helhetlige helsetjenester i midtre namdal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» PowerPoint Presentation
Download Presentation
«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal». Flatanger kommune. Osen kommune. http://WWW.midtre-namdal.no. Kommunefakta Midtre Namdal. Namsos kommune 12.906 innb. Overhalla kommune 3.636 innb. Namdalseid kommune 1.707 innb. Fosnes kommune 653 innb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»' - tomai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helhetlige helsetjenester i midtre namdal

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

Flatanger kommune

Osen kommune

http://WWW.midtre-namdal.no

Rundebordskonferanse KS 28.09.11,

Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune

kommunefakta midtre namdal
Kommunefakta Midtre Namdal

Namsos kommune 12.906 innb.

Overhalla kommune 3.636 innb.

Namdalseid kommune 1.707 innb.

Fosnes kommune 653 innb.

Flatanger kommune 1.109 innb.

Osen kommune 1.025 innb.

------------------

Totalt 21.036 inn

Namdalen totalt har ca 42.000 innbyggere

Sykehuset Namsos (Helse-Nord-Trøndelag)

Rundebordskonferanse KS 28.09.11,

Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune

prosjektets bakgrunn
Prosjektets bakgrunn

2009 Pilotprosjekt med bakgrunn i samhandlingsreformen

Mars 2010 Pilotrapport vedtatt i alle fire kommunestyrer og

Samkommunen Samkommunen tillegges

planleggings- og implementeringsansvar for

samhandlingsreformen

Juli 2010 Innvilges prosjektmidler fra HOD til oppfølging av

piloten; «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune»

Aug. 2010 Ansettelse av prosjektleder og oppstart av 3-årig

prosjekt

Sept. 2010 Kommunene Flatanger og Osen inngår et aktivt

samarbeid med MNS som vertskommune angående

samhandlingsreformen

Rundebordskonferanse KS 28.09.11,

Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune

organisasjon
Organisasjon

Fl

Na

Ov

Nd

Os

 • Fo

Samkommunestyret

Formulerer innstilling til vedtak

Fokus på SHR samlet sett som ett prosjekt

Styringsgruppe

Komité helse, barn, velferd

Fokus på inndeling i underprosjekter

 • Fremmer begrunnede anbefalinger
 • Prioritering av tiltak
 • Budsjett

Prosjektgruppe

Prosjekt-leder

Under-prosjekt

Under-prosjekt

Under-prosjekt

Under-prosjekt

Rundebordskonferanse KS 28.09.11,

Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune

slide5

Hovedprosjektets formål

Rundebordskonferanse KS 28.09.11,

Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune

slide6

Å bygge morgendagens helsetjenester

 • Vi har allerede positive erfaringer fra samarbeid om felles helsetjenester i Midtre Namdal
 • Legevakt
 • kommuneoverlege
 • Folkehelsekoordinator
 • Kommunene i regionen ønsker å møte utfordringer knyttet til samhandlingsreformen
 • Gjennom å utvikle morgendagens tjenester sammen
 • Å tenke lokalmedisinsk senter (LMS) som noe mer enn «et hus med senger»
 • Å samhandle tett med alle kommunene i Namdalen
 • Å verne om lokalsykehuset vårt
dokumentasjon og formidling
Dokumentasjon og formidling

FoU og formidling

Fortløpende evaluering

Alle underprosjekter evalueres systematisk som en del av målsetningen i prosjektplanene

Samkommunemodellen som arena for samhandling - pågående følgeforskning

 • I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag - ekstern finansiering av FOU:
  • Hovedprosjekt evalueres og utvikles gjennom følgeforskning
  • UP-3/UP-8 evalueres og utvikles gjennom følgeforskning
 • Fortløpende formidling gjennom dokumenter og rapporter
 • En utfordring å ha «levende» hjemmesider  !!!
slide10

SENTRALE FOKUS i HØST

 • Fram til nå har vi i stor grad etablert, rullet ut og utredet
 • Nå skal utvikle/drifte nye felles tjenestetilbud og spisse fokus mot sentrale utfordringer
 • «Sette» organisasjonen
  • Sikre tettere samhandling mellom hovedprosjekt og underprosjekter
  • Sikre tettere samhandling mellom
  • de ulike underprosjekter
slide11

SENTRALE FOKUS i HØST forts…

 • Utrede kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter i Namdalen
 • Bidra aktivt til optimale samarbeidsavtalermellom kommuner og helseforetak
  • Blant annet gjennom å sette fokus på; oppgaver, ansvar, kompetanse, kvalitet, utstyr/teknologi og økonomi
 • Konkretisere de utfordringer nye lov-/forskriftsendringer gir våre kommuner og prosjektene våre
 • Avklare hvilke økonomiske konsekvenser omfordeling av rammetilskudd får for kommunene i Midtre Namdal
slide12

Hva når prosjektperioden er over???

 • Aktiviteter/fokus i prosjektet omhandler i stor grad tjenesteutfordringer kommunene uansett ville ha måttet forholdt seg til fremover 
 • Kommunal medfinansiering underveis i prosjektperioden letter overgang til daglig drift:
 • Store kommunale egenandeler som en del av prosjektets finansiering
 • Kommunenes samhandlingsmidler inngår i prosjektet
 • Kommunene setter av midler fra egen drift til utvikling av nye felles tjenester
 • Så venter vi i spenning på statsbudsjettet og konkretiseringer av oppgaver, ansvar og økonomi fremover!!!