partnerskap sk ne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partnerskap Skåne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partnerskap Skåne

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Partnerskap Skåne - PowerPoint PPT Presentation

torn
161 Views
Download Presentation

Partnerskap Skåne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet att vara delaktiga. En del av den regionala överenskommelsen.

  2. NAD – nätverk, aktivitet, delaktighet Hiv/STI prevention migration Kunskapsbaserad utveckling

  3. En kunskapsbaserad långsiktigt hållbar utveckling av ett rättighetsbaserat inkluderande mottagande och etablering Idéburen Sektor (NAD) Samhälls- och hälsokommunikation (SHK) Forskningsbaserad kunskapsutveckling (MILSA)

  4. SHK Samhälls- & hälso kommunikatörer MILSA Plattform för migration och hälsa ERF ÖIGS Ökad inkludering genom språk Avslutat 130630 ESF NAD Nätverk, Aktivitet Delaktighet ERF Hiv/STI Prevention migrations- perspektiv SIBC Somali Information &Business Centre ESF

  5. Partnerskap Skåne

  6. Romska HK HK Blekinge Tobaksprevention Föreningar SRHR Min hälsa, mitt val Kullaberg Ensamkommande barn MILSA Samhälls- och hälsokommunikatörer SHK

  7. NADnätverk, aktivitet, delaktighet Förbättrad samverkan mellan idéburna och offentliga organisationer Föreningsaktiviteter som del av etablering Bättre hälsa – kopplat till MILSA Kopplar samman PS/RÖK och regional överenskommelse Sydlän (Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Jönköping)

  8. Somali Information and Business Centre Stöd & vägledning (6 företag) Samhälls- hälsoinformation Min hälsa – mitt val Somalisk paraply- organisation • Örebro, • Västra Götaland

  9. Hiv/STI med migrationsperspektiv 2011 – 2013, SMI medel Tydliggjort SRHR:s frågor relation till hälsokommunikation EKB – kunskapsöversikt SRHR Min hälsa – mitt val Svarar mot nationella strategier Fortsatt utveckling kopplas till MILSA (CRC, LU) Ny ansökan – EKB/SHK

  10. Ökad inkludering genom språk 2010-2013 Kompetenssamverkan Skåne Förstudier NAD Klimat, miljö, energi - förstudie SIBC • Kommundialog • Förstudie • Projekt avslutat 130630 • Stärkt samarbete mellan idéburen sektor och Arbetsförmedling • Etablerat samarbete mellan Integration och Landsbygdsavdelning

  11. Forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa MILSA • Kartläggning av nyanländas hälsa • Bedömning av prestationsförmåga • Fysisk aktivitet • Hälsokommunikation • Hjälpprojekt • Integrerad rehab

  12. Hälsa inom etablering av nyanlända Nationell arbetsgrupp fokus hälsa (AF, MIG, SKL, FK, Lst) Nationell fokusgrupp Hälsa (Lst) Partnerskap Skåne MILSA SHK NAD Hiv/ STI SIBC ÖIG

  13. Partnerskap Skåneorganisation SHK i Skåne Regionala knutpunkter SHK SHK i Skåne Regionala knutpunkter SHK i Skåne Regionala knutpunkter Regionala knutpunkter AF, kommuner, projekt NAD Nationell nivå Regioner EU Delprojekt

  14. Projekt Gemensam kompetensutveckling för migration och hälsa 2013-2014 Länsstyrelsernas fokusgrupp för hälsa (Skåne, Stockholm, Örebro, Kronoberg, Västernorrland med tillskott av VG) MILSA Kopplat till EKB

  15. 2008 - Startade som ett ERF projekt Växt från 16 till 50 samverkansparter Implementeras nationellt och internationellt Total omslutning projekt ca 60 milj Drygt 40 personer fått anställning 10 utvärderingar, ca 15 studentuppdrag 10 forskare Flera hundra tjänstemän OECD, EU, Departement Kopplat till nationella styrorgans handlingsplaner