Motyw cierpienia w literaturze - PowerPoint PPT Presentation

tom
motyw cierpienia w literaturze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motyw cierpienia w literaturze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motyw cierpienia w literaturze

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Motyw cierpienia w literaturze
307 Views
Download Presentation

Motyw cierpienia w literaturze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Motyw cierpienia w literaturze • „Treny” Jana Kochanowskiego • „Romeo i Julia”- William Szekspir • „Krzyżacy”- Henryk Sienkiewicz

  2. Treny Kochanowskiego

  3. „Treny” to zbiór utworów żałobnych Jana Kochanowskiego poświęconych jego córce. Poeta jako pierwszy w literaturze polskiej głównym bohaterem cyklu uczynił dziecko – córeczkę Urszulkę. Opisuje swoją tragedię, ból i rozpacz po utracie ukochanej osoby. Jednocześnie jednak przeżywa to wydarzenie nie tylko jako pogrążony w żalu ojciec, lecz także poeta, artysta-filozof. W „Trenach” przedmiotem refleksji poety stała się przemijalność ludzkiego losu, sens istnienia. Jego nieszczęście sprawiło, że zbuntował się przeciwko Bogu i odwiecznemu prawu przemijania. Doprowadziło go to do stwierdzenia, że nie wierzy już w Boga ani w nieśmiertelność duszy, wręcz do bluźnierstwa. Dotychczas poeta był pełen wiary, miłości do Boga i wdzięczności za stworzenie świata takim, jakim jest. W „Trenach” autor uznaje, że wyroki Boskie są niesprawiedliwe, nie potrafi się z nimi pogodzić. Przestaje ufać Stwórcy i przedstawia Go jako swojego wroga, potężną siłę, której nie może się przeciwstawić. W ostatnich utworach cyklu trenów godzi się z Bogiem, ale traci dotychczasowe zaufanie w Nim pokładane, całkowicie zmienia swój stosunek do Niego.

  4. „Romeo i Julia”

  5. Cierpienie ma tu wymiar psychiczny i fizyczny. Ich uczucie pozwoliła im przetrwać cierpienia związane z oddaleniem, a nawet poświęcić życie po stracie ukochanej osoby. Romeo wiedział, że bez ukochanej jego życie nie będzie miało sensu. Julia, gdy się przebudziła i zobaczyła ukochanego martwego także popełniła samobójstwo. Ich miłość stała się wieczna, nierozerwalna. Czytamy: Lecz gdy nienawiść pierś ojców pożera, Fatalna miłość dzieci ich jednoczy I krwawa wojna, co z wieków się toczy, W cichym ich grobie na wieki umiera. Miłość tych dwojga niesie za sobą rozterki, smutek, cierpienie a nie radość. Dramat Szekspira opowiada zatem o miłości zdolnej pokonać każdą przeszkodę, stawiać czoło każdej przeciwności. Niczym jest więc lęk przed śmiercią czy nienawiść otoczenia. Śledząc losy Romea i Julii, widzimy, jak zakochani pod wpływem łączącego ich uczucia dojrzewali emocjonalnie, jak konsekwentnie potrafili bronić swoich praw do szczęścia, jak uczyli się lojalności wobec siebie i wreszcie zdecydowani byli wybrać śmierć niż życie bez ukochanej osoby. Ich cierpienie było tym większe, że mieli świadomość, iż postępują wbrew zakazom swoich rodziców, którzy nie byli w stanie pogodzić się dla ich szczęścia.

  6. „Krzyżacy”

  7. Cierpienie dla Juranda ze Spychowa staje się powodem zemsty na Krzyżakach. Rycerz stara się znaleźć ukojenie po śmierci żony, prowadząc prywatną wojnę z braćmi zakonnymi. Jego udrękę potęguje porwanie jedynej córki. Pod wpływem tragicznych przeżyć zmienia się i w cierpieniu odnajduje przymierze z Bogiem. Dla Jagienki cierpienie wynikające z nieodwzajemnionej miłości i świadomości, że jej ukochany poślubił inną kobietę, staje się drogą do dojrzałości emocjonalnej. Żywiołowa i radosna dziewczyna nabiera godności i powagi, zwłaszcza że w jej sercu nie ma miejsca dla zawiści i zazdrości, gości w nim jedynie smutek i współczucie dla Zbyszka, któremu los nie oszczędził osobistej tragedii. Również Zbyszko z Bogdańca pod wpływem cierpienia zmienia się z zapalczywego chłopca w dorosłego mężczyznę. Jego cierpienie po śmierci Jurandówny potęguje świadomość, że nie dane mu było zaznać małżeńskiego szczęścia u boku młodziutkiej żony i że trud w odnalezieniu ukochanej zakończył się tragicznie. Cierpienie Danusi, porwanej i zniszczonej emocjonalnie przez Zygfryda sprawia, że dziewczynka popada w obłęd i poddaje się chorobie.

  8. Dziękujemy za obejrzenie Wykonali: Anna Maria Pochodaj Maciej Świętoniowski Malwina Bartoszek Katarzyna Czarny Dominika Lotycz Gabriela Kiełb