3 prekliatie a po ehnanie
Download
Skip this Video
Download Presentation
3. Prekliatie a požehnanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

3. Prekliatie a požehnanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Božie konanie voči ľuďom Téma zasvätenia prekliatiu celých národov v kontraste s témou požehnania u Abraháma, otca národov a u Melchizedecha. 3. Prekliatie a požehnanie. Postup prednášky. Slová prekliatia a požehnanie Prekliatie Význam Výklad niektorých krutých textov Požehnanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 3. Prekliatie a požehnanie ' - todd-benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 prekliatie a po ehnanie
Božie konanie voči ľuďom

Téma zasvätenia prekliatiu celých národov v kontraste s témou požehnania u Abraháma, otca národov a u Melchizedecha

3. Prekliatie a požehnanie

postup predn ky
Postup prednášky
 • Slová prekliatia a požehnanie
 • Prekliatie
  • Význam
  • Výklad niektorých krutých textov
 • Požehnanie
  • Význam
  • Výklad kľúčových textov
 • Preklínať či požehnávať?

KKB 3 Prekliatie a požehnanie

1 slov prekliatia a po ehnanie
1. Slová prekliatia a požehnanie
 • Požehnanie / beracha
  • *brk – životodarná sila (71x v SZ; 38x Boh; 25x človek)
  • *barúch – „požehnaný“
  • Porov. * ašre „blahoslavený“ (Ž 72,17), či hallelú-ja (Ž 106,48)
  • Podobne i amen žalmové výroky – sú spôsoby vyjadrenia viery
 • Prekliatie
  • Protiklad k požehnaniu :
   • * ’rra * qll
   • * ’alla(Dt 29,19); m’era(Mal 2,2)
  • * arúr– „prekliaty“
  • Výpoveď, ktorou sa vyjadruje to, čo sa želá, alebo to čo sa má stať.

Požehnanie

Prekliatie

KKB 3 Prekliatie a požehnanie

1 slov prekliatia a po ehnanie1
1. Slová prekliatia a požehnanie
 • Subjekt prekliatia je Boh alebo človek a podľa toho je to buď rozkaz (Boh; Gn 1,22.28...) alebo želanie (človek; Nm 6,25-26).
 • Oboje pochádzajú od Boha, ktorý jediný má v rukách dejiny putujúcich (Nm 22,12; Dt 23,5; 2Sam 16,10-11)
 • Prekliatie, na rozdiel od požehnania, potrebuje nejaký dôvod alebo podmienku !

KKB 3 Prekliatie a požehnanie

2 prekliatie
2. Prekliatie
 • Ex 23,17; Lv 20,9; Prís 20,20
 • 2Sam 16,5-13
 • Lev 24,10-16
 • Ž 58,4-12; 59,13
 • Gn 3,14 – had
 • Gn 3,17 – zem
 • Gn 4,11 – Kain
 • Gn 12,3 – kto je proti Abramovi
 • Jer 11,3 – kto porušuje zmluvu
 • Poriadok v rodinnom kruhu
 • Správny postoj voči kráľovi
 • Bohorúhačstvo
 • Ochrana pred neprávosťami...

Texty

Zmysel

KKB 3 Prekliatie a požehnanie

2 prekliatie v nz
2. Prekliatie v NZ
 • Prekliatiekatara je predovšetkým protiklad k požehnaniu, podľa sz tradície (Gn 27,12.29; Dt 30,19)
 • Vypovedá vzdialenie sa od Boha, resp. Ježiša (Mt 25,41; 2Pt 2,14)
 • Ako prorocké orákulum pripíše Peter kliatbu i Ježovi (Mk 11)
 • „prekliatie (zo) Zákona“ (Gal 3,10.13) – nemožnosť dodržať prikázania dokonale
 • Zastupiteľskou smrťou Ježiš vzal na seba prekliatie i hriech (2Kor 5,21), aby vykúpil spod „kliatby“ (zo) Zákona tak židov ako i pohanov
 • V Gal 1,8-9 Pavol vyostrí kontroverziu a nazve „prekliatym“ (anathema), každého, kto by hlásal iné evanjelium. Podobne aj v Jn 7,49 (eparatos)
 • Seba-prekliatie pod prísahou – Mk 14,71; Rim 9,3; Sk 23,12.14; Rim 9,3

KKB 3 Prekliatie a požehnanie

3 po ehnanie
3. Požehnanie
 • * brk = život, plodnosť ľudí i zvierat, hmotná stabilita a moc
 • Požehnanie môže vypovedať ľudia:
  • Kňazi (Gn 14,19), králi (2Sam 6,18), rodičia (Gn 31,55), proroci (Nm 23,11.20.25) či ľudu (Dt 27,12)
  • Jednako pochádza od Boha, ktorý žehná i zvieratá (Gn 1,22), sobotu (2,3), prarodičov (24,1), Izrael (Lv 25,21), kráľa (Ž 45,3), bohabojného (Ž 115,13)
 • Ex 23,25-27; Dt 15,4-6
 • Liturgicky sa požehnanie spája s ochranou, milosťou a hojnosťou – Nm 6,22-27.

KKB 3 Prekliatie a požehnanie

3 po ehnanie v nz
3. Požehnanie v NZ

NZ: eulogeó

 • „žehnať“ (Lk 1,42)
 • „dobre hovoriť, chváliť“ (Lk 1,64)
 • Ľudské (Lk 2,34), rodinná rozlúčka (Hebr 11,20-21)
 • Melchizedechovo požehnania (Hebr 7,1.6-7)
 • Božie požehnanie Abraháma (Sk 3,25-26 /Gn 12/, Hebr 6,14/Gn 22,17/)
 • Pôvodca a rozdávateľ je len Boh (Mt 25,34; Ef 1,3; Hebr 6,7)
 • Posol (Rim 15,29)
 • Proti očakávaniam Ježiš žehná i deti (Mk 10,13-16)
 • Ježiš žehná podľa židovskej tradície (Mk 6,41; 8,7; 14,22)
 • V kontexte poslednej večere sa objavuje i sloveso euxaristeó, bez významovej zmeny
 • I Zmŕtvychvstalý žehná (Lk 24,50-51) a odkazuje žehnať i nepriateľov (Lk 6,28; Rim 12,14)
 • Kresťania chvália Boha za plnosť požehnania v Kristovi (Ef 1,3)

KKB 3 Prekliatie a požehnanie

ad