Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii
Download
1 / 57

Toxoplasma gondii Enfeksiyonlar?, Toxoplasmosis, Toxoplasmosis gondii - PowerPoint PPT Presentation


 • 622 Views
 • Uploaded on

Toxoplasma gondii Enfeksiyonları, Toxoplasmosis, Toxoplasmosis gondii. Sonkonakları ve yerleştiği yer: Kedi ve diğer kedigiller, İncebağırsaklarda epitel hücrelerine Ayrıca arakonakta yerleştiği yerler. Arakonakları ve yerleştiği yer:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Toxoplasma gondii Enfeksiyonlar?, Toxoplasmosis, Toxoplasmosis gondii' - tori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii
Toxoplasma gondii Enfeksiyonları, Toxoplasmosis, Toxoplasmosis gondii

 • Sonkonakları ve yerleştiği yer:

  Kedi ve diğer kedigiller,

  İncebağırsaklarda epitel hücrelerine

  Ayrıca arakonakta yerleştiği yerler.

 • Arakonakları ve yerleştiği yer:

  İnsan ve sonkonak kedigiller dahil 300 kadar omurgalı hayvanlar,

  Enfeksiyonun başlangıcında takizoitleri(Endozoitleri) nöyronlar, mikroglia, endotelyum, karaciğer parankim hücreleri, akciğer ve bez epitel hücreleri, kalp ve iskelet kasları hücreleri, yavru zarları, löykositler ve diğer pek çok hücrede (Eritrositlerde nadiren)

  Daha sonra doku kistleri beyin, kalp kası, iskelet kasları, akciğerler ve diğer dokularda.

  ** En önemli zoonoz hastalıklarından birisidir.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

TAKİZOİT=ENDOZOİT Toxoplasmosis gondii

Mekik, yarım ay, hilal şeklinde,

6-8 mikron uzunluğunda,

Arakonak ve kedilerde

Toxoplasma-morfoloji

OOCYST

Küresel, sporlanmamış halde atılır, ısosporoid tipdir,

12x11 mikron,Sonkonaklarda.

DOKU KİSTLERİ

İçinde hilal şeklinde bradizoit yada kistozoitler bulunur, içi bölmelere ayrılmamıştır100 mikron çapındadır, kist duvarı kalınlığı 1 mikrondan azdır.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Toxoplasma Toxoplasmosis gondiigondii gelişme formları

A. TachyzoitesB. Tissue cysts in section of muscle. C. Tissue cyst in brain, bradizoitD. Schizont, kedi barsağındaE. A male gamete with two flagella (arrows). Kedi barsakF. Unsporulatedoocyst in fecal float of cat feces. G. Sporulatedoocyst


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

YAŞAM ÇEMBERİ Toxoplasmosis gondii

Enfektif Formlar

Sporlanmış oocystler (sporozoitler)

Doku kistleri (bradizoitler)

Takizoitler.

Toxoplasma’da hem Sonkonak ve hem de arakonak kullanımı fakültatiftir.

BULAŞMASI

Sonkonak ve arakonak tarafından ağız yolu ile alınmayla bulaşır.

Takizoitler gebelik sırasında intrauterin yolla yavruya, galaktojen yolla başka konaklara bulaşmaktadır.

Sonkonaklarda: Enteroepitelyal, ekstraenteroepitelyal gelişme.

Arakonaklarda: Ekstraenteroepitelyal gelişme.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

BİYOLOJİK GELİŞME - ARAKONAKTA Toxoplasmosis gondii

A) Sporlanmış oocyst, bradizoit, taşizoit ağız yolu ile alınır.

C) İmmun yanıtın gelişmesi ile taşizotler ortadan kaybolarak doku kistleri oluşur. Kistlere başlıca beyin, kalp, iskelet kasları göz ve daha az oranda diğer organ ve dokularda rastlanır. Parazit kist içinde bradizoit (=kistozoit) formunda endodiyogeni ile yavaş bir hızla çoğalır. Kistlerin çapı 100 miron çapa ulaşabilir ve içinde binlerce bradizoit bulunabilir.

B) Barsakda serbest kalan formlar, karaciğer, dalak, akciğer, lenf yumrusu ve diğer organlara gider. Eritrositler hariç bu organlarıdaki değişik hücrelerinin sitoplazmasında endodyogeni ile hızlı çoğalır. Taşizoitler (endozoitler) oluşur.Bunlar tüm vücut dokularında ve vücut sıvılarında bulunur.

D) Konak kistlere karşı yok edici bir immun yanıt geliştiremediğinden kistler bir çok konakta uzun yıllar (çoğu konakta muhtemelen yaşam boyu) canlı kalır. Bazılarında (sığırlarda) ise belli bir süre sonunda kireçlenerek ölür.

İmmun yanıt gelişir


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

BİYOLOJİK GELİŞME – SONKONAKTA (Kediler) Toxoplasmosis gondii

Enfeksiyon 3 enfektif formun ağız yoluyla alınmasıyla olur.

Dış ortamda sporogonik çoğalma oluşur. Sporlanma süresi 24 derecede 2 - 3 gün.

Enteroepitelial (ince bağırsak epitellerinde)

Ekstraenteroepitelial (bağırsak

epitelIeri dışında, diğer organlarda) gelişme görülür.

Prepatent Süre:

Sporlanmış ookistle: 21-24 gün,

Taşizoitlerle: 9-11 gün,

Bradizoitlerle: 3-5 gün

Barsak gelişmesi cocidiosis gibidir. İnce barsak epitellerinde şizogoni/merogoni (5 kez), gametogoni-singami.Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Toxoplasma gondii-yaşam çemberi Toxoplasmosis gondii


Epidemiyoloji
Epidemiyoloji Toxoplasmosis gondii

 • Ookistler dış ortamda sporlanır, olumsuz koşullarda 18 aya kadar canlı kalır. Önemli enfeksiyon kaynağıdır.

 • Doku kistleri konaklarda yıllarca canlı kalabilir. Hayvan ölse bile kistler içindeki bradizoitler günlerce canlı kalır. İkinci derecede önemli enfeksiyon kaynağıdır.

 • Takizoitler konakta belirli bir süre var olur ve sonra kaybolurlar. Parazitin bu formu vücut sekretlerinde hatta sütte bulunabilir. Ancak dış ortamda birkaç saatten fazla yaşayamaz. Bu yüzden postnatal enfeksiyonlarda önemli enfeksiyon kaynağı oluşturmaz.

 • Toxoplasma gondii'ye karşı immun yanıt gelişmemiş (daha önce enfekte olmamış) hayvanlar ve insanlar gebelikleri sırasında enfeksiyona yakalandıklarında meydana gelen taşizoitler intrauterin yolla yavruda konjenital enfeksiyona yol açarlar.


Epidemiyoloji1
Epidemiyoloji Toxoplasmosis gondii

 • Takizoitler bütün vücut sıvılarında bulunur ve sütle dışarı atılır. Akut enfeksiyonlu keçilerin yeni sağılmış sütünü çiy içen kişilerde tokzoplazmozis oluşabilmektedir.

 • Daha önceki enfeksiyonda oluşan doku kistleri, bağışıklığın devamını sağlar ve arakonağı reenfeksiyonlara karşı korur. Böylece bu parazite bağışıklık kazananlar gebelikleri sırasında normal doğum yaparlar.

 • Daha önce enfekte olmuş kediler doku kisti taşırlar ve 4-5 yıl gibi uzunca bir süre reenfeksiyonlardan etkilenmez veya kısa süreli ve az sayıda ookist çıkarırlar.

 • Serolojik çalışmalar hayvanlarda %50’lere varmakta, insanlarda dünyada %30’lar düzeyindedir.


Klinik ve patolojik belirtiler
Klinik ve patolojik belirtiler Toxoplasmosis gondii

 • Akut toxoplasmosis:

 • Arakonaktatakizoit döneminde hızla çoğalır ve içinde bulunduğu hücreyi patlatarak tahrip eder. Hastalığın patogenezi hücre tahribatına bağlı olarak gelişir.

 • Ağır enfeksiyonlarda myokardiyum, akciğerler, karaciğer, beyin gibi yaşamsal değeri olan organ ve dokularda nekrotik alanlar oluşur. Aynı zamanda ateş yükselir ve lenf yumruları şişer.

 • Klinik bulgular her vakada görülmeyebilir.


Klinik ve patolojik belirtiler1
Klinik ve patolojik belirtiler Toxoplasmosis gondii

 • Kronik toxoplasmosis (Latent toxoplasmosis):

 • Kist devresinde, parazitler kistin içinde bradizoit

  (kistozoit) formundadır. Bradizoitler çok yavaş bir hızla çoğalırlar. Bunlar kist içinde olduklarından ve hücreleri tahrip etmediklerinden zararlı etkileri yoktur.

 • Klinik belirtiler görülmez.

 • Kistler konakta immun yanıtın devamlılığını sağlar.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

 • Ancak kronik devrede Toxoplasmosis gondiibağışıklık sistemi baskılanırsa veya çökerse o zaman doku kistleri açılır.

 • Serbest kalan bradizoitler taşizoit formuna dönüşerek tekrar hızla çoğalır ve hücre tahribatı tekrar başlar.

 • Böylece enfeksiyon tekrar akut forma dönüşür.

 • Buna nükseden akut toksoplazmozis denilmektedir.

 • Bu enfeksiyon genellikle öldürücü bir seyir izler.

 • İnsanlarda AIDS gibi hastalıklar,

 • İmmun yetersizlik durumları,

 • İmmun sistemi baskılayıcı uzun süreli

 • ilaçların kullanılması,

 • durumlarında.

Doku kisti


Nsanlarda toxoplasmosis klinik patoloji
İnsanlarda –Toxoplasmosis- Toxoplasmosis gondiiKlinik-patoloji

 • Konjenital, postnatal, nükseden toxoplasmosis tipleri görülebilir.

 • Daha önce enfekte olmuş, bağışıklık gelişmiş olanlar hamile kaldıklarında enfeksiyondan etkilenmezler ve normal doğum yaparlar.

 • Daha önce parazitle karşılaşmamış olanlar ve dolayısı ile immun yanıt gelişmemiş olanlar, gebelikleri sırasında hastalığa yakalanırsa taşizoitler intrauterin yolla yavruya bulaşır. Erken dönemlerde patolojik etki şiddetlidir. Genellikle fötus ölür, düşük şekillenir


Nsanlarda toxoplasmosis klinik patoloji1
İnsanlarda –Toxoplasmosis- Toxoplasmosis gondiiKlinik-patoloji

 • Gebeliğin ortalarından sonra doğuma yaklaştıkça oluşan enfeksiyonlarda ölüm ve düşükler giderek azalır.

 • Bu durumda yavru ölü veya canlı doğar. Doğan yavru parazitle enfektedir. Buna konjenital toksoplazmozis denir.

 • Annelerde çoğu kez düşük dışında başkaca semptom görülmez.

 • Yani dünyada kadınlarda Toxoplasma gondii antikorları %30 civarında yaygındır. Bu demekki kalan %70’i toxoplasmosis riski altındadır.


Nsanlarda konjenital toxoplasmosis
İnsanlarda-Konjenital toxoplasmosis Toxoplasmosis gondii

 • Çocukta ensefalitis,

 • deride kırmızı lekeler (döküntüler),

 • sarılık, hepatomegali,

 • korioretinitis, hidrosefalus, mikrosefali.

 • Ayrıca doğumdan sonra ölüm oranı yüksektir. Sağ kalsalar bile genellikle zekaca geri kalırlar. Bir çok olayda o anda klinik belirtiler görülmemekte ise de daha sonra göz bozukluklan (chorioretinitis) ve zeka geriliği ortaya çıkmaktadır.


Nsan postnatal toxoplasmosis
İnsan-Postnatal toxoplasmosis Toxoplasmosis gondii

 • Genellikleasemptomatikdir.

 • En yaygın klinik formu lenfoadenopatidir. Lenf yumruları şişer, bitkinlik, keyifsizlik, depresyon, boğaz ağrısı görülür. Ateş olabilir. Lenf yumruları aylarca şiş kalır. Hasta iyileştikten sonra bitkinlik uzun süre devam eder.

 • Ekzantemli form: Deride kabarık döküntüler oluşur. Ayrıca ilave olarak atipik pnöymoni, myokarditis, meningoensefalitis şekillenir. Sonuçta sık sık ölüm görülür. Lenf yumruları bazen şişer.

 • Serebrospinal form: Ateş, ensefalitis, konvulsiyonlar, çılgınlık, taşkınlık, lenfoadenopati ve sonuçta ölüm görülür. Bu form nadiren oluşur.

 • Oftalmik form: Kronik korioretinitis görülür.


Koyun ke i toxoplasmosis klinik patolojik belirtiler
Koyun-Keçi toxoplasmosis Toxoplasmosis gondiiKlinik-Patolojik Belirtiler

 • Daha önce enfekte olmamış koyunlar gebe kaldıklarında perinatal kuzu ölümleri görülür.

 • Enfeksiyon gebeliğin ilk 2 ayı içinde olursa abort dikkati çekmez.

 • Enfeksiyon gebeliğin ortalarında olursa çoğunlukla abort gözlenir. Atılan yavru zarlarının kotiledonlarında 2 mm çapında beyaz, fokal nekroz alanları görülür. Bunlar hastalığın tanısı için oldukça tipiktir.

 • Eğer ölmüş olan fötüs atılmazsa uterusta mumifiye olur ve daha sonra atılır.

 • Gebeliğin sonlarına doğru olan enfeksiyonlarda ölü veya canlı doğumlar olur. Ancak canlı doğan yavrular doğumdan sonra belli bir süre içinde ölür veya zayıf kalırlar.

 • Fötuslarda başlıca lezyon ensefalomiyelitistir.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Kotiledonlarda focal necrosis Toxoplasmosis gondii– Toxoplasmos, abort yapmış koyun, placenta.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Toxoplasmosis-Diğer hayvanlar Toxoplasmosis gondii

Köpeklerde;

Pnöymoni,

Ensefalitis

Sıklıkla Distemper ile birlikte görülür.

Sığırlarda;

Pneumoni

Ensefalitis

Kedilerde;

Pneomoni, Ensefalitis,

Anoreksi, Depresyon

Diyare olabilir,

Hipotermi, Ani ölümler.

Domuzlarda

Pneumoni

Ensefalitis

Abort


Toxoplasmosis te his
Toxoplasmosis-Teşhis Toxoplasmosis gondii

 • Serolojik testler

 • Sabin-Feldman boya testi (DT)

 • IgM-ELISA (akut dönemde),

 • IgG-ELISA (kronik dönemde),

 • Nekropside kistler, taşizoitler,

 • Deney hayvanı inokülasyonları,

 • Koyunlarda kotiledonlardaki fokal nekrozlar,

 • Kedi dışkısı flotasyon yöntemi oocystler (10-15 mikron, Toxoplasma ?).


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Toxoplasma gondii Toxoplasmosis gondii tachyzoites in liver cysts.

Toxoplasma gondii zoites.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Kedi dışkısı-oocyst Toxoplasmosis gondii

Toxoplasma gondii, kedi barsağı şizont/meront, x1000


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Doku kisti-kaslarda-Toxoplasma Toxoplasmosis gondii

Beyin-doku kisti

Toxoplasma


Toxoplasmosis tedavi
Toxoplasmosis –Tedavi Toxoplasmosis gondii

 • İnsanlarda; akut enfeksiyon saptandığında tedaviden ziyade kürtaj yapılması,

 • Postnatal enfeksiyonlarda Pyrimethamine/sulfadiazine, spiramisin, clindamycine,

 • Kedilerde primethamine (1mg/kg) + sulfadiazin (100mg/kg) bir hafta süreyle.

 • Koyunlarda sulfonamidler kullanılabilir.


Toxoplasmosis kontrol ve korunma
Toxoplasmosis Toxoplasmosis gondiiKontrol ve korunma

 • Hayvan yemIerinin olduğu yerlerde kedi

  bulundurulmamalı (Fare avlanması amacıyla),

 • Kedi dışkısının hayvanların yemlerine ve sularına karışması engellenmeli,

 • Kedigiller dahil karnivor hayvanlara çiy et, sakatat yedirilmemeli, fare, kuş vs avlanması engellenmeli,

 • Kedi dışkısı günlük olarak gömülmeli,

 • Özellikle koyunlarda Toxovax, Intervet UK adlarında canlı aşılar uygulanmaktadır (Yeni Zelanda, İrlanda).


Toxoplasmosis kontrol ve korunma1
Toxoplasmosis Toxoplasmosis gondiiKontrol ve korunma

 • Et ve sakatat grubu yiyecekler iyice pişirilerek tüketilmeli,

 • Kedilerin ookist çıkarabileceği ve insanları enfekte edebileceği göz önüne alınmalı,

 • Taze çiy süt içilmemeli,

 • Hamile kadınlar daha dikkatli olmalı, çıplak elle et, sakatat gibi yiyeceklere dokunmamalı, sebzeler iyice yıkanmalı,

 • Kadınlar hamile kalmadan önce toxoplasmosis testi yaptırmalı,

 • Kanser ilaçları, kortizon preparatlarının uzun süre kullanımı durumlarında kronik toxoplasmosis yönünden serolojik olarak test yapılmalı ve durum bilinmeli.


Toxoplasmosis kontrol korunma kedilerde
Toxoplasmosis Toxoplasmosis gondiiKontrol-Korunma-Kedilerde

 • Bu hayvalara et ve sakatat gurubu yiyecekler verilirken iyi pişirilmeli. Kedilerin fare, kuş avcılığı önlenmeli,

 • Kedi dışkıları ookistlerin sporlanmasına fırsat vermeden günlük uzaklaştırılarak gömülmeli,

 • Çocuk bahçelerindeki kum havuzlarına sokak kedilerinin dışkılarını gömebileceği gözönüne alınmalı ve kedilerin bu alanlara girmesi engellenmeli,

 • İlk defa enfekte olan kediler çok sayıda oocyst çıkaracaklarından, ilk kez et yeme alışkanlığı başlayan kedilerde bu durum dikkate alınmalı.


Neosporosis
Neosporosis Toxoplasmosis gondii

 • Etken Neospora caninum’dur.

 • Oocyst, taşizoit, bradizoit formları var.

 • Takizoitleri tüm organlarda (sinir hücreleri, makrofajlar,fibroblastlar, damar endotel hücrelerin de bulunur. Akut dönem. Endodyogeni ile çoğalırlar.

 • Doku kistleri (bradizoitler sadece sinir dokusunda (beyin, omirilik, sinirler ve retina) bulunur. 107 mikrona ulaşırlar, kist duvarı kalınlığı 1-4 mikrondur. Kronik dönem.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Neospora Toxoplasmosis gondiicaninum gelişme dönemleri

takizoit

Doku kisti, bradizoit, neuronda

Sporlanmamış ookist

Sporlanmış ookist, 10 mikron


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Neospora caninum-hayat siklusu Toxoplasmosis gondii


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Neospora caninum Toxoplasmosis gondii


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Neosporosis Cycle Toxoplasmosis gondii


Neosporosis epidemiyoloji
Neosporosis-Epidemiyoloji Toxoplasmosis gondii

 • Sonkonağı köpeklerdir.

 • Arakonakları, doğal olarak köpek, sığır, keçi, koyun, at, geyik,fare, rat, gerbil, kedi, tilki, domuz.

 • Bulaşma, kistle enfekte çiy dokular (özellikle MSS) yenerek olur.

 • Taşizoitler enfekte anneden transplasental yolla yavruya bulaşabilir.

 • Ot yiyenlerde transplasental, karnivorlarda karnivorizim ve transplasental bulaşma olur.

 • Enfekte inekler ve köpekler daha sonraki gebeliklerinde de abort yaparlar yada enfekte yavru doğururlar.

 • Abortlar ineklerde sporadik veya gruplar halinde olabilir.

 • Abort ineklerde hem merada ve hem de kuru yem yiyen hayvanlarda görülmüştür. Ancak kuru yem yiyenlerde daha fazla gözlenmiştir.

 • İneklerde abortlar çoğunlukla kışın veya sonbaharın sonlarında gözlenmiştir.


Neosporosis k peklerde klinik patolojik belirtiler
Neosporosis-Köpeklerde Toxoplasmosis gondiiKlinik-Patolojik Belirtiler

 • Hem yavrular ve hem de erişkin köpekler etkilenir.

 • Enfeksiyon transplasental yolla enfekte yavrularda çok şiddetli seyreder.

 • Yavrular, klinik belirtileri 5 haftalık yaşa ulaştığında gösterir.

 • Transplasental yolla enfekte yavrularda, arkadan öne doğru ilerleyen bir felç gelişir. Arka bacaktarda aşırı kasılma oluşur. Polimiyozitis, ensefalitis, poliradikulonöyritis görülür.

 • Bazı yavrularda ve yaşca daha büyük köpeklerde hastalık generalize olur. Bu durumda MSS'de multifokal yangılar, polimiyozitis, myokarditis, hepatitis, pnöymoni ve dermatitis gözlenir


Neosporosis neklerde klinik patolojik belirtiler
Neosporosis-İneklerde Toxoplasmosis gondiiKlinik-Patolojik belirtiler

 • Tek klinik belirti aborttur. Abort 3 aylıktan önce olursa fötüs rezorbe olacağından dikkati çekmez. Daha sonraki enfeksiyonlarda ölü veya canlı doğumlar olabilir.

 • Abort olmus inek fötüsündeki lezvonlar:

 • Çoğu kez fötüs otolize veya mumifiye olduğundan lezyonlar görülmeyebilir.

 • En sık rastlanan lezyonlar nonsuppuratif ensefalitis, meningitis ve myokarditisedir.

 • Ayrıca myozitis, hepatitis, plasentitis görülür.


Buza larda konjenital neosporosis klinik ve patoloiik belirtiler
Buzağılarda konjenital neosporosis Toxoplasmosis gondii klinik ve patoloiik belirtiler

 • Subklinik olaylar daha yaygındır.

 • Hastalık esas olarak merkezi sinir sistemi bozukluklarına ilişkilidir.

 • Doğum ağırlığı normalin altındadır.

 • Arka veya ön veya her iki ayağı gerili veya bükülü olarak şiddetli kasılıdır.

 • Nöyrolojik bozukluklar. Ataksi, patella refleksinde azalma, yürürken ve dururken dengeyi sağlayarnama,

 • Ekzoftalmi veya gözlerde asimetri olabilir,

 • Sırt omurlarında yumuşama, deviasyon ve daralma,

 • Nonsuppuratif ensefalomiyelitis, beyinde lenfosit ve plazma hücreleri

  damar çevrelerinde fazlalaşır, astroglia hücrelerinde artış, orta derecede nekroz, doku kistleri genellikle görülür


Neosporosis klinik patolojik belirtiler
Neosporosis Toxoplasmosis gondiiKlinik-Patolojik Belirtiler

 • Koyun-Keçilerde;

 • Dişilerde abort, ölü doğumlar,

 • Neonatal oğlak ve kuzularda ensefalitis, doğum ağırlığının azalması, kuzularda meningslerde ve medülla spinaliste yangı, ataksi,

 • Koyun fötüslerinde otoliz ve mumifikasyon, ensefalitis, plasentitis, diyafram, karaciğer ve akciğerlerde yangı

 • Atlarda;

 • Abort

 • Neonatal taylarda zayıf doğum, ensefalitis, medülla spinaliste ve kaslarda yangı, arka ayaklarda felç.


Neosporosis1
Neosporosis Toxoplasmosis gondii

TANI;

 • Serolojik,

 • İmmunohistokimyasal

 • Moleküler biyolojik metotlar.

  TEDAVİ;

  Sulfonamidler

  Pyrimethamine

  Trimethoprim

  Clindamisin.

AŞI

Neoguard

Subcutan 5 ml


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Neospora caninum-oocyst Toxoplasmosis gondii

Buzağı, MSS, Doku kisti,

29 x 28 mikron

Neospora caninum, doku kisti-boyanmamış preparat


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Neosporosis Toxoplasmosis gondii

Sığır

Klinik belirti

Atık olgusu


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Neospora caninum Toxoplasmosis gondii

Doku kisti

Neospora caninum

Pozitif IFAT


Hammondiosis
Hammondiosis Toxoplasmosis gondii

 • Hammondia hammondi

  Sonkonak kedi, Arakonak ev fareleri.

 • Hammondia heydorni

  Sonkonak köpek, tilki, arakonak sığr, koyun gibi. Dünyada ve Türkiyede yaygındır.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Hammondia heydorni,oocyst, Toxoplasmosis gondii

12x10.5 mikron

Hammondia hammondi, fare doku kisti, 103x45 mikron


Besnoitiosis fil deri hastal elefant globidiosis
Besnoitiosis (Fil deri hastalığı, Elefant, Globidiosis) Toxoplasmosis gondii

 • Sonkonakları kedi, Arakonakları ruminant, tektırnaklılar, fareler.

 • Besnoitia besnoiti : sığırlarda

 • B. caprae : keçilerde

 • B. benetti : atlarda, B. darlingi ve B. wallacei : Fare, ratlarda

 • Zorunlu heteroxen gelişirler.

 • Sonkonakta şizogoni-gametogoni olur.

 • Sporogoni dış ortamda.

 • Arakonaklar sporlanmış oocystleri alarak enfekte olur.

 • Taşizoitlerin oluşması (akut dönem)

 • Bağdoku fibroblastlarında doku kistleri (bradizoitler) oluşur.

 • Kediler arakonak bağdokusundaki bu kistleri yiyerek enfekte olur.


S rlarda besnoitiosis
Sığırlarda besnoitiosis Toxoplasmosis gondii

 • Sığırlar sporlanmış ookistlerle enfekte olur.

 • Bağırsakta serbest kalan sporozoitler bağırsak duvarını delerek kan damarlarının endotel tabakasında eşeysiz olarak çoğalır,

 • Meydana gelen merozoitler (taşizoit) özellikle deri, deri altı, konjuktiva, fascialar, larinks, burun mukozası, mezenteryum, skrotum olmak üzere tüm vücutta bağ dokuda fibroblast hücrelere girer ve kist dönemini başlatır.

 • Kistler içinde bradizoitler yavaş hızla çoğalır.

 • Kist duvarı konak hücrenin de etrafını çevreler.

 • Konak hücrenin çekirdekleri devleşir, yassılaşır ve bir kaç parçaya ayrıIır.


S r besnoitiosis
Sığır besnoitiosis Toxoplasmosis gondii

 • Sonkonak kedi, kistleri yiyerek enfekte olur.

 • Sonkonakta bağırsaktarda önce şizogoni sonra

 • gametogoni - singami devrelerini geçirir.

 • Konağı sporlanmamış ookistler olarak dışkıyla terkeder.

 • Sporogoni konak dışında olur (7-8 gün veya daha az sürede).

 • Prepatent süre 4-25 gün, patent süre 3-15 gündür.

 • Güney Afrika, kazakistan, İsrailde görülmektedir.

Besnoitia sp. Doku kisti, 100-600 mikron çapında.


S r besnoitiosis klinik ve patolojik belirtiler
Sığır-besnoitiosis Toxoplasmosis gondiiKlinik ve patolojik Belirtiler

 • Birinci devre (Başlangıç devresi, Ateş devresi):

  6-10 günlük bir inkubasyon süresinden sonra başlar ve 5-10 gün sürer.

  Yüksek ateş, fotofobi, boyun altında ödem, lakrimasyon.

 • İkinci devre (Depilasyon devresi, Tüy dökme devresi) :

  Kılların dökülmesi devresi, 2-4 hafta sürer.

  Deri kalınlaşır, esnekliğini kaybeder, yüzeyi çatlar ve çatlaklardan serosanguinöz sıvı sızar.

 • Derinin kalınlaşan kısımlarında kıllar dökülür.

 • Hayvanın yere yattığı kısımlarda nekrozlar gelişir.

 • Deride kıvrıImalar şekillenir.

 • Fotofobi azalır ve

 • Hayvan bu devrede ölebilir.


S r besnoitiosis klinik ve patolojik belirtiler1
Sığır-besnoitiosis Toxoplasmosis gondiiKlinik ve patolojik Belirtiler

 • Üçüncü devre (Seborrhea sicca, Kuru sebore devresi) :

  Aylarca devam eder.

 • Deride kılların döküldüğü kısımlar kalın, kepekli bir tabakayla kaplanır. Hayvan uyuz gibi görünür.

 • Derideki çatlaklar kaybolur, ancak fleksor kısımlarda fissurler kalır. Deri sertleşir, çatlakların iyileşme yerlerinde skarlı çukur bölgeler görülür.

 • Deri katlanır ve fil derisi görünümünü kazanır.

 • Lenf yumruları devamlı şişer.

 • Hayvan iyice halsiz ve bitkin olur.

 • Scrotum etkilenir ve erkekler kısır kalabilir.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Sclerodermatitis Toxoplasmosis gondii

in a cow with besnoitiosis.

Besnoitiosis is endemic in tropical and sub-tropical regions with high infection

rate but low mortality; rare elsewhere.

The cutaneous form of besnoitiosis in horses and burros,

caused by Besnoitia bennetti; characterized by a widespread, serious dermatitis.

The disease in cattle, caused by B. besnoiti,

is a systemic one manifested by swelling of the lymph nodes,

subcutaneous swellings, diarrhea, abortion and infertility


S r besnoitiosis1
Sığır-besnoitiosis Toxoplasmosis gondii

TANI:

 • Akut devrede:

  Kan frotileri yapılır. Hastalığın başlangıç devresinde merozoitler (taşizoitler) kanda bulunabilir.

 • Kronik devrede:

  Deriden biyopsi yapılır ve kistler aranır.

  Gözde skIera incelenirse 0.6 mm'ye ulaşan çapta kistler makroskobik olarak görülebilir.

  Kontrol:

 • Enfekte hayvanların derileri imha edilir. Organları kedilere yedirilmez

 • Kedi dışkısının hayvan yiyeceklerine bulaşmasına engel olunur.

  Tedavi :

 • Yüksek dozda oksitetrasiklin ve sulfonamidler tedavide kullanılabir.


Toxoplasma gondii enfeksiyonlar toxoplasmosis toxoplasmosis gondii

Atlarda besnoitiosis, Besnoitia benetti Toxoplasmosis gondii

Kronik seyirlidir.

Hastalık 7-8 ay sürer.

Hayvanlar halsizleşir.

Deri kalınlaşır,

Deri üzerinde

kepeklenmeler,

kabuklar ve

iyileşmiş yara izleri

görülür.

Kıllar dökülebilir.

Ateş yükselebilir.