foreldrem te 28 mai f rskoledag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foreldremøte 28.mai førskoledag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foreldremøte 28.mai førskoledag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Foreldremøte 28.mai førskoledag - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Foreldremøte 28.mai førskoledag. Hvordan kan vi styrke læringsmusklene? Hvis ikke man lærer noe nytt så lærer man ikke noe. Vår oppgave er ikke å gjøre skolen lett for elevene, men å gjøre den passe vanskelig - passe vanskelig for alle. Grünerløkka skoles satsingsområder. Èn skole

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Foreldremøte 28.mai førskoledag' - toby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Hvordan kan vi styrke læringsmusklene?
 • Hvis ikke man

lærer noe nytt så

lærer man ikke

noe.

slide3
Vår oppgave er ikke å gjøre skolen lett for elevene, men å gjøre den passe vanskelig - passe vanskelig for alle
gr nerl kka skoles satsingsomr der
Grünerløkka skoles satsingsområder
 • Èn skole
 • Læringsmiljø og klasseromsledelse
 • Vurdering for Læring
 • Lesing og regning
 • IKT
 • Elevmedvirkning
5 grunnleggende ferdigheter
5 grunnleggendeferdigheter
 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne regne
 • Å kunne uttrykke seg skriftlig
 • Å kunne bruke digitale verktøy
4 grupper blir 3 klasser
4 grupper blir 3 klasser

Gruppene i første klasse varierer gjennom året i andre klasse blir det tre klasser.

De settes sammen slik at vi får tre klasser der elevene fungerer best mulig sammen

sosiale m l for 1 trinn
Sosiale mål for 1. trinn
 • Kjenne seg trygg
 • Ha en venn
 • Bli elev; vente på tur, høre på andre, gjøre som man får beskjed om
 • Forholde seg til skolens og klassens regler
slide8

Mål i norsk for 1. trinn

 • Elevene har glede av bøker og høytlesning
 • Elevene kan navn og lyd på alle bokstavene og kan skrive dem – store og små
 • Elevene kan trekke sammen lyder og lese små tekster
 • Elevene gjenkjenner ordbilder og kan skrive ord
m l i engelsk for 1 trinn
Mål i engelsk for 1. trinn
 • kan presentere seg ved navn, alder, familie etc
 • kan fargene
 • kan telle til ti
 • kan rim og sanger
m l i matte for 1 trinn
Mål i matte for 1. trinn
 • Sortere etter kriterier
 • Sammenligne antall i mengder
 • Lese og skrive tallene til ti
 • Kunne telle til 20, forlengs og baklengs
 • Tiervenner/tieroverganger
 • Lengder
 • Penger
 • Rekketelle
 • Addisjon og subtraksjon
slide11

Timefordeling 1. trinn

18,75 timer pr uke

 • 7 timer norsk
 • 4 timer matte
 • 0,75 timer engelsk
 • 1 time RLE
 • 1 time naturfag
 • 1 time samfunnsfag
 • 1 time K & H
 • 1 time musikk
 • 2 timer kroppsøving
vurdering og oppf lging
Vurdering og oppfølging
 • Utviklingssamtale med foresatte og elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår.
 • Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året.
 • Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring.
 • Kartlegging av elevenes leseferdigheter på 1. og 2. trinn og matematikk på 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn.
aktivitetsskolen barnas fritid
Aktivitetsskolenbarnas fritid

Morgenåpning (7.30-8.30)

Etter skoletid

Spisetid (13.30)

Aktivitetstid

Utetid

Stenger 16.45

m lomr der
Målområder
 • Natur, teknikk og miljø
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Mat og helse
frukt og melk
Frukt og melk

skolemelk.no

 • Registrere deg som ny bruker
 • Sjekk på nett ang priser

skolefrukt.no

 • Registrere deg som ny bruker
 • 3.kr pr frukt
hva kan du forvente av oss
HVA KAN DU FORVENTE AV OSS?
 • Vi gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner.
 • Vi er kjent med elevens ståsted fra barnehagen eleven kommer fra.
 • Vi legger til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, individuelt og i samarbeid med andre.
 • Vi stimulerer elevenes læringslyst, nysgjerrighet og evne til kritisk tenkning.
 • Vi sikrer at lærerne samarbeider om elevenes opplæring.
 • At alle ansatte ved skolen fremstår som tydelige rollemodeller og gode forbilder.
 • Eleven mottar systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig og sosial utvikling. Eleven har i tillegg faglige samtaler med kontaktlærer.
 • Vi innkaller til utviklingssamtale med foresatte minst to ganger årlig. Eleven mottar skriftlig vurdering. Det gjennomføres elevsamtale to ganger i året.
slide17

Vi har forventninger til at dere:

 • -sørger for at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet
 • -sørger for at eleven møter tidsnok og uthvilt og at dereikkeforstyrrerundervisningen
 • - sørger for at eleven har spist frokost og har mat for hele skoledagen.
 • -følger skolens ferier og fridager og er ellers til stede alle dager og alle timer
 • -passer på at eleven følger klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen og tar medansvar for at eleven følger skolens ordensreglement.
 • - kontakter skolen hvis ditt barn mistrives eller du synes noe virker merkelig
 • - bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne, medelever og deres foresatte.
 • -leserdaglig for og med barna
 • - snakkernorskmed barnetminst en time hverdag
 • - garderobe - ekstratøy – rydde – glemme
 • - samarbeider med andre foresatte om elevenes trivsel og trygghet og deltar aktivt i sosiale arrangementer
 • - bursdager – ikkekaker og is – hvisinvitasjoneneskal deles utpåskolenmåalleinviteres
slide18

Kjære foreldre

 • Du er ditt barns første og viktigste lærer!
 • Diskuterer du med barna, stimulerer du deres tanker og utvikling.
 • Når du bryr deg blir barnet ditt bedre på skolen. Barnet blir og trives bedre på skolen.
 • Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt.
 • Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater.
 • At du kjenner de andre foreldrene fører til bedre samarbeid og oppfølging.
 • Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang!
 • Hilsen Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)‏
en trekant er den sterkeste konstruksjonen
En trekant er den sterkeste konstruksjonen
 • Vi kan styrke hverandre gjensidig slik at alle elever kan gjennomføre et 13-årig skoleløp.
 • De timene elevene er på skolen er bare en del av utdanningen. Snakk med barna om skolen og hva som skjer rundt dem.
 • Bli kjent med barnas venner. Delta på sosiale aktiviteter og inviter vennene hjem.
slide20
Vi har det samme målet: Alle barn på Grünerløkka skole skal trives, utvikle seg og lære så mye som mulig
de etiske retningslinjene
De etiske retningslinjene

Vi er redelige:

 • Vi holder det vi sier
 • Vi gir ærlige tilbakemeldinger
 • Vi er tydelige og konsekvente
 • Vi er godt forberedt til utviklingssamaler
 • Vi gir nødvendig informasjon

Vi viser engasjement:

 • Vi møter alltid forberedt
 • Vi viser interesse for hele barnet og alle barn
 • Vi viser glød og entusiasme
 • Vi har hyppig oppfølging og kontakt.

Vi viser respekt:

 • Vi lytter på elevene og viser i praksis at vi bryr oss.
 • Vi har toleranse for ulike syn og verdier.
 • Vi har dialog med foresatte og er imøtekommende.
i sommer kan dere ve p
I sommer kan dere øve på
 • at barna må vente på tur og ikke kan avbryte de som snakker
 • at barna gjør det de får beskjed om
 • og foreldrene må øve på at nå blir barna en av tjue og ingen barn har krav på mer plass enn andre