slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ICT Future Spirit Ohjelmistoliiketoiminnan s tart -up –yrittäjyyden kurssikokonaisuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
ICT Future Spirit Ohjelmistoliiketoiminnan s tart -up –yrittäjyyden kurssikokonaisuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ICT Future Spirit Ohjelmistoliiketoiminnan s tart -up –yrittäjyyden kurssikokonaisuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

ICT Future Spirit Ohjelmistoliiketoiminnan s tart -up –yrittäjyyden kurssikokonaisuus . Sisältö. Yleiskuva koulutuskokonaisuudesta Start-up yrittäjyyden kurssikokonaisuus Aikataulu Kouluttajat Yhteystiedot Liite: kurssikuvaukset .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ICT Future Spirit Ohjelmistoliiketoiminnan s tart -up –yrittäjyyden kurssikokonaisuus' - torie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ICT FutureSpiritOhjelmistoliiketoiminnan

start-up–yrittäjyyden

kurssikokonaisuus

sis lt
Sisältö
 • Yleiskuva koulutuskokonaisuudesta
 • Start-up yrittäjyyden kurssikokonaisuus
 • Aikataulu
 • Kouluttajat
 • Yhteystiedot
 • Liite: kurssikuvaukset
ict f uture s pirit ohjelmistoliiketoiminnan koulutus
ICT FutureSpirit Ohjelmistoliiketoiminnan koulutus
 • Tässä esityksessä kuvataan
  • ICT FutureSpirit Ohjelmistoliiketoiminnan koulutuskokonaisuus
  • Ehdotettu Start-up -yrittäjyyden kurssikokonaisuus
start up yritt jyyden kurssikokonaisuus
Start-up -yrittäjyyden kurssikokonaisuus

Innovaatio

Strategia

Konsepti-

osaaminen

Uuden liiketoiminnan luominen

Johtaminen

Talous

start up yritt jyyden kurssikokonaisuus5
Start-up -yrittäjyyden kurssikokonaisuus
 • Ideasta liiketoiminnaksi kurssit
  • Konseptiosaaminen -kurssi
   • Tuote- tai palvelukonsepti ja siihen liittyvä liiketoimintamalli
  • Uuden liiketoiminnan luominen -kurssi
   • Liiketoimintasuunnitelma
 • Syventävät kurssit peruspaketin yhteydessä identifioitujen tarpeiden mukaan
  • Talouden ja kannattavuuden hallinta
  • Liiketoimintastrategiat
  • Liiketoiminnan johtaminen
  • Innovaatiojohtaminen
start up yritt jyyden kurssien aikataulut 2011
Start-up -yrittäjyyden kurssien aikataulut 2011
 • Ideasta liiketoiminnaksi kurssit
  • Konseptiosaaminen -kurssi
   • Ensimmäinen toteutus vko 44 (31.10. alkaen)
   • Toinen toteutus vko 45 (7.11. alkaen)
  • Uuden liiketoiminnan luominen -kurssi
   • Ensimmäinen toteutus vko 46 (14.11. alkaen)
   • Toinen toteutus vko 47 (21.11. alkaen)
 • Syventävät kurssit peruspaketin yhteydessä identifioitujen tarpeiden mukaan
  • Innovaatiojohtaminen: vko 48
  • Liiketoimintastrategiat: vko 49
  • Liiketoiminnan johtaminen: vko 50
  • Talouden ja kannattavuuden hallinta: vko 2 / 2012
kouluttajat
Kouluttajat
 • Dosentti, KTT Mauri Grönroos
 • TkL Matti Karlsson
 • DI, KTK Marko Luomi
 • TkT Hannu Nieminen
 • KTM Petteri Vilen
yhteystiedot
Yhteystiedot

Marko Luomi

Toimitusjohtaja, osakas

marko.luomi@strategiapaja.fi

p. 045-2744077

Matti Karlsson

Asiantuntija, osakas

matti.karlsson@strategiapaja.fi

p. 050-4839472

ohjelmistoliiketoiminnan kurssit
Ohjelmistoliiketoiminnan kurssit

Uusi liiketoiminta

Talousohjaus

Liiketoimintastrategiat

Ansaintalogiikat

Konsepti-

osaaminen

IPR

T&K ja tuotetalous

Innovaatio- johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen

Multisite

Prosessit

konseptointiosaaminen
Konseptointiosaaminen
 • Konseptointiosaamisenkurssin tavoitteena on opettaa konseptien luominen asiakaslähtöisen konseptointiprosessin kautta ottaen erityisesti huomioon konseptien linkittäminen liiketoimintamalleihin.
 • Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:
  • Ideoiden tuottaminen
  • Konseptien kuvaaminen
  • Konseptien valinta
  • Konseptien ja liiketoimintamallien yhdistäminen
 • Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat käyttäjälähtöisen konseptointiposessin ja osaavat hyödyntää sitä uusien tuote/palvelukonseptien luomiseen.
 • Kurssi rakentuu sarjasta luento - ja työpajapareja, joiden aikana he työstävät ryhmätyönä yhden konseptin ideasta tuotekuvaukseksi siihen liittyvine liiketoimintamallineen.
uuden liiketoiminnan luominen
Uuden liiketoiminnan luominen
 • Kurssin tavoitteena on oppia tekemään liiketoimintasuunnitelma itse valitun liikeidean pohjalta ryhmässä tai yksin.
 • Aihepiiriin kuuluu liikeidean kehittäminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen, potentiaalisen markkinan identifiointi ja analysointi, yritystoiminnan rahoittaminen.
 • Kurssin käytyään opiskelijat osaavat analysoida liikeidean toimivuutta ja toteuttamiskelpoisuutta, laatia liiketoimintasuunnitelman, esittää oman liikeidean mahdolliselle rahoittajataholle. Opetusmenetelmänä käytetään workshoppohjaista prosessia, jossa opiskelijat toimivat kuin oikeassa yrityksessä.
innovaatiojohtaminen
Innovaatiojohtaminen
 • Innovaatiojohtamisen kurssi tarjoaa opiskelijoille perustiedot erilaisten yritysten innovaatiojohtamisen tehtävissä toimimiseksi.
 • Aihepiirissä käsitellään innovaation määrittely kaupallisen hyödyn kannalta, innovaatioiden järjestelmällinen tuottaminen ja arviointi, innovaatioportfolion hallinta epävarmuuksien vallitessa osana yrityksen johtamisjärjestelmää.
liiketoimintastrategiat
Liiketoimintastrategiat
 • Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat strategisen johtamisen perusteisiin ja strategisen ajattelun soveltamiseen omassa työssä.
 • Kurssilla on esillä muun muassa strategisen johtamisen keskeiset käsitteet, strategisen aseman analyysi, strategiavaihtoehtojen arviointi ja valinta sekä strategian toimeenpano. Lisäksi kurssilla käsitellään strategisen johtamisen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön liittyviä teemoja ja työkaluja.
 • Kurssin käytyään opiskelijat osaavat liiketoimintastrategiaan liittyvät peruskäsitteet. He tuntevat tärkeimmät liiketoimintastrategian työkalut ja pystyvät käyttämään niitä itsenäisesti case-analyysien tekemiseen.
liiketoiminnan johtaminen
Liiketoiminnan johtaminen
 • Liiketoiminnan johtamisen kurssi tarjoaa opiskelijoille monipuolisen kuvan yrityksen yleisjohtamisesta ja hallitustyöskentelystä. Johtamiseen liittyviä aiheita käsitellään erityyppisten yritysten näkökulmista.
 • Aihepiiri sisältää seuraavat osiot: liiketoiminnan johtamisen käsitteet ja mallit, hallitustyöskentely ja johtaminen globaalissa taloudessa.
 • Kurssin käytyään opiskelijat osaavat kuvata ja analysoida yrityksen toimintaa johtamisen käsitteiden ja mallien avulla. Opiskelijoilla on valmiudet osallistua hallitustyöskentelyyn. Case -harjoitusten ja ryhmätöiden perusteella opiskelijat oppivat analysoimaan yrityksiä ja tekemään niiden toimintaan liittyviä kehittämisehdotuksia
talouden ja kannattavuuden hallinta
Talouden ja kannattavuuden hallinta
 • Talouden ja kannattavuuden hallinnan kurssi tarjoaa opiskelijoille laskentatoimen ja taloudenohjauksen perusteet.
 • Aihepiirit painottuvat johdon laskentaan eri muodoissaan.
 • Kurssin käytyään opiskelijat ymmärtävät johdon laskentatoimen periaatteet ja osaavat itse tehdä tyypillisiä laskelmia.
ohjelmistoliiketoiminnan ansaintalogiikat
Ohjelmistoliiketoiminnan ansaintalogiikat
 • Ohjelmistoliiketoiminnan ansaintalogiikat -kurssi tarjoaa opiskelijoille perustiedot ohjelmistoliiketoiminnan liiketoimintamalleista ja niihin liittyvistä ansaintamalleista. Kurssilla käsitellään ohjelmistoliiketoiminnan liiketoimintamalleja ja niiden soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin seuraavista näkökulmista:
 • Perinteiset ohjelmistoliiketoiminan mallit, muun muassa ohjelmistojen julkaisu ja räätälöityjen ohjelmistojen myynti
 • Uudet liiketoimintamallit
  • Longtail-malli
  • Freemium-malli
  • Mainontaperustaiset mallit
  • Avoimet liiketoimintamallit
  • Software as service
 • Kurssilla käytetään paljon ajankohtaisia case esimerkkejä muun muassa pelitoimialalta, jossa uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat ovat vauhdilla kaapanneet jalansijaa vanhoilta malleilta.
ipr liiketoiminnan tukena
IPR liiketoiminnan tukena
 • IPR liiketoiminnan tukena kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustiedot liiketoiminnan suojaamisesta IPR:n avulla ja erilaisista IPR strategioista.
 • Aihepiiri käsittää liiketoiminnan suojaamisen menetelmät ja erilaiset IPR strategiat.
 • Kurssin käytyään opiskelijat ymmärtävät liiketoiminnan suojaamisen merkityksen ja käytännön menetelmät, sekä erilaiset IPR strategiat. Case -harjoitusten ja ryhmätöiden perusteella opiskelijat oppivat analysoimaan patentteja ja ymmärtävät mitä niiden tekeminen vaatii.
tuotekehitys tuotteistaminen ja tuotetalous
Tuotekehitys, tuotteistaminen ja tuotetalous
 • Tuotekehitys, tuotteistaminen ja tuotetalous -kurssi syventää opiskelijoiden ymmärrystä korkean teknologian tuotekehitykseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Aihepiirissä käsitellään seuraavia asioita: tutkimus, tuotekehitys, tuoteportfolio ja näiden hallinta ja yhdistäminen tehokkaasti.
 • Kurssin käytyään opiskelijat ovat syventäneet ymmärrystään tuotekehitykseen liittyvistä kysymyksistä ja ymmärtävät tuotekehityksen osana yrityksen prosessien kokonaisuutta. Opiskelijat tuntevat tärkeimmät tuotekehitysstrategiat ja osaavat analysoida näiden sopivuutta erilaisiin tilanteisiin.
multisite ohjelmistokehitys
Multisite-ohjelmistokehitys
 • Multisite-ohjelmistokehitys-kurssi tarjoaa opiskelijoille perustiedot ja taidot osallistua ja johtaa usealla paikkakunnalla (globaalisti) tapahtuvaa ohjelmistokehitystyötä.
 • Kurssilla käsitellään multisite -tiimityössä painottuvat projektityöskentelyn osa-alueet niin sanotun Quinn-mallin kautta. Kurssilla ei käsitellä ohjelmistokehityksen työvälineitä.
 • Kurssin käytyään opiskelijat osaavat toimia globaalissa ohjelmistokehitysprojektissa edellyttäen, että ohjelmistokehitys yhdellä paikkakunnalla tapahtuvana toimintana on tuttua. Opetusmenetelmänä käytetään workshoppohjaista prosessia, jossa opiskelijat myös osallistuvat simuloituun multisite -työskentelyyn, jonka tarkoituksena on tuoda konkreettisesti esille multisite -ohjelmistonkehitykseen liittyvät haasteet.
liiketoimintaprosessien johtaminen ja organisointi
Liiketoimintaprosessien johtaminen ja organisointi
 • Liiketoimintaprosessien johtaminen ja organisointi -kurssi tarjoaa opiskelijoille monipuolisen kuvan prosessijohtamisesta ja oppivista organisaatioista.
 • Kurssin käytyään opiskelijat ymmärtävät miten ja miksi organisaatioita kehitetään prosessijohtamisen suuntaan.