Fiskifræði - PowerPoint PPT Presentation

fiskifr i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fiskifræði PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fiskifræði

play fullscreen
1 / 151
Fiskifræði
188 Views
Download Presentation
tosca
Download Presentation

Fiskifræði

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fiskifræði

 2. 1 Ferli ráðgjafar Gögn Grunnvinnsla Stofnmat Spá Afli Spá um þróun stofns og afla Lengdar- mælingar Aldursgr. afli Aldurs- greiningar Stofnmat Stofn- mæling Vísitölur

 3. Ráðgjöf: Dæmi. • Dæmi 1: Lagt til að dregið verði úr sókn og aflahámark fiskveiðiárið 1993/94 verði 80 þús. tonn. • Dæmi 2: Ef veidd eru 100 þúsund tonn mun hrygningarstofninn minnka. • Dæmi 3: Ef ná skal hámarksafrakstri úr stofninum má ekki veiða nema 70 þúsund tonn á komandi ári.

 4. Grunnfræði: Stofnmat og nýting Stofnmat gefur fjölda fiska eftir aldri Afrakstur/nýliða gefur nýtingarmöguleika árgangs Samband hrygningarstofns við nýliðun: úrslitaáhrif Skammtímaráðgjöf eða langtímastefna ? - ólík viðhorf.

 5. Fiskifræði: Gagnasöfnun • Aflatölur • Lengdardreifingar • Aldursgreiningar • Þyngdartölur • Togararall • Aðrar mælingar

 6. Aflatölur Y =afli (yield) í tonnum eða þúsundum tonna y = ár - heiltölugildi eins og 1985, 1986 o.s.frv. Y1986 eða Y85 Yy =landaður afli í tonnum á árinu y Eingöngu notað með öðrum gögnum !

 7. Aldursgreiningar

 8. Helstu mælingar Nr Le Þy Kyn Kþ Ald 1 14.5 12.5 0 4 3 2 15.0 13.0 0 5 3 3 14.5 12.0 0 4 3 4 15.0 13.0 0 4 3 5 15.5 15.0 0 4 3 6 13.5 9.0 0 4 3 7 13.5 10.5 0 4 3

 9. Þorskur: Afli í milljónum fiska

 10. ÞorskurMeðalþyngd í afla

 11. Þorskur: Afli í þúsundum tonna

 12. 2 Líkan um þróun árgang • Fastur upphafsfjöldi • Fylgt eftir þróun í fjölda • Einstaklingum fækkar eingöngu

 13. Nauðsynleg tákn • Fjöldi í upphafi og lok árs • Fjöldi á tilteknum tíma, t • Skoðum stutt tímabil, • Lengd tímabils • Breyting í stofnstærð á tímabilinu

 14. Þróun árgangs á stuttu tímabili Hlutfall sem drepst á stuttum tíma og Líkur á að fiskur drepist: Ath. öfugt formerki Ath: Leiðir til veldissambands í tíma: N=1000, 1000/2, 1000/4, ...

 15. Diffurjafnan Hlutfall sem drepst á stuttum tíma og Líkur á að fiskur drepist: Ath. öfugt formerki

 16. Þróun árgangs innan ársins Stærð árgangsins á tímanum t m.v. upphaf ársins:

 17. Breyting í árgangi á árinu Stærð árgangsins í lok árs m.v. upphaf ársins: Z=heildardánarstuðull

 18. Breyting í árgangi á árinu Hlutfall eftirlifenda Lifihlutfall Survival rate Z=heildardánarstuðull

 19. Þróun stofns Aldur: a Ár: y

 20. Þróun stofns Lógariþmakvarði

 21. Afföll og afföll... Lógariþmakvarði eður ei -- dánarstuðlar og dánarhlutföll: Afföll = 0.2 þýðir að 18% drepist... Sbr. vaxtaútreikning...

 22. Afla-ferils aðferðin(A) Byrjum með aflaferla

 23. Afla-ferils aðferðin(B) Log-ferlar (árgangar 74-78) Gerum ráð fyrir að afli minnki á sama hátt og stofn

 24. Afla-ferils aðferðin(C) Z-mælikvarði : ln(N1)-ln(N0) Gengur greinilega ekki Árleg afföll pr árgang

 25. Afla-ferils aðferðin(D) Z metið sem 1.04 Meðaltöl notuð í staðinn Halli= -Z Línuleg aðhvarfsgreining

 26. Um náttúruleg afföll

 27. Sókn Mælikvarði á heildardauða Sókn Effort Veiðanleiki Catchability

 28. Um náttúruleg afföll Z=a+bE Líking línu Z=M+bE Túlkun skurðpunkts Z=M+qE Veiðanleiki Z=M+F Túlkun Z Frá Jóni Jónssyni, 1967 Línuleg aðhvarfsgreining

 29. 3 Afli og Árgangastærð • Höfum aðeins óbeinar mælingar • Tengjum mælingar við stofnstærð • Þróum jöfnukerfi

 30. Þróun afla úr tilteknum árgangi Jafnt veiðiálag innan ársins eða á stuttum tíma. Afli í hlutfalli við stofn og tímalengd:

 31. Þróun afla úr tilteknum árgangi Tilsvarandi diffurjafna. Notum fyrri jöfnu um stofninn.

 32. Útleiðsla á aflajöfnu Lausn fæst með tegrun. Afli ársins er gefinn með:

 33. Aflajafnan Einn árgangur - eitt ár

 34. Aflajafnan Afli eftir árum og árgöngum er gefinn með:

 35. Um dánarstuðla Aflinn er hlutfall (F/Z) af því sem drepst. F=fiskveiðidánarstuðull Z=heildardánarstuðull

 36. Um dánarstuðla Hlutfall sem drepst Aflinn er hlutfall (F/Z) af því sem drepst. F=fiskveiðidánarstuðull Z=heildardánarstuðull M=nátturulegur dánarstuðull

 37. Afli og stofn síðar... Leysa Fay út frá Cay og Na+1,y+1

 38. 4 Hefðbundin VP greining F skoðast þekkt síðasta árið M skoðast þekkt Aflinn gefinn

 39. Hefðbundin VP greiningSíðasta árið F skoðast þekkt síðasta árið M skoðast þekkt Aflinn gefinn Aflajafnan er auðleyst m.t.t. N Þekkjum þá N

 40. Hefðbundin VP greiningNæstsíðasta árið Búið að reikna N síðasta árið (y+1) Aflajafnan er ekki lengur auðleyst m.t.t. F Notum tölulegar aðferðir Finnum F næstsíðasta árið

 41. Dæmi 3: VP greining Forsendur : M=0.20 F13=1.00 2 1 Ár Aldur Mældur F Metinn afli stofn 1987 13 46 1.00 79 1986 12 103 0.77 209 3

 42. Dæmi 3: VP greining Ár Aldur Mældur F Metinn afli stofn 1987 13 46 1.00 79 1986 12 103 0.77 209 1985 11 217 0.66 492 1984 10 512 0.66 1159 1983 9 2054 0.95 3648 1982 8 7666 1.05 12770 1981 7 12710 0.64 29474 1980 6 15119 0.38 52576 1979 5 13772 0.21 79358 1978 4 16286 0.17 114847 1977 3 2614 0.02 143157 Forsendur : M=0.20 F13=1.00

 43. Dæmi 4: VP greining Ár Aldur Mældur F Metinn afli stofn 1987 13 46 0.80 91 1986 12 103 0.70 223 1985 11 217 0.63 510 1984 10 512 0.64 1182 1983 9 2054 0.93 3675 1982 8 7666 1.05 12804 1981 7 12710 0.64 29516 1980 6 15119 0.38 52628 1979 5 13772 0.21 79422 1978 4 16286 0.17 114924 1977 3 2614 0.02 143252 Forsendur : M=0.20 F13=0.80

 44. Hefðbundin VP greiningTöfluvinnsla Ár 76 77 78 79 3 23.58 2.61 6.00 7.19 4 39.79 42.66 16.29 28.43 5 21.09 32.47 43.93 13.77 6 24.40 12.16 17.63 34.44 7 5.80 13.02 8.73 14.13 Aldur

 45. 5 Síðasta árið og elsti fiskurYfirlit • Aðeins aldursgreining • Þurfum forsendur • Síðasta árið: Notum meðaltöl F í tíma • Athugum (meðal)veiðimynstur • Endurtökum VPA með meðalF*mynstur • Elsti fiskur:Notum meðaltöl eftir aldri • Athugum (meðal)veiðimynstur • Setjum F(elst)=F(meðal á gömlum)

 46. Árganga aðferðin - Bakreiknum N - Reiknum F eftirá : F=ln(Nay/Na+1,y+1) -M - Metum elsta fisk með meðal-F - Þurfum bætta aðferð til að meta síðasta árið

 47. Árganga aðferðin Stofnþróun fram á mitt ár - engar veiðar

 48. Árganga aðferðin Afli tekinn á miðju ári Stofn eftir veiðar verður:

 49. Árganga aðferðin Framreikningur

 50. Árganga aðferðin Bakreikningur