passend onderwijs maak t het mogelijk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Passend onderwijs maak(t) het mogelijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Passend onderwijs maak(t) het mogelijk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Passend onderwijs maak(t) het mogelijk - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Passend onderwijs maak(t) het mogelijk. Lucas Rurup. Passend onderwijs. De ambitie. Verantwoording Vertel wat je doet Oordeel bovenschools Oordeel in de praktijk Regels Eigen keuzes Landelijk gemiddelde Groei en ontwikkeling Spreken in kindkenmerken Onderwijskwaliteit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Passend onderwijs maak(t) het mogelijk' - tomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de ambitie
De ambitie

Verantwoording Vertel wat je doet

Oordeel bovenschoolsOordeel in de praktijk

Regels Eigen keuzes

Landelijk gemiddelde Groei en ontwikkeling

Spreken in kindkenmerken Onderwijskwaliteit

Gesloten Openheid en delen

Achter het bureau Naar de klas

Processen Effect in de klas

Tegengaan van verwijzingen Stimuleren van aannemen

experiment
Experiment
 • Ontschotting PO, SBO en SO
 • Minder bureaucratie (aanvragen indicatie/beschikking)
 • Geen ‘negatieve bewijslast’ voor extra ondersteuning
 • Ondersteuning op maat i.p.v. slagboomdiagnostiek ‘alles of niets’
 • Ouders en kind krijgen een centrale plek
 • Bevestigen van een goede (bestuurlijke) samenwerking
passend onderwijs1
Passend onderwijs

“betekent dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.” 

de thema s
De thema’s
 • Goed onderwijs vormt de basis
 • Dekkend netwerk
 • Passend arrangeren
 • Ouders
 • Relatie met jeugdzorg
 • Een financieel gezond en stabiel systeem
goed onderwijs vormt de basis
Goed onderwijs vormt de basis
 • Directie, 7 onderwijsconsulenten en een ouderconsulent
 • Netwerken, trainingen en intervisiebijeenkomsten
 • SWV-projecten
    • Verwijsindex
    • Sociale Kaart
    • Ontwikkelingsperspectief, werken met de OC-index
    • Onderwijsprofiel
    • PO-VO
    • Voorschools naar school
    • Excellentie
    • TOP-ouders
    • Leerkracht in beeld
    • Leerlijnen PRO
onderwijsprofiel
Onderwijsprofiel
 • Leerresultaten
 • Leerstofaanbod
 • Leertijd
 • Pedagogisch handelen
 • Didactisch handelen
 • Klassenmanagement

Plusaanbod

Basisaanbod

Breedteaanbod

Intensivering

Basisaanpak van de school

Intensivering

onderwijsprofiel2
Onderwijsprofiel

Doel:

- Vier positief gestelde gedragsregels

- De leerlingen worden welkom geheten- Feedback is 4:1, positieve vs negatieve feedback - De leerkracht doorloopt de fases van opening, uitwisseling (voldoende taalruimte voor leerkracht en leerling) en afsluiting bij het geven van beurten

 • Leerresultaten
 • Leerstofaanbod
 • Leertijd
 • Pedagogisch handelen
 • Didactisch handelen
 • Klassenmanagement
onderwijsprofiel3
Onderwijsprofiel
 • Oplossingen:
 • PositiveBehavior Support (PBS)- GIP-model- Methode sociale competentie
 • Afspraken over regels
 • Taakspel
 • Complimententeller
 • ……..
 • Leerresultaten
 • Leerstofaanbod
 • Leertijd
 • Pedagogisch handelen
 • Didactisch handelen
 • Klassenmanagement
passend arrangeren
Passend arrangeren
 • Verwijzing vanuit de driehoek ouders, school en nieuwe school
 • Geen indicatiecommissie
 • Samen spreekt u af
  • Wat moet de leerling leren
  • Wat moet de basisschool leren
  • Wanneer start de terugplaatsing
  • Hoe verloopt het contact
 • Het is altijd goed
 • SWV bekijkt of de driehoek is gesloten, niet de inhoud
ondersteuning uit het s b o
Ondersteuning uit het S(B)O
 • Ondersteuning vanuit het SBO en het SO
  • Niveau 1: kort durende ondersteuning op de school, vraagverheldering
  • Niveau 2: langdurige arrangementen (zelf inkopen)
  • Niveau 3: begeleiding schoolwisseling
jeugdzorg
Jeugdzorg
 • OOGO-overleg met onze vijf gemeenten
  • Via het Regionaal Bestuurlijk Overleg, kamer zorg
 • Transitie jeugdzorg
  • Ouders betrekken bij oplossingen
  • Dichtbij de leefwereld van kinderen en ouders
  • Directe ondersteuning in het voorveld
 • Ondersteuning vanuit het CJG door de CJG-coach
  • Eén persoon per school, zet hulp in of schakelt door.
  • Mogen direct indiceren naar 2-lijnszorg
  • Scholen van sceptisch naar een 9.1
ouders
Ouders
 • Vragen over begeleiding in het SO, SBO en PO
 • Ouders als gelijkwaardige partners
  • passende onderwijsplek
  • voldoende zicht hebben op de mogelijkheden
  • informeren bij onafhankelijke partij
  • ouders als oplossinggerichte gesprekspartner
 • Project TOP-ouders (gespreksinstrument)
 • Organiseren van ouderavonden en ouderbeleid in scholen
 • Mediation
financieel systeem
Financieel systeem
 • Het bevorderen van en aandacht voor gewenst gedrag (versterking van het onderwijsprofiel) en minder op het tegengaan van ongewenst calculerend gedrag (steeds meer verwijzingen/indicaties)
 • Het verzwaren van problematiek mag niet belonend werken
 • De middelen zijn snel beschikbaar, zodat de leerling tijdig de juiste hulp krijgt. De bureaucratische drempel voor extra middelen is minimaal.
 • De scholen krijgen zeggenschap over de middelen om op maat te kunnen werken.
top initiatief
TOP-initiatief
 • Scholen krijgen ‘alle’ beschikbare ondersteuningsmiddelen
 • Basis is geregeld, maar extra ondersteuning kopen scholen in
  • Intern vanuit de eigen opgebouwde expertise
  • Extern om de school te ondersteunen
  • Extern door een plaats in te kopen op een andere school (SO/SBO)
 • Extra betaling aan de poort
  • Leerlingen geïndiceerd voor de plaatsing op de basisschool
  • De huidige SBO en SO leerlingen
 • Transparantie in kosten
 • Geen open-einde financiering, waardoor minder reserves nodig zijn. De middelen kunnen ingezet worden op de school.
papieren pilot
Papieren pilot
 • 2 schooljaren scholen een fictief bedrag gegeven en ze fictief laten betalen voor alle leerlingen die gestart zijn op hun school en nu op het SO en SBO zitten
 • Grote verschillen tussen scholen en tussen besturen
 • Grote verschillen tussen scholen die naast elkaar staan
 • Weinig verschil tussen kleine en grote scholen
 • Al zichtbare veranderingen te zien door papieren pilot
wat betekent het voor de school
Wat betekent het voor de school?
 • Zorgbudget wordt ondersteuningsbudget
wat betekent het voor de school1
Wat betekent het voor de school?
 • Verwijzingen betalen uit het eigen budget (t-1)
schooljaar 19 20
Schooljaar 19-20

TLV’s + rugzakken komen er nog bij

ondersteuningsbudget
Ondersteuningsbudget
 • Scholen krijgen een ondersteuningsbugdet per leerling

+ 105,- per leerling

 • Ondersteuningsmiddelen voor leerlingen die zijn geïndiceerd voor plaatsing op de basisschool (TLV)

+ 1* 9000,-

 • Rugzakgelden cl. 3 en cl. 4 voor 1-10-2012(dit loopt af)

+ 2* 7000,-

Ambulante begeleiding blijft tot en met 15-16.

Arrangementen vanuit het SBO en het SO vanaf 16-17