VY_32_INOVACE_Př.4.15-Třídění odpadu-prezentace - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_Př.4.15-Třídění odpadu-prezentace PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_Př.4.15-Třídění odpadu-prezentace

play fullscreen
1 / 9
VY_32_INOVACE_Př.4.15-Třídění odpadu-prezentace
421 Views
Download Presentation
tocho
Download Presentation

VY_32_INOVACE_Př.4.15-Třídění odpadu-prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_Př.4.15-Třídění odpadu-prezentace

  2. Třídění odpadu

  3. Proč vůbec třídit? KO je směsný odpad – řada využitelných složek (sklo, plasty, bioodpad, papír, elektroodpad…) pro dobrý pocit? je to „in“? chybí zdroje a tak musíme? je to normální? pro zisk? z přesvědčení? A proč tedy netřídíme všichni…?

  4. Pro separaci odlišené, normovaně barevné kontejnery či pytle: (v ČR více jak 200 000 kusů konteinerů) • žlutý – plasty + lahve i s víčky (neuzavřené), kelímky, fólie, PS - linolea, kartóny od nápojů • modrý – papír + noviny, časopisy, knihy, kartóny, lepenky - obaly s fóliemi (zmražené výrobky), tapety • zelený/bílý – sklo (barevné/čiré) + lahve, tabulové sklo - porcelán, zrcadla, žárovky a zářivky, uzávěry

  5. oranžový – nápojové kartóny + kombinované obaly od nápojů, mléčných výrobků • hnědý kontejner + zbytky jídla, ovoce a zeleniny, dřevěný popel - dětské pleny, sáčky do vysavačů, popel z uhlí • textil, elektro

  6. Jaké jsou důvody těch, kteří netřídí? Lenost (mám to daleko) Nemám k tomu podmínky (není kam třídit) Nemá to cenu, stejně se to někde smíchá Nic z toho nemám Nikdy jsem to nedělal

  7. Zajímavosti ze statistiky za rok 2010… (zdroj: EKO-KOM) - nejvíce se recyklují plasty, papír, následně sklo, kovy a nápojové kartony • aktivně třídí již více než dvě třetiny obyvatel ČR • v roce 2010 snížena produkce skleníkových plynů • úspora energie - 260 tisíc domácností/rok - ušetření CO2 – 10% aut/rok • 380 tis. tun papíru (každá tuna zachrání čtrnáct stromů) – uchráněno 5,3 milionu stromů

  8. Závěr Třídit odpad je správné, ekonomické i ekologické Různé způsoby separace jsou různě efektivní Třídit se je třeba postupně naučit Motivace? Informovanost, dostupnost, ekonomika, přesvědčení! Zdroje: www.jaktridit.cz www.enwiweb.cz Námět: Hra odpady útočí – zadejte do vyhledávače