epidemiologische functie ggd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Epidemiologische functie GGD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Epidemiologische functie GGD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Epidemiologische functie GGD - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Epidemiologische functie GGD. Ton Houben. Voorzitter vakgroep Epidemiologie GGD’en Nederland. Historie Huidige stand van zaken Ontwikkelingen Toekomst ?. Anno 1999. GGD/epidemiologie. Lappendeken van > 50 GGD’en GGD Nederland: belangenbehartiging

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Epidemiologische functie GGD


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epidemiologische functie ggd

Epidemiologische functie GGD

Ton Houben

Voorzitter vakgroep Epidemiologie

GGD’en Nederland

ggd epidemiologie
GGD/epidemiologie
 • Lappendeken van > 50 GGD’en
 • GGD Nederland: belangenbehartiging
 • WCPV niet concreet over invulling EPI-functie
 • Grote lokale diversiteit
  • Vorm
  • Inhoud
  • Geen vergelijkbaarheid data(verzameling)
afstemming
Afstemming
 • GGD-epidemiologen op zoek naar
  • Afstemming via vakgroep Epidemiologie
  • Samenwerking tussen GGD’en
 • Nationale aanpak
  • GBA-authorisatie
  • RGI (sterfte- en ziektestatistieken)
  • Standaardisatie van vraagstellingen

-> VWS -> Lokale en Nationale Monitor VGZ

wcpv 2003
WCPV 2003
 • Aanpassing WCPV
  • Relatie met 4-jaars cycli gemeentelijk gezondheidsbeleid
  • Landelijk gelijkvormigheid dataverzameling
 • IGZ-indicatoren
 • Beter Voorkomen (kwaliteitsprogramma VWS)
   • Blauwdrukken HKZ (epi/beleid)
   • Handreiking Privacy
   • Richtlijn Weging
laatste 5 jaar
Laatste 5 jaar:
 • Toenemende landelijke sturing
 • Spanningsveld lokaal-nationaal
anno 2009
Anno 2009
 • Sterke infrastructuur
 • Toenemende functiedifferentiatie
 • Toenemende schaalgrootte
 • Blijvende lokale diversiteit
 • Meer uniformiteit
infrastructuur
Infrastructuur
 • Vakgroep Epidemiologie
  • Alle GGD-epidemiologen (n=127)
  • Samenwerkingsclusters GGD’en
  • 6 Platforms
  • Vertegenwoordiger in AgendaCie VG Epi
  • Thematische werkgroepen
  • 4 bijeenkomsten per jaar
  • Afstemming, kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering
functiedifferentiatie
Functiedifferentiatie
 • Epidemiologische cijfers
   • Operationeel; getalsmatige onderbouwing
   • Gegevens -> Informatie (strategische beleid)
 • Beleidsepidemiologie
   • Kennismakelaar
   • Netwerker
   • Onderhandelaar
 • Verbreding werkveld
   • WMO
   • OGGZ
schaalgrootte
Schaalgrootte
 • Nu 29 GGD’en -> streven 25 GGD’en
  • Efficiëntere bedrijfsvoering
  • Grotere ‘afstand’ tot gemeenten
  • Afbreuk ‘lokale dialoog’
 • Epi’s: grotere werkeenheden
  • Specialisatie (functiedifferentiatie)
  • Innovatieruimte (b.v. AW)
diversiteit
Diversiteit
 • Lokale situatie
  • Schaalgrootte
  • Stedelijkheid
  • Capaciteit
  • Academisering
 • Verschillen in behoeften en mogelijkheden gemeenten
uniformiteit
Uniformiteit
 • Wet PG: OGZ blijft bij lokaal bestuur
 • Méér vergelijkbaarheid en eenheid van onderzoek
 • Standaardisatie onderzoeken
 • rVTV (toolkit)
 • Synergie door landelijke aggregatie

-> VTV en landelijk VGZ-beleid

anno 2019
Anno 2019
 • Landelijke monitor
  • CBS POLS
  • RIVM LNM
 • 5 epi-onderzoekscentra in Nederland
 • Lokale GGD-epidemioloog =
  • Kennismakelaar
  • Netwerker
  • Lobbyist
  • Beleidsstrateeg