plodnost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plodnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plodnost

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Plodnost - PowerPoint PPT Presentation

211 Views
Download Presentation

Plodnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Užitková vlastnost • Velký vliv na ekonomiku chovu ( bez reprodukce není produkce) • Pohlavní funkce jsou založeny během embryonálního vývoje, ale vyvíjí se až po narození (v pubertě 6.-9. měsíc) a ve stáří zanikají (ve 12-18 letech). Plodnost

 2. Činitelé ovlivňující plodnost: - dědivost plodnosti h2= 0,01-0,2 - výživa - věk - odchov a chov - ošetřování - ustájení - pohyb - klima

 3. Plodnost je vyjádřena u krav: • schopností produkce oplozeníschopných vajíček • pravidelným zabřezáváním a rozením normálně vyvinutých a životaschopných telat • schopností rodit 1 nebo více telat

 4. Plodnost je vyjádřena u býků: • kvalitou a kvantitou ejakulátu: • objem • koncentrace spermií • přežitelnost spermií • výskyt patologických spermií • délkou plodnosti

 5. Pohlavní soustava: • orgánová soustava, sloužící k zachování druhu • Zakládá se v emryonálním vývoji a k diferenciaci bisexuálního základu pohlavních žláz ve směru samičího nebo samčího pohlaví dochází vlivem chromozómů a hormonů • Pohlavní soustava je tvořena: pohlavními žlázami, vývodnými cestami, pářicími orgány Samičí: Samčí:

 6. Pohlavní cyklus délka 21 dnů (17 až 25) Období před říjí –proestrus – 3 dny • Regrese ŽT • Zvyšuje se hladina 17β-estradiolu • Zvyšuje se tonizace, kontrakce dělohy • Otok vulvy • Zarudnutí a zvlhnutí pochvy • Neklid – skáče na jiné plemenice

 7. Pohlavní cyklus Období říje –estrus – 12 až 24 hodin • 0. den cyklu • Dozrává Graafův folikul • Ochota k páření • Reflex nehybnosti (7 až 10 hod.) • Krček děložní se otvírá • Hlen – tažnost se prodlužuje • Hladina progesteronu v mléce 0 • Zvýšená tělesná teplota • Snížená užitkovost

 8. Pohlavní cyklus Období po říji – metestrus • Následuje od 1. do 4. dne cyklu • Tvoří se ŽT – progesteron • Mizí příznaky říje • Krvavý výtok – 2 až 3 dny po skončení říje – slouží k hodnocení správného času inseminace

 9. Pohlavní cyklus Období pohlavního klidu – diestrus • Trvá od 5. do 18. dne cyklu • Končí růst ŽT – 8. den • Stoupá hladina progesteronu • Pokud plemenice zabřezla, ŽT perzistuje • U nezabřezlé – 14. až 15. den cyklu sliznice sekretuje prostagladin F2α • Pokles progesteronu ovlivní sekreci FSH a LH – nástup nového cyklu

 10. Ovariální cyklus

 11. Přehled a hodnocení základních reprodukčních ukazatelů Délka ovariálního cyklu u krav: - zkrácené cykly pod 18 dnů - normální cykly 18-24 dnů - prodloužené cykly nad 24 dnů

 12. Přehled a hodnocení základních reprodukčních ukazatelů Hodnotí se: • Zabřezávání po 1. inseminaci (55-60% a nad) • Zabřezávání po všech inseminacích • Inseminační interval (61-75 dnů) • Servis perioda (81-95 dnů) • Inseminační index (do 1,5; 1,6 – 1,8) • Natalita krav (91-95 a nad) • Počet živě odchovaných telat od 100 krav • Mezidobí (do 365; 366-380 dnů)

 13. Biologie plodnosti u skotu Délka říje12 - 24 hodin Životnost spermií v pohl. ústrojí krávy Mražené 16 – 22 hodin Čerstvé 40 hodin Životnost vajíčka 4 – 8 hodin Čas potřebný pro transport spermií do vejcovodu 20 min – 6 hodin (1–2 hod) Kapacitace spermií4 – 6 hodin Nástup ovulace 10 – 12 hodin po skončení říje Optimální doba na provedení inseminace 12 hodin po zjištění říje První říje po porodu42 dnů První inseminace po porodu60 dnů Involuce dělohydo 35 dnů

 14. Říje (sledování – detekce) • sledování min. 2-3x denně (81 – 91% říjících se zvířat zjištěno), lépe sledování 24 hod. (chování zvířat)>>> • použití býka – prubíře, vazektomovaného býka • detektory říje: (KaMar, Mate-Master..) – nalepí se na bedra, vytlačení barviva, nevýhody – ztráta, spojit se>>> • sledování vizuální použitím androgenizované plemenice se značkovačem – chová se jako býk (testosteron) • pedometry – pohybová aktivita, zjišťování v dojírně>>> • arborizační test – krystalizace cervikálního hlenu pod mikroskopem >>>