Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UAB “ENEFIT” PowerPoint Presentation
Download Presentation
UAB “ENEFIT”

UAB “ENEFIT”

197 Views Download Presentation
Download Presentation

UAB “ENEFIT”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS VERSLUI 2010 M. LPK 2010.01.12 UAB “ENEFIT” Liudas LiutkevičiusGeneralinis direktoriusTel: +370 5 261 9141Mob: +370 612 40913 liudas.liutkevicius@enefit.lt

  2. Sąvokos Šaltinis – VKEKK, www.regula.lt

  3. Veiksniai įtakojantys elektros energijos kainas Globalūs: Naftos kainos pasaulinėse rinkose: Vidutinė naftos kaina pasaulio rinkose 2009 - $62; Prognozuojama vidutinė kaina 2010 - $85(šaltinis - Barclays Capital, Paul Horsnell); Elektros energijos paklausa/pasiūla regione; CO2 taršos leidimų kainos; Politiniai veiksniai; Individualūs: Elektros energijos suvartojimo specifika (grafikas); Vartotojo mokumas, patikimumas; Suvartojamos elektros energijos kiekis;

  4. Elektros energijos kainos Nord Pool Šaltinis Nord Pool. Duomenys 31.12.2009

  5. Reguliuojamų elektros energijos kainų palyginimas regione

  6. Dėkoju už dėmesį!