historia integracji europejskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historia Integracji Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historia Integracji Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Historia Integracji Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Historia Integracji Europejskiej. „Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów jej mieszkańców nie miałyby granic .” ~Winston Churchill. Początki integracji unijnej:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historia Integracji Europejskiej' - topper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historia integracji europejskiej

Historia Integracji Europejskiej

„Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów jej mieszkańców nie miałyby granic.”~Winston Churchill

pocz tki integracji unijnej
Początki integracji unijnej:

Wszystko zaczęło się od jednoczenia gospodarki.W 1950r. Francuski polityk Jean Monnet zaproponował jednoczenie się państw Europejskich. Robert Schuman przedstawił na posiedzeniu rządu Francji projekt Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wspólną kontrolę węgla i stali uważano za pierwszy krok ku integracji europejskiej. 18 kwietnia 1951 r podpisano traktat paryski ustanawiający Europejską wspólnotę Węgla i Stali. Podpisały go: Francja, RFN, Włochy, Luksemburg, Holandia, Belgia.

traktaty rzymskie
Traktaty rzymskie:

25 marca 1957r. Państwa EWWiS podpisałytraktaty rzymskie. Założenia:

 • Utworzenie Europejskiego Banku inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ustanowienie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i EuroatomuPowstały zalążki Euro Parlamentu oraz Komisji Europejskiej. Powstał także Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
slide4

W 1974r. Zapadła już formalna decyzja państw członkowskich wspólnot o utworzenia Rady Europejskiej. Podjęto też decyzję o bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Utworzony został Europejski Fundusz Regionalny.

uk ad z schengen 1985 oraz jednolity akt europejski 1986
Układ z Schengen (1985) oraz Jednolity Akt Europejski (1986)
 • 14 czerwca 1985r. Podpisany zostaje układ z Schengen, który ustanawia zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Wspólnot Europejskich.
 • Jednolity Akt europejski podpisany zostaje w Hadze. Miał on Usankcjonować utworzenie wspólnoty politycznej państw i zapowiedź utworzenia Unii Europejskiej.
traktat z maastricht
Traktat z Maastricht
 • Podpisany 7 lutego 1992r. Ustanowił on Unię Europejską. Formułował on następujące główne cele Unii Europejskiej:
 • Utworzenie obszaru, który byłby pozbawiony granic wewnętrznych,
 • Ustanowienie Unii Gospodarczo – Walutowej,
 • Powstanie Funduszu Spójności, z którego korzystałyby kraje z PKB per capita wynosi mniej niż 90 % średniej Unii.
 • Wzorem dla przyszłej waluty miała być marka niemiecka,.
traktat amsterdamski 1997
Traktat Amsterdamski 1997

Wprowadził do dotychczasowych traktatów założycielskich ścisłe powiązania z demokracją takie jak zasady otwartości i przejrzystości. Umożliwiło to obywatelom jak najszerszy dostęp do dokumentów i procedur unijnych. Po raz pierwszy ustanowiono fundamentalne zasady Unii Europejskiej.

traktat w nicei 2001r
Traktat w Nicei (2001r)

Założenia traktatu w Nicei:

 • Komisja Europejska miała składać się z liczby komisarzy równej liczbie krajów członkowskich. Dopiero, gdy Unia będzie się składała z co najmniej 27 członków, komisarze będą wybierani według opartego na zasadzie równości systemu rotacji.
 • Wzmocnienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej – może on określać podział kompetencji pomiędzy komisarzy, mianować wiceprzewodniczących, a cała Komisja działa pod jego politycznym kierownictwem.
 • Poszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE o 28 kolejnych dziedzin.
 • Wprowadzenie nowych zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie. Poszczególnym krajom przydzielono głosy ważone nieco bardziej proporcjonalnie do ich wielkości.
traktat lizbo ski
Traktat Lizboński

Założenia:

 • zmniejszenie liczby komisarzy europejskich do 18 (mimo że jest 28 państw członkowskich)

decyzje unijne od 2014 będą podejmowane za pomocą tzw. podwójnej większości, zamiast zgody wszystkich państw członkowskich

 • od 2009 Parlament Europejski będzie miał maksymalnie 750 członków (poprzednio 785)
 • pośrednia inicjatywa ustawodawcza obywateli wymagać będzie zebrania 1 miliona głosów w danej sprawie
 • wprowadzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 • wprowadzenie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej
 • Karta praw podstawowych
 • „solidarność energetyczna”