Ustav pravo sudstvo
Download
1 / 11

Ustav, pravo, sudstvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Ustav, pravo, sudstvo. Proučavanje ustava. Zastoj 50tih godina, procvat 70tih godina Šta je ustav? Kakvi ustavi postoje? Kako ustav oblikuje politiku? Sudstvo, treća grana vlasti Konstitucionalizam. Pregled istorije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ustav, pravo, sudstvo' - tolla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prou avanje ustava
Proučavanje ustava

 • Zastoj 50tih godina, procvat 70tih godina

 • Šta je ustav?

 • Kakvi ustavi postoje?

 • Kako ustav oblikuje politiku?

 • Sudstvo, treća grana vlasti

 • Konstitucionalizam


Pregled istorije
Pregled istorije

 • Dva gledišta na ustave: 1) dizajn političkog sistema, 2) ustanovljenje vlasti

 • Kasni 18. vijek prvi pravi ustavi:

  • Američki ustav iz 1787.

  • Deklaracija prava čovjeka i građanina, Francuska 1789.


Klasifikacije
Klasifikacije

 • Oblik i status:

  • Pisan i nepisan

  • Kodifikovan i nekodifikovan

 • Način promjene:

  • Čvrst i mek

 • Stepen primjene:

  • Djelotvoran, nominalan ili fasada ustav

 • Sadržina i uređenje:

  • Monarhija ili republika

  • Predsjednički ili parlamentarni

  • Federalni ili unitarni


Emu slu e ustavi
Čemu služe ustavi?

 • Daju državama ovlašćenja

 • Određuju vrijednosti i ciljeve koji ujedinjavaju

 • Obezbjeđuju stabilnost vlasti

 • Štite slobodu

 • Daju legitimnost sistema


Primjer 1
Primjer 1

Član 1

Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.


Primjer 2
Primjer 2

Član 8

Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu.

Neće se smatrati diskriminacijom propisi i uvođenje posebnih mjera koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju.

Posebne mjere se mogu primjenjivati samo dok se ne ostvare ciljevi zbog kojih su preduzete.


Primjer 3
Primjer 3

Načelo zakonitosti, Član 33:

Niko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije bilo propisano zakonom kao kažnjivo djelo, niti mu se može izreći kazna koja za to djelo nije bila predviđena.

Blaži zakon, Član 34:

Krivična i druga kažnjiva djela utvrđuju se i kazne za njih izriču po zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja djela, osim ako je novi zakon blaži za učinioca.

Pretpostavka nevinosti, Član 35:

Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.

Okrivljeni nije obavezan da dokazuje svoju nevinost.

Sumnju u pogledu krivice sud je obavezan da tumači u korist okrivljenog.


Primjer 4
Primjer 4

Član 62 :

Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti.


Primjer 5
Primjer 5

Član 95 , Predsjednik Crne Gore:

1) predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu;

2) komanduje Vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost;

3) ukazom proglašava zakone;

4) raspisuje izbore za Skupštinu;

5) predlaže Skupštini: mandatara za sastav Vlade, nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini; predsjednika i sudije Ustavnog suda i zaštitnika ljudskih prava i sloboda;

6) postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstav-ništava Crne Gore u inostranstvu, na predlog Vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose; ...


Sudstvo tre a grana vlasti
Sudstvo – treća grana vlasti

 • Sudije nezavisni nepolitički akteri koji tumače zakone i prosuđuju da li su oni povrijeđeni i u kojoj mjeri

 • Nezavisnost sudstva – ustavni princip prema kome treba da postoji stroga podjela između sudske i ostalih grana vlasti

 • Sudije su i kreatori politike