veranderingen in de ggz 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veranderingen in de GGZ 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veranderingen in de GGZ 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Veranderingen in de GGZ 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Veranderingen in de GGZ 2014. Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces. Informatiebijeenkomst voor NIP leden. Bas Wijffels. Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP. Onderwerpen van vanavond ?. Inhoudelijke veranderingen in de GGZ vanaf 2014

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veranderingen in de GGZ 2014' - torin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veranderingen in de ggz 2014

Veranderingen in de GGZ 2014

Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces

Informatiebijeenkomst voor NIP leden

Bas Wijffels

Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP

onderwerpen van vanavond
Onderwerpen van vanavond ?
 • Inhoudelijke veranderingen in de GGZ vanaf 2014
  • POH-GGZ, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
 • Aandachtspunten zorginkoop
 • Wat doet het NIP?
 • Waar vindt u meer informatie?

Veranderingen in de GGZ 2014

huidige verzekerde ggz
Huidige verzekerde GGZ
 • 1e lijn: declaratie maximaal 5 zittingen met € 20 eigen bijdrage
 • 2e lijn declaraties DBC systematiek
 • Verwijzing door huisarts

Veranderingen in de GGZ 2014

toekomstig structuur ggz
Toekomstig structuur GGZ
 • Drie echelons van zorg:
   • POH-GGZ
   • Generalistische basis GGZ
   • Gespecialiseerde GGZ
 • Zwaardere rol van de huisarts als verwijzer en behandelaar
 • Meer zorg in lichtere echelons

Veranderingen in de GGZ 2014

verwijsmodel
Triage door huisarts

Geen vermoeden DSM- stoornis -> behandeling POH-GGZ

DSM- stoornis met complexe en acute zorg direct naar de Gespecialiseerde GGZ

Overige DSM-stoornissen naar Generalistische Basis-GGZ

Verwijsmodel

Veranderingen in de GGZ 2014

generalistische basis ggz
Generalistische Basis GGZ
 • Geen beperking 5 zittingen en geen eigen bijdrage
 • 4 vastgestelde prestaties i.p.v. losse zittingen
  • mix van diagnose, behandeling, e-health consultatie derden rapportage etc.
 • Beleidsregels en maximum tarieven vastgesteld door NZa
 • Vergoeding door zorgverzekeraar
  • Naturapolis: contract behandelaar en verzekeraar met afspraken over volume, tarieven en verdeling
  • Restitutiepolis: declaratie door verzekerde met een lagere vergoeding

Veranderingen in de GGZ 2014

prestaties en tarieven basis ggz
Prestaties en tarieven Basis GGZ

Veranderingen in de GGZ 2014

toelichting regels en registratieverplichting
Omschrijving van prestaties, toegestane verrichtingen, (hoofd)behandelaren.

Verplichting registratie van gegevens

AGB codes behandelaren

Gegevens patiënt

DSM stoornis

Behandeltraject

Gedeclareerd product

Afsluitreden

Overige verrichtingen

Verplichte gegevens op factuur

Transparantie naar cliënt (waaronder prijslijst en behandelplan)

Ook ROM gegevens aanleveren in de loop van 2014

Toelichting regels en registratieverplichting

Veranderingen in de GGZ 2014

poh ggz
POH-GGZ
 • Huisarts blijft verwijzer naar GGZ
 • Meer ondersteuning voor behandeling van klachten en beoordeling van vermoeden DSM stoornis
 • Valt onder somatische zorg, gekoppeld aan huisartsenpraktijk en vergoeding
  • Opslagtarief huisartsenpraktijk
  • 0,25 fte POH-GGZ per normpraktijk
 • Integraal tarief voor verpleegkundigen, externe consulten, e-health etc.
 • Contract verzekeraar en huisarts
 • POH-GGZ in dienst of ingehuurd door huisarts
 • Mogelijk ook rechtstreeks contract POH-GGZ met verzekeraar

Veranderingen in de GGZ 2014

verschillende beroepsgroepen in poh ggz

Grootste aandeel SPV-er

Ongeveer 10% psychologen, aandeel groeit

Consultatie specialistische hulp

Verschillende beroepsgroepen in POH-GGZ

Ros-netwerk, 2013

Veranderingen in de GGZ 2014

gespecialiseerde ggz
Gespecialiseerde GGZ
 • Huidige 2e lijn minus overgehevelde zorg naar BGGZ (10-20%)
 • Vooral gericht op multidiciplinaire aanpak en hoog risico
 • DBC systematiek handhaven
 • Zowel instellingen als vrijgevestigden
 • Overheveling lichtere zorg naar basis GGZ

Veranderingen in de GGZ 2014

aandachtspunten vrijgevestigden voor 2014
Aandachtspunten vrijgevestigden voor 2014
 • Hoe kom ik in beeld bij de huisarts?
 • In welk echelon bied ik mijn diensten aan?
  • Voor ELP kan POH-GGZ kansen bieden
  • Deel 2e lijn behandelingen in basis GGZ uitvoeren
 • Omzetplafonds door verzekeraars
 • Als (nieuwe) zorgaanbieder bijtijds melden bij verzekeraar
 • Contractvrij werken nog wel mogelijk maar staat onder druk van nieuwkomers en contractvrije psychologen
  • Aanpassing artikel 13 ZVW

Veranderingen in de GGZ 2014

veranderingen sggz t o v huidige 2 e lijn
Veranderingen SGGZ t.o.v. huidige 2e lijn
 • Lager volume door overheveling naar BGGZ (20%)
 • Gedefinieerd hoofdbehandelaarschap
 • Registratie en transparantievereisten
 • Ook ROM voor vrijgevestigden
 • Zorgvraagzwaarte registreren
 • Nog nadrukkelijker verwijzing door huisarts

Veranderingen in de GGZ 2014

hoofdbehandelaarschap
Wie zijn hoofdbehandelaar

Klinisch Psycholoog

Klinisch Neuropsycholoog

Psychotherapeut

GZ Psycholoog

Psychiater

Specialist Ouderengeneeskunde

Klinisch Geriater

Verslavingsarts KNMG

Verpleegkundig specialist GGZ

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Orthopedagoog Generalist

Veldnorm tot 2016, herziening in 2015

Taken

Diagnose (face to face)

Behandelplan

Bevoegdheid medebehandelaren

Dossiervorming

Informatie en overleg medebehandelaren

Communicatie patiënt en naasten

Voortgangsbewaking

Verzekeraars kunnen afwijken van veldnorm

Hoofdbehandelaarschap
tijdlijn zorginkoop voor 2014
Tijdlijn zorginkoop voor 2014
 • Juli: beleidsregels en tarieven vastgesteld,
 • September: Publicatie inkoopbeleid, mailing verzekeraars aan gecontracteerde aanbieders
 • Medio oktober offertes van aanbieders bij verzekeraars
 • 1 november contracten verzekeraars aanbieders
 • 15 november publicatie verzekeraars t.b.v. polis 2014
 • Omzetplafonds kunnen in 2014 bijgesteld worden
  • Veranderd marktaandeel zorgverzekeraar
  • Verandering zorgaanbod in de regio
  • Verandering eigen praktijkvoering
 • Houd declaraties per verzekeraar goed in de gaten!

Veranderingen in de GGZ 2014

voorbereiding contractering zorgverzekeraars
Voorbereiding contractering zorgverzekeraars
 • Welke verzekeraars zijn voor mij belangrijk?
 • Bestudeer inkoopvoorwaarden zorgverzekeraars op websites
 • Welke zorg bied ik aan tegen welke tarieven?
 • Houd mails en deadline verzekeraar goed in de gaten!
 • Informeer ook uw cliënten

Veranderingen in de GGZ 2014

wat doet het nip
Wat doet het NIP?
 • Meedenken en besluiten uitvoering Bestuurlijk Akkoord
  • Op niveau directeuren en bestuur van VWS, Zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen
 • Beïnvloeden beleid, bv, CVZ
 • Adviseren NZa over regelgeving
 • Aan tafel met zorgverzekeraars
 • Informeren leden via website, nieuwsbrief en voorlichtingsavonden.

Veranderingen in de GGZ 2014

meer informatie
Meer Informatie
 • Wekelijkse nieuwsbrief NIP
 • www.psynip.nl/themadossiers/zorgstelsel en bestuurlijk akkoord
 • Afdeling voorlichting via info@psynip.nl en telefonisch spreekuur (030-8201500)
 • Websites zorginkoop zorgverzekeraars
 • Informatiebijeenkomsten: NIP, zorgverzekeraars, NZa

Veranderingen in de GGZ 2014