a projektem własnej pozycji w społeczeństwie:

Tożsamość osób niepełnosprawnych, jak wskazuje analiza treści profili i forów, obecnie ma przede wszystkim charakter oporu, wobec dominującego społeczeństwa.

W jej ramach osoby niepełnosprawne uświadamiają sobie własne interesy i zaczynają dostrzegać potrzebę walki o swoje prawa.

Poprzez opisywanie własnych sukcesów, trudności oraz problemów i doświadczeń codziennych tworzą grupę o charakterze samopomocowym, nastawionym na kolektywny opór wobec procesów stygmatyzacji i dyskryminacji w społeczeństwie.

Odgrywają one też ważną rolę motywacyjną, dzięki pokazywaniu osób niepełnosprawnych, jako zdolnych do podejmowania działań samopomocowych rozbudzają aktywność innych. Co pozwala na wychodzenie poza opór w kierunku podejmowania działań na rzecz swojej pozycji w społeczeństwie.

W treściach umieszczanych na profilach i forach można odnaleźć wątki, które wskazują, że zaczyna się dziś tworzyć w tym środowisku tożsamości projektu, nastawiona na całościową zmianę roli i postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.