WEHNELTOVA TRUBICE
Download
1 / 16

WEHNELTOVA TRUBICE - PowerPoint PPT Presentation


  • 203 Views
  • Uploaded on

WEHNELTOVA TRUBICE. Wehneltova trubice. -. p ≈ 1Pa. Skleněná trubice s molekulami H 2 s nízkým tlakem. Rozžhavená katoda emituje elektrony, které jsou urychleny elektrickým polem mezi anodou a katodou. Wehneltova trubice. -. -. -. p ≈ 1Pa. -.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WEHNELTOVA TRUBICE' - tolla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wehneltova trubice

-

p ≈1Pa

Skleněná trubice s molekulami H2 s nízkým tlakem.

Rozžhavená katoda emituje elektrony, které jsou urychleny

elektrickým polem mezi anodou a katodou.


Wehneltova trubice

-

-

-

p ≈1Pa

-

Trubice je vložena do homogenního magnetického pole.

Magnetická síla Fm působící na elektrony zakřiví trajektorie

jejich pohybu.


Wehneltova trubice

-

p ≈1Pa

Elektrony se srážejí s molekulami vodíku a vzbuzují je

k záření. Tím se tvoří svítící stopa, která zviditelňuje tra-

jektorii elektronů tvaru kružnice.


Wehneltova trubice

Svíticí stopa

Wehneltova trubice v magnetickém poli

Helmholtzových cívek


Poloměr kružnicové trajektorie

-

-

-

-

-

Magnetická síla Fm v každém okamžiku směřuje do

středu kružnicové trajektorie pohybu elektronu.


Poloměr kružnicové trajektorie

-

-

-

-

-

r - poloměr kružnicové trajektorie

m,Q - hmotnost a elektrický náboj částice

B - velikost magnetické indukce


Využití:

- televizní obrazovka,

- cyklotron,

- teslametr atd.


Televizní obrazovka pracuje na principu vychylování

elektronového svazku magnetickým polem.

Magnetická pole cívek na krčku obrazovky vychylují

proud elektronů ve svislém a vodorovném směru.


Televizní obrazovka pracuje na principu vychylování

elektronového svazku magnetickým polem.

Zářící stopa na stínidle vytvoří obdélníkovou soustavu

vodorovných řádků. Obraz vzniká změnou jasu zářící

stopy způsobenou změnami proudu.


Cyklotron - urychlovač částic

CERN - Francie, Švýcarsko

Částice s nábojem jsou injektovány do pracovního prostoru

cyklotronu. Elektrickým polem jsou urychlovány a magne-

tickým polem udržovány v stanovených trajektoriích.


Řešte úlohu:

Jakou rychlostí se pohyboval proton v magnetickém poli při jeho trajektorii kružnice s poloměrem 0,60 m a magnetická indukce měla velikost 1 T?

v =5,76.107 m.s-1


Řešte úlohu:

S jakou frekvencí obíhal proton z předcházející úlohy po své trajektorii?

f = 15 MHz


Test

  • Při pohybu částice s nábojem v magnetickém poli

  • magnetická síla:

  • a) nemá vliv na tvar trajektorie pohybu,

  • b) zakřivuje trajektorii jejího pohybu,

  • c) je dostředivou sílou,

  • má směr tečny k trajektorii jejího pohybu.

1


Test

Zvětšením rychlosti pohybu částice v magnetickém

poli se poloměr její kružnicové trajektorie:

a) nezmění,

b) zvětší,

c) zmenší,

d) změní přímo úměrně se změnou velikosti rychlosti

jejího pohybu.

2


Test

Zvětšením indukce magnetického pole se poloměr

kružnicové trajektorie částice s nábojem v tomto poli:

a) změní nepřímo úměrně se změnou velikosti

indukce magnetického pole,

b) zvětší,

c) zmenší,

d) změní přímo úměrně se změnou velikosti

indukce magnetického pole.

3