Korkeakoulujen yhteishaut, syksy 2014 - Muutoksia amk:ien opiskelijavalintaperusteissa - PowerPoint PPT Presentation

tomas
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korkeakoulujen yhteishaut, syksy 2014 - Muutoksia amk:ien opiskelijavalintaperusteissa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korkeakoulujen yhteishaut, syksy 2014 - Muutoksia amk:ien opiskelijavalintaperusteissa

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Korkeakoulujen yhteishaut, syksy 2014 - Muutoksia amk:ien opiskelijavalintaperusteissa
99 Views
Download Presentation

Korkeakoulujen yhteishaut, syksy 2014 - Muutoksia amk:ien opiskelijavalintaperusteissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Korkeakoulujen yhteishaut, syksy 2014 -Muutoksia amk:ien opiskelijavalintaperusteissa Tiedotuspäivä 5.9.2014 Hilkka Korhonen

 2. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistamalla • pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, • saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita sekä • kohdentamaan opiskelupaikat nykyistä paremmin. • Päämääränä on • tarjota mahdollisimman monelle opiskelupaikka korkeakoulussa, • nopeuttaakorkeakoulutuksesta työmarkkinoille siirtymistä ja • kohentaa työllisyysastetta. • Korkeakoulujen opiskelijahaun tietojärjestelmien uudistamisen tavoitteena • on yhdistää hakujärjestelmät sekä opiskelua ja koulutustarjontaa koskevat tiedot hakijan ja opinto-ohjauksen näkökulmasta selkeäksi kokonaisuudeksi. • Tietojärjestelmien uudistamisella tavoitellaan myös tuottavuushyötyä. Taustaa

 3. Päivätoteutus = opinnot tarjotaan pääosin päiväaikana, mutta ne sisältävät myös mm. itsenäistä opiskelua Monimuotototeutus = mahdollisuus suorittaa opinnot myös työn ohessa Termit ’nuorten koulutus’ ja ’aikuiskoulutus’ poistuvat ammattikorkeakoulusanastosta. Opintopolussa käytössä ’aikuiskoulutus’ yleisesti Hakukohteet toteutustapojen mukaan

 4. Suosituksen laatii Arenen *) opiskelijavalintaprojekti. • Ammattikorkeakoulut ottavat kantaa suositukseen ja ilmoittavat päätöksensä Opetushallitukselle. • Opetushallitus vie hakujärjestelmään amk-valintaperusteet suosituksen mukaan, jolloin ne ovat suositusta noudattavien amk:ien osalta valmiina. • Suosituksesta poikkeavat amk:t joutuvat mallintamaan ja viemään valintaperusteet itse. • Valintakoeyhteistyö(mahdollisuus) käytössä kaikilla aloilla, kulttuurialaa lukuun ottamatta. Karelia osallistuu laajasti valintakoeyhteistyöhön. *) Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Valintaperustesuositus ammattikorkeakouluhakuihin

 5. Alle kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon tuottama yleinen korkeakoulukelpoisuus   ”Selvitysten perusteella kaikki ammattikorkeakoulut ja valtaosa yliopistoista kannattavat näkemystä, jonka mukaan nykyisin voimassa olevaa ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lainsäädäntöä (630/1998, 631/1998) edeltäneen lainsäädännön aikana suoritetut alle 3-vuotiset ammatilliset tutkinnot tulkittaisiin syksystä 2014 alkaen ammattikorkeakouluissa yleisen korkeakoulukelpoisuuden tuottavaksi pohjakoulutukseksi.” Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

 6. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat kopion todistusarvosanoistaan (predictedgrades) viimeistään xx.xx.xxxklo 15 ja kopion päättötodistuksesta viimeistään xx.xx.xxxxklo 15 ensisijaisen ammattikorkeakouluhakukohteen Hakijapalveluihin Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla hakeminen

 7. Kareliassa ei ole käytössä harkinnanvaraista valintaa Avoimen ammattikorkeakoulun ns. ’60 opintopisteellä hakeminen’ ei sisälly enää yhteishakuihin. Avoimen opinnoista ei myöskään enää saa lisäpisteitä. Ammattikorkeakoulut järjestävät em. hakijoille erillishaut, joko Opintopolussa (mm. Kareliassa) tai muulla tavoin. Harkinnanvaraisena hakeminenAvoimen amk:n opinnoilla hakeminen

 8. Työkokemuspisteitä suositellaan hyödynnettäväksi lähinnä monimuotototeutusten valinnoissa. Kukin ala on linjannut valintaperusteissa työkokemuspisteiden käytön. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7. klo 15 ja syksyn haussa viimeistään 31.12. klo 15 Kareliassa työkokemuspisteytys ei ole käytössä syksyn yhteishaussa monimuotototeutuksissakaan. Työkokemuspisteet

 9. Todistuskopiot toimitetaan sen ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin, joka on valittu ensisijaiseksi ammattikorkeakouluhakukohteeksi. Poikkeuksena on harkinnanvarainen hakija, jonka tulee toimittaa tarvittavat liitteet jokaisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluun. Todistuskopioiden tulee olla perillä ao. ammattikorkeakoulussa kevään 1. haussa viimeistään xx.xx.xxxxklo 15 ja 2. haussa viimeistään xx.xx.xxxxklo 15 sekä syksyn haussa viimeistään xx.xx.xxxxklo 15. Liitteiden toimitusaikatauluTodistukset ja ennakkotehtävät, jotta edellytetään toimitettaviksi ennen valintoja

 10. Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, • mitkä valintatavoistaovat käytössä kussakin hakukohteessa; • valintatapakohtaiset aloituspaikat.; • missä järjestyksessä ko. jonot täytetään • Kaikki hakijat ovat mukana hakukohteen (alan) käyttämissä valintatavoissa, mutta hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla. Jos esim. koulumenestys + valintakoe –yhdistelmä ei riitä valintaan, voi hakija päästä koulutukseen hyvän valintakoetuloksen perusteella. → Valintatavat

 11. VALINTATAPA 1 (koulumenestys ja valintakoe) ← VAIHTOEHTO 1 A Koulumenestys 30 pistettä Valintakoe 70 pistettä Yhteensä 100 pistettä VAIHTOEHTO 1 B Koulumenestys 60 pistettä Valintakoe 40 pistettä Yhteensä 100 pistettä VALINTATAPA 2 (pelkkä koulumenestys) Koulumenestys 100 pistettä VALINTATAPA 3 (pelkkä valintakoe) ←(kulttuuriala sekä muilla aloilla ammattitutkinnotja ulkomaiset tutkinnot) Valintakoe 100 pistettä VALINTATAPA 4 (valintakoe ja työkokemus) Valintakoe 70 pistettä Työkokemus 30 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valintatavat

 12. Kaikilla aloilla yhtenäiset pisteytykset, lukuun ottamatta tekniikan ja liikenteen koulutuksia (ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2015 Karelian Opolinkissä) Vuoden 2016 valintaperusteet voivat muuttua… Jo syksyn 2014 haussa airaanhoitaja- sekä terveydenhoitajakoulutuksen valintakoe Kareliassa sisältää ruotsin ja englannin kielen sekä matematiikan osion. Fysioterapian valintakokeeseen sisältyy luettavaa ennakkomateriaalia. Valintapisteytykset

 13. Valinnan tulosten ilmoittamisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen takarajat aikaistuvat hieman kevään yhteishaussa Nykyisistä täydennys- ja lisähauista luovutaan, ja niiden tilalle tulee uusimuotoinen lisähaku Varasijat täytetään sijoittelussa, ja niiden täyttäminen päättyy sijoittelun päättyessä Korkeakoulut voivat varata osan hakukohteen aloituspaikoista sellaisille hakijoille, joilla ei ole vielä suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa tai jotka eivät ole ottaneet vastaan tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta korkeakoulusta vuonna 2014 tai sen jälkeen (ns. ensikertalaisten kiintiö) Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan, jatkossa kumpikin sektori päättää koulutustensa järjestämisestä yhtenevämmin Opetushallituksen neuvontapalvelua yliopistohaun hakijoille ei enää järjestetä, vaan korkeakoulut (Hakijapalvelut) vastaavat kaikesta hakijoiden asiakaspalvelusta Opintopolkutarjoaa koulutusinformaatiota ympäri vuoden, ei vain hakuaikoina tai juuri ennen niitä. Korkeakoulut vastaavat tietojensa päivittämisestä Opintopolkuun Ensimmäisestä hakutoiveesta ei enää lisäpisteitä Mikä muumuuttuu

 14. Korkeakoulut päättävät edelleen itse valintaperusteistaan ja opiskelijaksi ottamisesta Erilaiset valintakoeyhteistyöt tai yhteisvalinnat ovat mahdollisia Korkeakoulut voivat lisätä yhteishaun hakulomakkeelle hakukohtaisia kysymyksiä ja liitteitä sekä erilaisia hakukohdekohtaisia hakua ohjaavia sääntöjä (= muutos amk-puolelle!) Korkeakoulut vastaavat liitteiden käsittelystä ja hakijan kelpoisuuden arvioimisesta Erillishakujaon mahdollista järjestää yhteishaun ohella (= muutos amk-puolelle!) Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi Asiakaspalvelumalli on pääosin nykyisenkaltainen, eli ylin amk-hakutoive hoitaa asiakaspalvelun amk-hakukohteiden osalta ja kukin yliopisto erikseen omien hakukohteidensa osalta Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää yhteishaun aikataulusta Yhteishaut järjestetään sekä keväällä (kaksi hakuaikaa) että syksyllä Hakija voi ottaa vastaan vain yhden yhteishakuun kuuluvan koulutuksen opiskelupaikan lukukaudessa Hakijan mahdollisuus hakea yhteishaussa ei riipu siitä, onko hän ns. ”ensikertainen hakija” Hakijalla voi olla yhtä aikaa useita voimassa olevia opiskeluoikeuksia Mikäei muutu

 15. Kiitos ja hyvääsyksyä!