Kapil rn p jen m d n ch trubek
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

KAPILÁRNÍ PÁJENÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK. Autor: Rimpel Petr č. 218 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa Instalace vody a kanalizace. „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“. voda v rostlině stoupá vlivem kapilarity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tommy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kapil rn p jen m d n ch trubek

KAPILÁRNÍ PÁJENÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK

Autor: Rimpel Petr

č. 218

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa

Instalace vody a kanalizace

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“


Princip kalpil rn ho p jen

voda v rostlině stoupá vlivem kapilarity

houba nasává kapalinu vlivem kapilarity

optimální pájecí mezera – kapalina stoupá vzhůru

široká mezera – kapilární jev se neprojeví

PRINCIP KALPILÁRNÍHO PÁJENÍ


Kapil rn mezera
KAPILÁRNÍ MEZERA

 • 0,02 mm až 0,3 pro trubky o Ø 6 až Ø 54 mm

 • až 0,4 mm pro trubky o Ø 54 mm až Ø 108 mm


P jen nam kko a natvrdo
PÁJENÍ NAMĚKKO A NATVRDO

 • do tt 450 °C => pájení naměkko

 • nad tt 450 °C => pájení natvrdo


Pou it jednotliv ch druh p jen

NAMĚKKO:

instalace SV do Ø 28 mm

instalace TV do Ø 28 mm

instalace ÚT do Ø 28 mm

NATVRDO:

instalace CNG (zemní plyn)

instalace LPG (propan – butan)

instalace topného oleje

instalace podlahového a stěnového vytápění

solární rozvody

rozvody s provozní teplotou nad 110 °C

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PÁJENÍ:


Kapil rn p jec tvarovky
KAPILÁRNÍ PÁJECÍ TVAROVKY

 • tvarovky jsou normalizovány dle ČSN EN 1254-1

  SPRÁVNÉ OZNAČENÍ TVAROVKY:

 • rozměr (DN/OD v mm)

 • značka výrobce

 • tvarovky jsou označeny značkou kvality (RAL)

 • značka DVGW (německý plynárenský a vodárenský svaz)


P jky k p jen nam kko
Pájky k pájení naměkko:

 • pro instalaci měděných trubek se používají přednostně dvě měkké pájky

 • jsou normalizované podle ČSN EN 29453

 • měkké pájky pro potrubní instalace obsahují jako hlavní složku cín (Sn)

 • příklad značení např. S-Sn97Cu3. (S = solder, anglicky - - měkká pájka; 97 % Sn; 3 % Cu)


M kk p jky mus m t tyto zna ky
Měkké pájky musí mít tyto značky:

 • značka výrobce nebo dodavatele

 • ČSN EN 29453

 • zkrácené označení pájky

 • značku kvality (RAL)


N zvy a zna ky n kter ch kov
Názvy a značky některých kovů:

V instalacích pitné vody a topení se nesmějí používat pájky obsahující olovo (Pb)!!!


Tavidla k p jen nam kko
Tavidla k pájení naměkko:

 • pájené plochy musí být dokonale mechanicky očištěny

 • tavidla zbaví pájené plochy oxidů a brání vytváření nových oxidů během pájení

 • tím může pájka při pracovní teplotě smočit pájené plochy, tavit se a spojit s materiálem

 • je nutné dodržet pracovní teplotu (při vysoké teplotě tavidlo shoří a je neúčinné)

 • pro měkké pájení jsou přípustné tři typy tavidel:

  • 3.1.1

  • 3.1.2

  • 2.1.2


Tavidla mus m t tyto zna ky
Tavidla musí mít tyto značky :

 • značka výrobce nebo dodavatele

 • ČSN EN 29454

 • zkratka typu tavidla

 • značka kvality (RAL)

 • značka DVGW (německý plynárenský a vodárenský svaz)


Pasty k m kk mu p jen
Pasty k měkkému pájení

 • místo tavidel lze použít k měkkému pájení také pasty

 • pasty k měkkému pájení se skládají z práškovité měkké pájky a tavidla

 • výhodou zde je, že pracovní teplotu poznáme podle roztavení pájecí pasty (stříbrná barva)

 • kromě údajů o tavidle musejí být pájecí pasty k měkkému pájení označeny zkratkou ČSN EN 29453 a údajem o obsahu kovu

 • pájka obsažená v pastě samanestačí k naplnění pájecí mezery


Tavidla k p jen nam kko1
Tavidla k pájení naměkko: 

 • první číslo označuje typ (např. 3 = anorganická)

 • druhé číslo základ (např. 1 = vodorozpustná)

 • třetí číslo aktivátor, který při zahřátí vyvolá chemickou reakci

  Pro instalace pitné vody musí být zbytky tavidla k měkkému pájení rozpustné ve vodě. (Značka DVGW na nádobě s tavidlem potvrzuje, že je tento požadavek splněn).


P jky k p jen na tvrdo
Pájky k pájení na tvrdo

 • nejčastěji se používají pájky měď – stříbro – fosfor CP 105 (L-Ag2P) a měď – fosfor (L-CuP6), příp. měď – stříbro + Sn (nebo bez)

 • pro instalace topného oleje se nesmí použít pájka AG 203


Tvrd p jky mus m t tyto zna ky
Tvrdé pájky musí mít tyto značky:

 • značka výrobce nebo dodavatele

 • ČSN EN 1044

 • zkrácené označení pájky

 • značku kvality (RAL)


Tavidla k p jen na tvrdo
Tavidla k pájení na tvrdo

 • používá se tavidlo FH 10 ČSN EN 1045

 • u spojů měď – měď při použití pájek obsahující fosfor se tavidlo nemusí používat (CP 203 a CP 205)

 • pro instalace pitné vody musí být zbytky tavidla rozpustné

  (značka DVGW potvrzuje, že je tento požadavek splněn)


Tavidla mus m t tyto zna ky1
Tavidla musí mít tyto značky :

 • značka výrobce nebo dodavatele

 • ČSN EN 29454

 • zkratka typu tavidla

 • značka kvality (RAL)

 • značka DVGW (německý plynárenský a vodárenský svaz)


P jec p stroje soupravy
PÁJECÍ PŘÍSTROJE (SOUPRAVY):

PRO PÁJENÍ NAMĚKKO PLAMENEM:

 • tlaková láhev s LPG

 • hadice

 • redukční ventil

 • hořák (LPG + vzduch)


Pro p jen nam kko elektrick odporov p jec p stroj
PRO PÁJENÍ NAMĚKKO – ELEKTRICKÝ ODPOROVÝ PÁJECÍ PŘÍSTROJ:

 • nehrozí nebezpečí požáru


Soupravy pro p jen nam kko souprava acetylen kysl k souprava propan kysl k
Soupravy pro pájení naměkkosouprava acetylen + kyslík souprava propan + kyslík


Ot zky a odpov di
OTÁZKY A ODPOVĚDI:

1. Teplotní hranice mezi pájením na měkko a natvrdo je:

450°C

2. Kapilární mezera pro trubky do Ø 54 mm má být max.:

0,3 mm

3. Měděné trubky pro rozvod plynu se spojují pájením:

natvrdo

4. Výrobky pro pájení v IP musí být označené značkou kvality RAL. Jak tato značka vypadá?

5. Pájky pro měkké pájení v IP mají toto složení:

97 % Sn + 3 % Cu nebo 97 % Sn a 3 % Ag


Ot zky a odpov di1
OTÁZKY A ODPOVĚDI:

6. Měkké pájky pro IP nesmí obsahovat:

olovo

7. Jaké kovy obsahují pájky pro pájení natvrdo:

měď, stříbro, příp. cín

8. Jaký prvek musí obsahovat tvrdá pájka, pokud nepoužíváme tavidlo:

fosfor

9. Jaké části má souprava pro pájení na měkko:

tlaková láhev, redukční ventil, hadice, hořák

10. Co znamená značka DVGW:

německý plynárenský a vodárenský svaz


Konec prezentace
Konec prezentace

Vypracoval: Rimpel Petr

Zdroj: www.hcpcinfo.org

Dne: 19.11.2010

Škola: Střední odborná škola

a Střední odborné učiliště,

Česká Lípa, 28 října 2707,

příspěvková organizace