kapitel 11 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kapitel 11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Kapitel 11 - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Kapitel 11. Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008. Arbete och arbetsmiljö. November 2008/Leif Carlsson. Fråga 124, ålder och kön.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitel 11' - todd


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapitel 11
Kapitel 11

Liv & hälsa 2008

Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008

- en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Arbete ocharbetsmiljö

November 2008/Leif Carlsson

fr ga 124 lder och k n
Fråga 124, ålder och kön

Andel som "Arbetar som anställd" eller "Sköter eget eller delägt företag”

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 124

Oktober 2008/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

fr ga 125 lder och k n
Fråga 125, ålder och kön

Andel som har anställningsformen "Fast/tillsvidareanställd"

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 125

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 125 lder och k n1
Fråga 125, ålder och kön

Andel som är egen företagare

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 125

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 127 lder och k n
Fråga 127, ålder och kön

Andel som arbetar heltid

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 127

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 128 lder och k n
Fråga 128, ålder och kön

Antal arbetstimmar i genomsnitt en normal arbetsvecka

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Timmar

Fråga 128

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

fr ga 129 lder och k n
Fråga 129, ålder och kön

Andel som vill arbeta mindre per vecka

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 129

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 129 lder och k n1
Fråga 129, ålder och kön

Andel som vill arbeta mer per vecka

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 129

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 129 lder och k n2
Fråga 129, ålder och kön

Andel som varken vill arbeta mer eller mindre per vecka

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 129

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 130 lder och k n
Fråga 130, ålder och kön

Andel som inte har arbetsledaransvar för underställd personal

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 130

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 130 lder och k n1
Fråga 130, ålder och kön

Andel som har arbetsledaransvar för underställd personali form av förman, gruppledare eller motsvarande

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 130

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 130 lder och k n2
Fråga 130, ålder och kön

Andel som har arbetsledaransvar för underställd personali form av chefstjänst

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 130

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 131l lder och k n
Fråga 131L, ålder och kön

Andel som "Ofta" kan bestämma över sina arbetstider

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 131L

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 132a lder och k n
Fråga 132A, ålder och kön

Andel som varje dag utför tunga lyft (mer än 20 kg per lyft)

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 132A

Mars 2009/Leif Carlsson

fr ga 132b lder och k n
Fråga 132B, ålder och kön

Andel som varje dag är utsatt för buller (måste höja rösten vid samtal)

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 132B

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 132c lder och k n
Fråga 132C, ålder och kön

Andel som varje dag är utsatt för kemiska preparat, ångor, gaser

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 132C

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 132d lder och k n
Fråga 132D, ålder och kön

Andel som varje dag utför upprepade och ensidiga arbetsrörelser

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 132D

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 132e lder och k n
Fråga 132E, ålder och kön

Andel som "Varje dag" eller "Några dagar i veckan”utsätts för mobbning och trakasserier på arbetet

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 132E

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 133 lder och k n
Fråga 133, ålder och kön

Andel som bedömer sin arbetsförmåga var "Mycket god" eller"Ganska god" i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 133

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 133 lder och k n1
Fråga 133, ålder och kön

Andel som bedömer sin arbetsförmåga var ”Ganska dålig" eller”Mycket dålig" i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 133

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 134 lder och k n
Fråga 134, ålder och kön

Andel som bedömer sin nuvarande arbetsförmåga i förhållandetill de mentala och psykiska krav arbetet ställer vara"Mycket god" eller "Ganska god"

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 134

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 134 lder och k n1
Fråga 134, ålder och kön

Andel som bedömer sin nuvarande arbetsförmåga i förhållandetill de mentala och psykiska krav arbetet ställer vara”Ganska dålig" eller ”Mycket dålig"

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 134

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 135 lder och k n
Fråga 135, ålder och kön

Andel som har ett stillasittande arbete

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 135

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 136 lder och k n
Fråga 136, ålder och kön

Andel som trivs "Mycket bra" eller "Ganska bra”med sitt nuvarande arbete

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 136

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 136 lder och k n1
Fråga 136, ålder och kön

Andel som trivs ”Ganska dåligt" eller ”Mycket dåligt”med sitt nuvarande arbete

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 136

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 137 lder och k n
Fråga 137, ålder och kön

Andel som med tanke på sin hälsa knappast troratt man kan arbeta kvar i sitt nuvarande yrke om två år

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 137

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 138 lder och k n
Fråga 138, ålder och kön

Andel som inte varit med om någon omorganisationpå sin arbetsplats de senaste 12 månaderna

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 138

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 139 lder och k n
Fråga 139, ålder och kön

Andel som är "Mycket orolig" eller "Ganska orolig”för att förlora sitt arbete inom det närmsta året

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 139

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

fr ga 140 lder och k n
Fråga 140, ålder och kön

Andel som inte blir erbjuden någon form av ersättningför motion eller träning av sin arbetsgivare

Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

Procent

Fråga 140

Mars 2009/Leif Carlsson

Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år