slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VirtuaaliAMK - Visio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

VirtuaaliAMK - Visio - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Virtuaaliammattikorkeakoulu http://www.virtuaaliamk.fi/ Johtaja Marja Rautajoki VirtuaaliAMK kehittämisyksikkö. VirtuaaliAMK - Visio.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VirtuaaliAMK - Visio' - tonya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Virtuaaliammattikorkeakouluhttp://www.virtuaaliamk.fi/Johtaja Marja RautajokiVirtuaaliAMK kehittämisyksikkö

virtuaaliamk visio
VirtuaaliAMK - Visio

Virtuaaliammattikorkeakoulu on verkostokorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluita. Koulutuspalvelut hyödyntävät joustavasti tieto- ja viestintätekniikkaa

Oppijalle VirtuaaliAMK tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet

opiskella virtuaalisesti.

Kouluttajalle tasavertaiset mahdollisuudet hoitaa

opetustehtävää virtuaaliympäristössä.

virtuaaliamk nykytila toimintamalli

KPAMK

SAMK

RAMK

PSAMK

PKAMK

OAMK

ARCADA

DIAK

virtARCADA

virtOAMK

virtKPAMK

virtDIAK

virtRAMK

virtPSAMK

virtSAMK

virtPKAMK

VirtuaaliAMK nykytila - toimintamalli

virtEVTEK

virtLAUREA

virtEKAMK

virtHAAGA

virtSTADIA

virtHELIA

virtHUMAK

virtHAMK

virtJYAMK

virtKAJAK

virtTOKEM

virtKYAMK

virtLAMK

virtMAMK

virtPIRAMK

virtSEAMK

virtSVENSKA Yhs

virtTAMK

virtTURKUAMK

virtVAMK

virtSYDVÄST

virtÅLAND Yhs

virtPOLIISI

Koordinointi – kehittämisyksikkö/TAMK

VirtuaaliAMK-hanke (esr-projektit, OPM-projektit)

virtuaaliamk nykytila toimenpiteet
VirtuaaliAMK nykytila – toimenpiteet

31 AMKin muodostama verkostokorkeakoulu – VIRTAMK-HANKE (2001 – 2003)

 • Portaalin ja sen palveluiden rakentaminen sekä integrointi AMKien tietojärjestelmiin (VirtAMK tietojärjestelmä –extranet)
 • Sisällöntuotantoa pääosin tutkintotavoitteiseen koulutukseen
 • Tiivis yhteistyö kirjasto- ja tietopalveluiden kanssa
 • Yhteinen markkinointi
 • Yhteinen strategia
 • Koulutustuotannon laatukriteerit, laatukäsikirja, tuotantoprosessien mallintaminen, hyvien käytäntöjen levittäminen, materiaali(metatieto)pankin määrittely ja toteuttaminen
virtuaaliamk tavoitetila toimintamalli

virtEVTEK

virtLAUREA

virtEKAMK

virtHAAGA

virtSTADIA

virtHELIA

virtHUMAK

virtHAMK

virtJYAMK

virtKAJAK

virtTOKEM

virtKYAMK

virtLAMK

virtMAMK

virtPIRAMK

virtSEAMK

virtSVENSKA Yhs

virtTAMK

virtTURKUAMK

virtVAMK

virtSYDVÄST

virtÅLAND Yhs

virtPOLIISI

k

o

r

o

s

t

u

n

e

e

t

e

r

i

t

y

i

s

o

s

a

a

m

i

s

a

l

u

e

e

t

VirtuaaliAMK tavoitetila – toimintamalli

SAMK

RAMK

PSAMK

PKAMK

Kirjasto- ja

tietopalvelut

virtSAMK

erityis-

osaamisalue x

virtRAMK

erityis-

osaamisalue y

virtPSAMK

erityis-

osaamisalue z

virtPKAMK

erityis-

osaamisalue xy

Kirjasto- ja

tietopalvelut

Kirjasto- ja

tietopalvelut

Kirjasto- ja

tietopalvelut

Kirjasto- ja

tietopalvelut

Koordinointi, palveluiden ylläpito, kehittäminen – virtuaaliorganisaatio, palveluyksikkö/osakeyhtiö ?

 • Erilaiset hankkeet
 • Vakiintunut toiminta

KPAMK

OAMK

ARCADA

DIAK

virtARCADA

erityis-

osaamisalue yy

virtDIAK

erityis-

osaamisalue

zz

virtKPAMK

erityis-

osaamisalue xz

virtOAMK

erityis-

osaamisalue xx

Kirjasto- ja

tietopalvelut

Kirjasto- ja

tietopalvelut

Kirjasto- ja

tietopalvelut

Kirjasto- ja

tietopalvelut

slide6

XAMK – tavoitteena lisääntyvä VirtuaaliAMK-toiminta

Kaikki AMKin toiminta, jossa voidaan hyödyntää verkkoja ja telemaattisia yhteyksiä sekä tietojärjestelmiä ja jossa yhteistyö muiden AMKien kanssa tuo selkeästi uusia innovaatiota ja tehokkuutta toimintaan.

 • VIRTUAALIHALLINTO – Virtuaalikoulutuksen hallinnointi: Avoin koulutus, tutkintotavoitteinen, yrityskoulutus, täydennyskoulutus, ym.
 • VIRTUAALIKOULUTUSTARJONTA, myös kansainvälinen – Avoin koulutus, tutkintotavoitteinen, yrityskoulutus, täydennyskoulutus, ym.
 • Opettajien koulutus sisällöntuotantoon
 • MARKKINOINTI
 • YHTEISHAKU (työvälineet, valinta AMKeissa)
 • YRITYSYHTEISTYÖ
 • SOVELTAVA TUTKIMUS
 • JNE.
verkostokorkeakoulu
Verkostokorkeakoulu
 • Aina mahdollisuus
 • Joustava verkko-opiskeluympäristö
 • Yksilöllinen tapa opiskella
 • Suhdeverkosto -> laadukkaat suhteet
 • Vahva luottamus - yritysetiikka
 • Merkitsee kilpailuetua kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Kustannustehokas
 • Aito kumppanuus, kaikkia osapuolia aidosti hyödyntävä
 • Tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet opiskella virtuaalisesti
 • Yhden luukun periaate toteutuu
 • Virtuaalikoulutuskokonaisuus tehdään vain kerran!
 • Kirjasto- ja tietopalvelut integroitu luonnolliseksi osaksi koulutustoimintaa
 • Opettajan pedagogisen ja jopa ammatillisen kehittymisen foorumi
verkosto organisaation hy dyt
Verkosto-organisaation hyödyt
 • Asiakaskunnan laajeneminen
  • Yritykset, ulkomaiset opiskelijat
 • AMKien taloudellinen hyötyminen
 • Tehokkuus, tehokkuus ja taas tehokkuus
 • Päällekkäisen työn minimoituminen
 • Laatu: verkkokoulutuksen korkea laatu
 • AMKien erikoistuminen virtuaalikoulutustarjonnassa
 • Joustava verkko-opiskeluympäristö
 • Kouluttajan pedagogisen kehittymisen ympäristö
 • Kouluttajan ammattitaidollisen kehittymisen ympäristö
 • Innovatiivisuus, jaettu tieto on aina arvokaampaa
 • “Verkostoidu tai kuole”
oppijalle virtamk tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet opiskella virtuaalisesti
”Oppijalle Virtamk tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet opiskella virtuaalisesti”
 • Vaatii ainakin
   • laitteistoja, ohjelmistoja, verkon kapasiteettia (kotona, opiskeluympäristössä, korkeakoulussa)
   • rahoitusta
   • koulutusta
   • opastusta, helpdesk-toimintoja
slide10

”Kouluttajalle tasavertaiset mahdollisuudet hoitaa opetustehtävää virtuaaliympäristössä”

 • Vaatii ainakin
   • laitteistoja, ohjelmistoja, verkon kapasiteettia (työpaikalla, kotona)
   • rahoitusta, korvauksia, sopimuksia
   • koulutusta
   • opastusta, helpdesk-toimintoja
   • teknisen tiimin aktiivista yhteistyötä (tekninen tiimi: multimediataidot, html-ym. koodaus, sivun taitto, ym.)
   • Uuden ajattelutavan, motivaation
   • jne..
ryhm ty klo 14 40 15 40
RYHMÄTYÖ klo 14:40 – 15:40

Ryhmätyöaihe

Miten oman AMKisi TVT-trategiassa Virtuaaliammattikorkeakoulun visio on mukana?

Virtuaaliammattikorkeakoulun visio on määritelty Virtuaaliammattikorkeakoulun

strategialuonnoksessa (versio 0.2).

Virtuaaliammattikorkeakoulu on verkostokorkeakoulu, joka tuottaa ja tarjoaa

kansainvälisesti korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluita.

Koulutuspalvelut käyttävät hyväksi joustavasti tieto- ja viestintätekniikkaa.

Ryhmätyöohjeet

Ryhmässä valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Sihteeri kirjaa kalvolle lyhyesti

yhteenvetona ryhmässä käyty pohdinta. Yhteenveto voi olla vaikkapa

ammattikorkeakoulukohtainen tai yhdistetty ryhmän tuotos.

Ryhmätyön esittely 15:40 – 16:30

Sihteeri tai puheenjohtaja esittelee ryhmän tuotoksen lyhyesti

(n. 5 minuutin esitys)