kvalitet i f rskolan erfarenheter fr n kung lvs kommun l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun. Andréas Mårtensson Marita Schiller Helander. Kvalitet i förskolan. Nationellt prioriterat område – systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Nationell utvecklingsinsats initierats av Myndigheten för skolutveckling – Kvalitet i förskolan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitet i f rskolan erfarenheter fr n kung lvs kommun

Kvalitet i förskolanErfarenheter från Kungälvs kommun

Andréas Mårtensson

Marita Schiller Helander

slide2

Kvalitet i förskolan

 • Nationellt prioriterat område – systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
 • Nationell utvecklingsinsats initierats av Myndigheten för skolutveckling – Kvalitet i förskolan
 • September 2006 till oktober 2007
slide3

Mål för insatsen nationellt

 • Utveckla kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och förmågan att använda kvalitetsredovisning som ett förbättringsområde
 • Utveckla strategier för hur måluppfyllelse och kvalitet i förskolan kan bedömas i syfte att utveckla verksamheten
slide4

Innehåll

 • Seminarieserie och handledning
 • Dokumentation – deltagarna åtar sig att dokumentera arbetet och utvecklingsprocess i kommunen
 • Nätverk
 • Nationell utvärdering och spridning
bakgrund
Bakgrund
 • Behov utifrån kvalitetsredovisningarna 2005
 • ”…slutsatsen att vi har behov av att utveckla hur förskolan ska beskrivas och bedömas i kvalitetsredovisningarna. Hur skall vi mäta och bedöma kvalitet i förskolan i förhållande till de nationella målen? Vårt utvecklingsarbete syftar till att kunna presentera en gemensam bild och få verktyg av hur kvaliteten i förskolan kan följas samt utveckla en metod för analys och bedömning…”
processen
Processen
 • Arbetsgrupp med representanter från tre enheter och förvaltningen. Totalt 8 personer.
 • En skolledare och en förskollärare från varje enhet
 • 8 möten sammanlagt, löpande dokumentation i form av minnesanteckningar
processen utg ngsl ge
Processen - Utgångsläge
 • Överlag finns det ett behov att bli bättre på analysen och här bör fokus i vårt arbete ligga. Hur kan vi exempelvis bli bättre på att tolka och analysera de olika typer av dokumentation och uppföljningar som görs till en helhet?
 • Alla har arbetat med delar av BRUK och ECERS-skalan. Detta kan vi arbeta vidare med.
 • Vi kan också bli bättre på att dokumentera vår verksamhet och framförallt bli bättre på att synliggöra syften till våra insatser i det dagliga arbetet. Visa att vi gör ett bra arbete och att det finns en tanke bakom arbetet.
 • Hur skriver vi kvalitetsredovisningen så att den passar alla målgrupperna?
processen8
Processen

Steg 1: Prov av befintliga bedömningsinstrument: BRUK, ECERS, ”Hur bra är vår förskola?”.

Kan vi rekommendera något av dessa för Kungälv som helhet?

Uppstod ett behov av egen kommunanpassad mall för redovisning av kvalitetsarbetet på avdelningen.

processen9
Processen
 • Mall arbetades fram gemensamt av arbetsgruppen
 • Utgick från de allmänna råden för kvalitetsredovisningar samt för kvalitet i förskolan.
 • Innehåll: Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning, Förutsättningar, Arbetet på avdelningen (med bedömning av måluppfyllelsen och åtgärder), Fortbildning
 • Underrubriker med koppling till läroplanen i avsnittet ”Arbetet på förskolan”
 • Öppna frågeställningar
 • Test mellan februari och maj
resultat av test
Resultat av test
 • För stort att utgå direkt från läroplanens rubriker
 • Bör brytas ner till enheternas och avdelningens mål
 • Utvecklingssamtalet som en förutsättning betonas
 • Valde att kalla det ”Redovisning av kvalitetsarbetet” och inte ”Kvalitetsredovisning” .
slide12

4. Arbetet på avdelningen

4.1 Normer och värden

s h r styr och f ljer vi upp verksamheten

Läroplan

Kvalitetsredovisning

Skolplan

Skolplan

Balanseradstyrning

Kvalitetsredovisning

Årsredovisning

Lokal Arbetsplan

Enhetens

kvalitetsredovisning

Arbetslaget/Avdelningens

planering

Arbetslagets/Avdelningens

kvalitetsredovisning

Individuell/Gruppens

utvecklingsplan

Individuell/Gruppens

utvecklingsplan

Så här styr och följer vi upp verksamheten
kvalitetsredovisning 2006 07
Kvalitetsredovisning 2006/07
 • Mallen användes ”skarpt” på två enheter
 • Positiva erfarenheter, ett steg i rätt riktning
 • Svårt att hålla nere textmassan
 • Förskoleverksamheten mer synlig i enheternas kvalitetsredovisning
 • Behov av liknande verktyg för övriga verksamheter
 • Höjd kvalitet i verksamheten på sikt
mallen blev ett analysverktyg
Mallen blev ett analysverktyg
 • Seminarium 3 kring pedagogisk dokumentation i förskolan.

”Att anlysera innebär att man ställer sig själv, sina kollegor och barrnen frågor”

 • Vad ville vi? – Mål för enheten och avdelningen
 • Hur gjorde vi? – Metod/Hur arbetar vi?/Dokumentation
 • Hur gick det? – Hur syns/märks processen?
 • Vad blev det för resultat? – Utvärdering/analys
 • Hur stämmer detta med läroplanens intentioner? – Rubriker från läroplanen
 • Hur går vi vidare? – Så här går vi vidare/Åtgärder för ökad måluppfyllelse?
vill du veta mer
Vill du veta mer?

Andréas Mårtensson

e-post: andreas.martensson@kungalv.se

tel: 0303-23 92 31

Marita Schiller Helander

e-post: marita.schiller.helander@kungalv.se

tel: 0303-23 92 36