Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych
Download
1 / 28

Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciep?owniczych - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych. Audytor SCW. Wersja 1. www.thermocad.pl. Producent: B.P.W. ThermoCAD 02-495 Warszawa Ul. Michałowicza 61 Tel. 22 398-1234 505 115 642. Autorzy: Olgierd Niemyjski Stefan Turlejski.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciep?owniczych' - toby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Program Graficzno-Numerycznej Bazy Danych

i Obliczenia Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych

Audytor SCW

Wersja 1

www.thermocad.pl

Producent:

B.P.W. ThermoCAD

02-495 Warszawa

Ul. Michałowicza 61

Tel. 22 398-1234 505 115 642

Autorzy:

Olgierd Niemyjski

Stefan Turlejski

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Autorzy

Dr inż. Olgierd Niemyjski email:niemyjski@thermocad.pl

olgierd.niemyjski@is.pw.edu.pl

Dr inż. Stefan Turlejski email:turlejski@thermocad.pl

stefan.turlejski@is.pw.edu.pl

Autorzy programu Audytor SCW od wielu lat zajmują się zagadnieniamizwiązanymi z pracą i eksploatacją systemów ciepłowniczych.Będąc pracownikami Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PolitechnikiWarszawskiej są autorami wielu prac naukowo-badawczych i publikacjiz zakresu ciepłownictwa.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Przeznaczenie programu

 • Tworzenie bazy danych dla systemów ciepłowniczych w zakresie: - sieci ciepłowniczej, - węzłów cieplnych, - źródeł ciepła, przepompowni itp.

 • Obliczenia numeryczne przepływów wody w sieci oraz spadkówciśnienia dyspozycyjnego na odcinkach sieci ciepłowniczej.

 • Obliczenia strat ciepła i spadku temperatury wody w sieci ciepłowniczej.

 • Wykonanie obliczeń do projektów regulacji hydraulicznej.

 • Analiza przepustowości sieci ciepłowniczej o strukturze rozgałęźnej oraz pierścieniowej zasilanej z jednego lub wielu źródeł ciepła.

 • Określanie warunków przyłączania nowych odbiorców ciepła.

 • Tworzenie tabel temperatur.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Bazy danych systemów ciepłowniczych

Baza danych może być opracowana na podstawiedanych o terenie zawartych na mapie numerycznej ...

... lub na podstawie mapy terenu powstałej w wynikuskanowania podkładów geodezyjnych.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Baza danych – odcinki sieci ciepłowniczej

Każdy odcinek sieci ciepłowniczej jestszczegółowo opisywany w zakresie: - technologii wykonania, - producenta rur, - średnicy nominalnej rurociągu, - sposobu izolowania itd.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

W zależności od wyboru rodzajupunktu węzłowego (punkt węzłowy

sieci, odbiorca ciepła, źródło ciepła)możliwe jest uzupełnianie bazy danychdla wybranych składowych systemuciepłowniczego.

Baza danych – punkty węzłowe sieci ciepłowniczej

Baza danych punktów węzłowych sieciciepłowniczej zawiera: - identyfikatory użytkownika (PEC), - współrzędne X i Y w terenie,

- rzędną terenu,

- zagłębienie rurociągu itd.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Baza danych – komory ciepłownicze

Baza danych komór ciepłowniczychzawiera: - identyfikator użytkownika (PEC), - rzędną dna komory,

- wymiary komory,

- dowolne informacje dodatkowe itd.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Baza danych – armatura i inne elementy rurociągów

Baza danych zawiera informacje o elementachsieci ciepłowniczej takich jak: - zawory, zasuwy, - klapy regulacyjne,

- pompy,

- oraz inne elementy montowane na rurociągach.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Odbiorca ciepła – węzeł cieplny

Dwa sposoby opisuwęzłów cieplnych: - podstawowy

- dokładny

Baza danych – węzły cieplne

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Uproszczony sposób

opisu węzła cieplnego.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

Baza danych – węzły cieplne (opis podstawowy)

Dane podstawowe zawierają: - dane administracyjne, - wartości zapotrzebowania na moc cieplną, - typ węzła, - sposób transformacji temperatury w gałęzi c.o.- sposób transformacji temperatury w gałęzi c.t.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Definiowanie dowolnego układutechnologicznego węzła cieplnego.

Dokładny sposób

opisu węzła cieplnego.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny)

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Na każdej gałęzi układu technologicznegomożna umieszczać urządzenia armaturystosowanej w danym węźle cieplnym.

Urządzenia armatury wybierane sąz katalogu urządzeń.

Zawartość katalogu może byćmodyfikowana przez użytkownika.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny)

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Typ i rodzaj wymiennika ciepławybierany jest z katalogu.

Zawartość katalogu wymiennikówmoże być modyfikowana przezużytkownika.

Na gałęziach technologicznych: c.o., c.w.u., c.t.można wprowadzać dane o wymiennikach ciepła

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze

Baza danych – węzły cieplne (opis dokładny)

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Obliczenia numeryczne

Audytor SCW oferuje dwa rodzaje

obliczeń wielkości zapotrzebowania

wody sieciowej dla węzłów cieplnych:

1. Obliczenia uproszczone -

uwzględniające jedynie zamówioną

moc cieplną oraz założone wartości

spadku ciśnienia w węźle cieplnym.

2. Obliczenia dokładne -

uwzględniające rodzaj i wielkość

zamontowanych w węźle cieplnym

wymienników ciepła oraz opór

hydrauliczny armatury i innych

urządzeń.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresów piezometrycznychwykonywanych dla zadanej trasy sieci ciepłowniczej ...

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Wyniki obliczeń

... lub w formie tabelarycznego raportu zapotrzebowania na wodę sieciową węzłów cieplnych ...

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Wyniki obliczeń – eksport danych

Wyniki obliczeń mogą być eksportowane do innych programów np. Ms Excel z możliwością wyboru grupy eksportowanych danych

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Wyniki obliczeń

... lub prezentowane są bezpośrednio na mapie sieci ciepłowniczej.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Wyniki obliczeń

Program wykonuje analizęprzepustowości sieci ciepłowniczejz wyszczególneniem odcinkówprzeciąźonych i niediciążonych.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Zestawienia

Program wykonuje wiele rodzajów zestawień, np.. zestawienie długościrurociągów o danej średnicy nominalnej

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Czas dopływu wody do węzłów cieplnych

Program wykonuje obliczenia czasu dopływu wody sieciowej od źródłaciepła do każdego węzła cieplnego.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Jednostkowe straty ciśnienia

Na wykresie przedstawione są wartości jednostkowych strat ciśnienia wodysieciowej z możliwością szybkiej lokalizacji odcinków sieci na mapie.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Straty ciepła sieci ciepłowniczej

Audytor SCW analizuje procesy cieplne zachodzące w sieci cieplnej. Obliczana jest temperatura wody w każdym punkcie węzłowym sieci oraz wartość spadku temperatury wody w każdym odcinku sieci ciepłowniczej.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Straty ciepła sieci ciepłowniczej

Wyniki obliczeń strat ciepła przedstawiane są w formie wykresów z możliwościąszybkiej lokalizacji odcinków sieci na mapie.

Całkowite straty ciepła

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Tabela temperatur

Audytor SCW zawiera moduł służący do tworzenia tabel temperatur dla źródeł ciepła.

Obliczenia wykonywane są na podstawie charakterystyk cieplnych budynków, instalacji co i wymienników ciepła

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Drukowanie

Mapa sieci ciepłowniczej może być wydrukowana w całości lub jej fragment nana dowolnym urządzeniu drukującym (drukarka, ploter itp.) lub do pliku w celu późniejszego wydrukowania.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Referencje

 • Program Audytor SCW został zainstalowany i wdrożonyw następujących firmach ciepłowniczych:

 • - EC Skierniewice, - MPEC Konin,

 • - ZEC Starachowice, - LPEC Lublin,

 • - ZEC Wołomin, - PEC Żyrardów,

 • - Vattenfall Heat Poland, - MEC Ostrowiec Świętokrzyski,

 • PEC Wyszków, - MPEC Łomża,

 • ZEC Sanok, - PEC Gliwice,

 • MPEC Olsztyn, - PKN Orlen w Płocku,

 • PEC Legionowo, - PEC Chrzanów,

 • MPEC Augustów, - PEC Suwałki,

 • ZEC Krosno, - SM „Świt” w Ełku,- SEC Szczecin, - PEC w Ełku,- PEC Gorzów Wlkp., - i innych.

Wciśnij lewy klawisz myszki lub dowolny klawisz na klawiaturze


Program graficzno numerycznej bazy danych i obliczenia hydrauliczne sieci ciep owniczych

Kontakt

Autorzy:

Olgierd Niemyjski email:niemyjski@thermocad.pl

tel.: 505 115 642 olgierd.niemyjski@is.pw.edu.pl

Stefan Turlejski email:turlejski@thermocad.pl

tel.: 601 238 897 stefan.turlejski@is.pw.edu.pl

Informacje dodatkowe:

www.thermocad.pl