Status på 1067 elever der har afsluttet 9. og 10. kl. i juni 2009 Hvad laver de oktober 2010 - PowerPoint PPT Presentation

status p 1067 elever der har afsluttet 9 og 10 kl i juni 2009 hvad laver de oktober 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Status på 1067 elever der har afsluttet 9. og 10. kl. i juni 2009 Hvad laver de oktober 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Status på 1067 elever der har afsluttet 9. og 10. kl. i juni 2009 Hvad laver de oktober 2010

play fullscreen
1 / 4
Status på 1067 elever der har afsluttet 9. og 10. kl. i juni 2009 Hvad laver de oktober 2010
95 Views
Download Presentation
tola
Download Presentation

Status på 1067 elever der har afsluttet 9. og 10. kl. i juni 2009 Hvad laver de oktober 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Status på 1067 elever der har afsluttet 9. og 10. kl. i juni 2009Hvad laver de oktober 2010 • 87,4 % er i uddannelse (933) • 59,0 % går i gymnasiet (629) • 24,7 % er i erhvervsuddannelse (264) • 1,0 % er i andre ungdomsuddannelser (11) • 2,4 % er i andre uddannelser (26) • 0,2 % er i midlertidig aktivitet (3) • 12,6 % er ikke i uddannelse (134) • 3,1 % er i arbejde (33) • 6,5 % er på produktionsskole, i kommunale projekter, højskole mv. (69) • 0,9 % er ledige (11) • 2,0 % er under vejledning i UU (21) UU Randers – oktober 2010

  2. Status på 89 eleverder har afsluttet 9. og 10. kl. i juni 2009og ikke begyndte direkte i ungdomsuddannelseHvad laver de oktober 2010 • 2,2 % i Grundskolen (2) • 32,6 % er i Erhvervsuddannelse (29) • 18,0% er i gymnasiale uddannelser (16) • 1,1 % i Andre uddannelser (1) • 1,1% er på VUC-AVU niveau (1) • 46,1 % i Anden Aktivitet end ungdomsuddannelse (41) • 16,9 % på produktionsskole (15) • 11,2 % er i arbejde (10) • 10,1 % er under kommunale foranstaltning/projekter (9) • 5,6 % er ledige (5) • 2,2% er på daghøjskole/højskole (2) • 7,9 % er under vejledning i UU (7) • (8 unge er fraflyttet kommunen siden marts. 2010, og indgår derfor ikke i • denne statistik) UU Randers –oktober 2010

  3. Status på 194 eleverder har afsluttet 9. og 10. klasse i juni 2009og været ude for et omvalg/frafaldi den ungdomsuddannelse de begyndte i august 2009Hvilken ungdomsuddannelse ophører de fra: • Erhvervsuddannelser: • Tekniske Skoler 65 • Handelsskoler 30 • Social- og sundhedsskoler 18 • Gymnasiale uddannelser: • HF 12 • HHX 23 • HTX 13 • STX 29 • Andre ungdomsuddannelser: • STU 4 24 elever har status ej påbegyndt på den uddannelse de tilmeldte sig på 15. marts 2009. (Status d.d.: 14 på TSK, 5 på merkantilt grundforløb, 2 på HF, 1 på STX, 1 på SOSU og 1 er ledig) UU Randers – oktober 2010

  4. Status på 194 eleverder har afsluttet 9. og 10. klasse i juni 2009og været ude for et omvalg/frafaldi perioden 27. juli 2009 – 31. juli 2010i den ungdomsuddannelse de begyndte i august 2009Hvad laver de nu: • 1,0 % Grundskolen: • 10. klasse 2 • 57,7 % I gang på Ungdomsuddannelse: • Gymnasiale uddannelser 52 • EUD Uddannelser 57 • Andre ungdomsuddannelser 3 • 8,8 % Andre Uddannelser: • VUC-HF 17 • 32,0 % Anden aktivitet end ungdomsuddannelse: • Arbejde 10 • Højskole 2 • Kommunal foranstaltning/projekter 5 • Ledig 6 • Produktionsskole 29 • Under vejledning i UU 10 • 0,5 % Midlertidige aktiviteter: • Ophold i udlandet 1 UU Randers – oktober 2010