LA DIVISIÓ PER BARRIS DEL POBLE
Download
1 / 5

- PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

LA DIVISIÓ PER BARRIS DEL POBLE (un consens entre polítics, tècnics i ciutadans). Arbúcies, febrer de 2007. R esultats del procés La divisió territorial. GRANS CRITERIS QUE HAN DE GUIAR LA DIVISIÓ TERRITORIAL PER BARRIS DEL POBLE. No podem crear un excés de barris (entre 4 i 5)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tosca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
La divisi per barris del poble un consens entre pol tics t cnics i ciutadans

LA DIVISIÓ PER BARRIS DEL POBLE (un consens entre polítics, tècnics i ciutadans)

Arbúcies, febrer de 2007


La divisi per barris del poble un consens entre pol tics t cnics i ciutadans

Resultats del procés

La divisió territorial

GRANS CRITERIS QUE HAN DE GUIAR LA DIVISIÓ TERRITORIAL PER BARRIS DEL POBLE

  • No podem crear un excés de barris (entre 4 i 5)

  • Cal que tothom que viu o viurà (a mig termini) al terme municipal d’arbúcies quedi integrat dins d’aquestes estructures (urbanitzacions, nuclis disseminats i zones de nova urbanització).

  • Cal que la divisió territorial es faci seguint criteris d’igualtat i cohesió social.

DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU PER A LA CREACIÓ DE LES TAULES DE BARRI · Ajuntament d’Arbúcies · Informe Executiu –febrer de 2007


La divisi per barris del poble un consens entre pol tics t cnics i ciutadans

A) Barri I: Zona del Camp de l’Oliver

Aquesta zona integra la urbanització el Palau, la Joia del Montseny, la zona de Can Pons, la zona esportiva municipal i “el barri” del Camp de l’Oliver fins la pujada de Can Cinto i la bassa de la Farga, tallant pel carrer Segimon Folgueroles a l’altura del carrer de la Farga i delimitant a la zona sud est amb la urbanització del Sagrat Cor (la qual no queda inclosa).

B) Barri II: Zona de la Plaça, la Carretera, el Sorrall i la plaça de la Solidaritat

El límit nord d’aquesta zona queda delimitat per la riera d’Arbúcies. La delimitació per la zona oest ve donada pel carrer Segimon Folgueroles (inclòs) i el carrer Francesc Riumalló (inclòs). El carrer Germana assumpta i Sant Jaume (no inclòsos) la delimiten pel sud, mentre que la plaça de can Reus (inclòsa) i el passatge Palacagüina (inclòs) la delimiten per l’est.

C) Barri III: Zona del Castell

Aquest nucli territorial abarca la urbanització del Sagrat Cor en el seu límit pel sud oest i les urbanitzacions de La Plana I i II per l’extrem sud est . Els carrers Francesc Riumalló (no inclòs), Sant Jaume (inclòs) i Germana Assumpta (inclòs) la delimiten pel nord fins la plaça de can Reus (no inclosa)

Resultats del procés

La divisió territorial

DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU PER A LA CREACIÓ DE LES TAULES DE BARRI · Ajuntament d’Arbúcies · Informe Executiu –febrer de 2007


La divisi per barris del poble un consens entre pol tics t cnics i ciutadans

Resultats del procés

La divisió territorial

D) Barri IV: Zona de Magnes

Aquesta zona territorial delimita per la part oest amb el barri del camp de l’Oliver i per la part sud amb la riera d’Arbúcies. Abarca la urbanització del Mirador pel nord i arriba, per la zona sud est fins al polígon industrial de cal Xic.

F) Barri V: Nuclis disseminats excepte Joanet

Aquesta zona territorial abarcaria tots els nuclis disseminats del terme municipal d’Arbúcies exepte el nucli de Joanet i les urbanitzacions més pròximes a l’àrea urbana del poble (Urbanització del Sagrat Cor, Urbanització La Plana I i II, Urbanització La Joia del Montseny, urbanització el Palau i Urbanització el Mirador) . En aquest sentit, l’àmbit territorial descrit coincideix amb una estructura de participació de caràcter també territorial ja existent, a saber, el Consell municipal de pagesia, el qual hauria d’adaptar la seva metodologia de funcionament a la reglamentació que es derivi d’aquesta diagnosi.

DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU PER A LA CREACIÓ DE LES TAULES DE BARRI · Ajuntament d’Arbúcies · Informe Executiu –febrer de 2007