Nederlandse Isolatie Industrie - PowerPoint PPT Presentation

tommy
nederlandse isolatie industrie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nederlandse Isolatie Industrie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nederlandse Isolatie Industrie

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
160 Views
Download Presentation

Nederlandse Isolatie Industrie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Beter isoleren: benut hét moment Energiebesparing op het platte dak NII – VEBIDAK / maart 2009 Nederlandse Isolatie Industrie €O2 Agnes Schuurmans / Eric Las / Ruud Morssinkhof / Eric Linnenbank

 2. NII – VEBIDAK / AGENDA Energiebesparing op het platte dak • NII • Energiebesparing • Trias Energetica • Bouwbesluit / Schil-Index • Terugverdientijd • Conclusie

 3. NII – Nederlandse Isolatie Industrie • De Nederlandse Isolatie Industrie (NII) is een vereniging voor brancheorganisaties van ondoorzichtige isolatiematerialen.

 4. Energiebesparing Waar gaat het nu eigenlijk om? • De bekende plaatjes… Energiebesparing > ISOLEER EERST

 5. Energiebesparing op het platte dak Totale kosten • De totale kosten lopen aardig parallel met de kosten voor het energieverbruik • Totale exploitatie kosten worden lager • Economische waarde van het gebouw (en de economische levensduur) wordt hoger • Comfort stijgt


 6. Energiebesparing op het platte dak Energiebesparing = minder verbruiken Een aantal aannames: • Ketelrendement 80% • Stookwaarde aardgas 35 MJ/m3 • Aardgasprijs €0,67 /m3 • De stooktijd vermenigvuldigd met het temperatuurverschil SDt = 2,49.108 K.s

 7. Bouwbesluit • Best.bouw Rc 0 - 1,3 m2.K/W • Bouwbesluit Rc > 2,5 m2.K/W (eff. 3,5 m2.K/W) • epc (0,6) Rc > 4,5/6,0 m2.K/W • epc (0,4)> Rc > 5,0/8,0 m2.K/W • 0-energie> Rc > 8,0/10,0 m2.K/W >>> het voordeel wordt groter

 8. Trias Energetica Isoleer de schil Je gaat toch ook geen water halen met een lekke emmer !

 9. Energiebesparing Iedereen weet dat energie besparen goed is Iedereen is er van overtuigd dat het moet NU moeten we het gaan DOEN! • Isoleer de schil • gebouwgebonden • robuust/betrouwbaar • hogere economische • levensduur • eenvoudig Hellend dak Plat dak Gevel Vooral door het dak gaat héél veel verloren ! Fundering Vloer Fundering

 10. Energiebesparing op het platte dak Vooral door het dak gaat héél veel verloren ! Het wordt tijd dat partijen betrokken bij energiebesparing op het platte dak ontwaken..........

 11. Isoleren geeft méér voordeel Met een goede schil is het gasverbruik minder dan met een goed installatiepakket bij een minimale schil

 12. Isoleren geeft méér voordeel Isolatie levert een prestatie voor 75 jaar of meer Installatie vereist onderhoud (elk jaar) en een (her-) investering (elke 10-15 jaar) Met een goede schil is niet allen het gasverbruik minder dan met een goed installatiepakket bij een minimale schil, maar geeft ook een lagere investering!

 13. Energiebesparing op het platte dak Goede, dus toekomstbestendige energiebesparing begint bij het verbeteren van de thermische prestatie van de schil > isoleren • Isoleren: energiebesparing met eenvoudige middelen • Isoleren: energiebesparing met het hoogste rendement • De schil is de enige constante van het gebouw • De schil biedt een robuuste oplossing (levensduur) • Door het optimaal isoleren van de schil kan gestuurd worden tussen robuuste (gebouwgebonden) delen bij energiebesparing en de meer facultatieve (stand der techniek) invullende en aanvullende maatregelen • Aangetoond is dat door een optimale schil meer gas kan worden bespaard(en dus €O2) dan met een optimaal installatiepakket

 14. Lekt uw gebouw ook geld? Dakisolatie is een van de goedkoopste manieren om energie te besparen. Bij dakisolatie gaat het om de ingreep die het meeste rendement oplevert. Met relatief weinig kosten wordt maximale winst geboekt bij het energiezuinig maken van een gebouw / woning. Andere inspanningen om een woning energiezuinig te maken schieten hun doel voorbij als de energie toch via het dak ontsnapt. Onderhoud / Renovatie is een natuurlijk moment waarbij ook extra isolatie kan worden overwogen. >>>>> DUS: Let op dit natuurlijke moment <<<<<

 15. Energiebesparing op het platte dak Vergelijking: Kosten <> opbrengsten De kosten zitten in de investering om het te maken • (extra) isolatiemateriaal aanschaffen en plaatsen Mogelijke overige kosten: • dakrand aanpassen • verwijderen ballastlaag grind • Aanpassen bestaande dakbedekking; • plaatsen nieuwe dakbedekking en ballastlaag grind; • waterdicht afwerken dakranden De opbrengsten en het grote voordeel zitten vooral in de lagere energiekosten

 16. Energiebesparing op het platte dak 1 2 Een uitgewerkt voorbeeld • bitumineuze dakbedekking • Isolatie (nieuw) • dakbeschot • houten balklaag • gipsplaat 3 4 5 Rc best. = 0,25 m2.K/W Rc nieuw = 5,00 m2.K/W

 17. Energiebesparing op het platte dak De berekening: Bestaande situatie Rc best. = 0,25 m2.K/W Ubest. = 1 / (Rc best.+ Rsi + Rse) = 1 /(0,25+0,13+0,04) = 2,38 W/m2.K Nieuwe situatie Rc nieuw = 5,00 m2.K/W Unieuw = 1 / (Rc nieuw+ Rsi + Rse) = 1 /(2,5+0,13+0,04) = 0,37 W/m2.K Energieverlies (Ubest. - Unieuw) x S Dt.sec (2,38 – 0,37) x 2,49.108 = 4,99.108 W.s/m2 jaar = 499,49 MJ/m2 jaar Aardgas besparing energieverlies /(ketelrend.x stookw. aardgas) 499,49 / (80% van 35) = 17,84 m3/m2 jaar 17,84 x 0,67 = € 13,00 /m2 jaar Terug verdientijd Kosten/opbrengsten

 18. Energiebesparing op het platte dak • Het voordeel van directgoed isoleren

 19. Energiebesparing op het platte dak “overlagen” • geeft extra levensduur aan het dak • herstelt kwaliteit ivm / nav lekkages “overlagen” met extra isoleren • je kunt het moment zelf kiezen • geeft extra levensduur aan het dak • is preventief richting voorkomen lekkages • geeft een hoger Rc-waarde voor het dak • geeft minder energieverbruik vanaf NU • moderne dakbedekkingsystemen • geeft direct voordeel aan de gebruiker • geeft direct voordeel aan de eigenaar

 20. CONCLUSIE Isoleren is rendabel – levert direct voordeel op Ga niet “optimaliseren” door alleen te overlagen of te kiezen voor minimale Rc-waardes • Kies voor toegevoegde waarde voor uw klant in de advisering van extra isolatie • Kies voor een oplossing met toekomst • Kies voor een prestatie die ten minste goed moet zijn voor 50 á 75 jaar (isolatie) • Kies voor echte waarde voor de houder / gebruiker van het gebouw • Kies voor een rendabele oplossing • Kies voor een hoge(re) Rc voor het dak

 21. Energiebesparing op het platte dak Optimaliseren van de schil levert het beste resultaat Isolatie blijkt de beste investering in de bouw >>> Zeker op het platte dak ! <<< • Het (renovatie-) moment is er! €O2

 22. Dank voor uw aandacht