prehrana in telesna dejavnost za zdravje strategija republike slovenije 2014 2023 dr marjeta recek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vsebina predstavitve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vsebina predstavitve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Vsebina predstavitve - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Prehrana in telesna dejavnost za zdravje Strategija Republike Slovenije 2014-2023 dr. Marjeta Recek. 1. SREČANJE ŽUPANOV V OKVIRU MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE CILJEV 5. MINISTRSKE KONFERENCE O OKOLJU IN ZDRAVJU SZO ZA EVROPO, Ljubljana, 9.10.2013. Vsebina predstavitve.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vsebina predstavitve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prehrana in telesna dejavnost za zdravje strategija republike slovenije 2014 2023 dr marjeta recek

Prehrana in telesna dejavnost za zdravje Strategija Republike Slovenije 2014-2023dr. Marjeta Recek

1. SREČANJE ŽUPANOV V OKVIRU MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVAJANJE CILJEV 5. MINISTRSKE KONFERENCE O OKOLJU IN ZDRAVJU SZO ZA EVROPO, Ljubljana, 9.10.2013

vsebina predstavitve
Vsebina predstavitve
 • Nepravilno prehranjevanje in pomanjkanje telesne dejavnosti
 • Prehranska politika 2005-2010-ključni dosežki
 • Nove strategija 2014-2023 Prehrana in telesna dejavnost -ključni izzivi
 • Prioritetna področja strategije
 • Izzivi za lokalno skupnost
slide3
Nepravilno prehranjevanje in pomanjkanje telesne

dejavnosti debelost

kronične nenalezljive bolezni

prezgodnje smrti

 • OSNOVNI RAZLOG za prekomerno težo in debelost je energijsko neravnovesje.

VNOS ENERGIJE > PORABA ENERGIJE

 • Problematična je predvsem energijsko gosta hrana
 • (↑ maščob, soli, enostavnih sladkorjev) in hranilno revna hrana (↓ vitaminov, mineralov in mikrohranil),
 • Problem povečuje tudi zmanjšana telesna dejavnost (sedeče delo, transport na delo in urbanizacija)
epidemija debelosti
Epidemija debelosti
 • Svetovna razsežnost:

- od leta 1980 debelost več kot podvojila.

- 43 milijonov otrok starih do 5 let ima prekomerno težo (leto 2010)

 • V preteklosti: debelost značilna za razviti svet, se vse bolj pojavlja v razvijajočem se in nerazvitem svetu, predvsem v urbanem okolju.
 • Prekomerna teža in debelost predstavljata peti vodilni dejavnik za umrljivost
vpliv socialno ekonomskega polo aja
Vpliv socialno-ekonomskega položaja
 • Prehranski in gibalni dejavniki tveganja so najpogostejši v skupini ljudi z nižjim socialno ekonomskim položajem.
 • Ekonomsko šibkejše družine težje za zdravje ugodno hrano, cenovno težko dostopne športne dejavnosti izven šole
 • Raziskava (HBSC 2010)-otroci iz ekonomsko šibkejših družin:
  • manj pogosto redno zajtrkujejo, uživajo manj sadja in zelenjave
  • manj pogosto so intenzivno telesno dejavni in dejavni vse dni v tednu
klju ni dose ki pretekle strategije
Ključni dosežki pretekle strategije
 • uspešni pri ustvarjanju različnih orodij, kot so smernice- pomagajo načrtovati zdravo in uravnoteženo prehrano, (sprejem prehranskih smernic in navodil:otroci, dijaki, študentje, delavci, bolniki, starostniki; sprejem prehranskih priporočil za vnos hranil)
 • uspešno medsektorsko povezovanje: kmetijstvo, šolstvo, družina in socialne zadeve (shema šolskega sadja, zakonodaja na področju prehrane otrok in študentov,…)
 • ozaveščanje prebivalcev o pomenu prehrane za zdravje (medijske kampanje, sodelovanje z NVO)
varnost in kakovost hrane ter lokalno trajnostna oskrba z njo
VARNOST IN KAKOVOST HRANE TER LOKALNO TRAJNOSTNA OSKRBA Z NJO
 • Povečana stalna ponudba zdravju koristne hrane, dostopna za vse skupine prebivalcev
  • Promocija lokalnih in mestnih tržnic ter drugih oblik ponudbe
slide14

VARNOST IN KAKOVOST HRANE TER LOKALNO TRAJNOSTNA OSKRBA Z NJO

 • Povečana ponudba in povpraševanje po kakovostni lokalno pridelani in predelani hrani:
  • Opredelitev lokalne trajnostne oskrbe kot razvojne usmeritve na nivoju države in lokalnih skupnosti
  • Vzpostavitev pogojev ter spodbud za večjo konkurenčnost lokalno trajnostne pridelave in predelave hrane s povezovanjem pridelovalcev in partnerskim kmetovanjem
varnost in kakovost hrane ter lokalno trajnostna oskrba z njo1
VARNOST IN KAKOVOST HRANE TER LOKALNO TRAJNOSTNA OSKRBA Z NJO
 • Povečana lokalno trajnostna oskrba gospodinjstev in javnih ustanov proračunskih uporabnikov, ki zagotavljajo prehrano:
  • Zmanjšanje administrativnih in drugih ovir pri lokalni trajnostni oskrbi s hrano
  • Vzpostavitev sistema naročanja na področju prehrane pri proračunskih uporabnikih, ki bo dal prednost lokalni trajnostni preskrbi
okolja ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje
OKOLJA, KI SPODBUJAJO TELESNO DEJAVNOST ZA ZDRAVJE
 • Ohranjanje in vzpostavljanje vzgojno izobraževalnih, delovnih, lokalnih in drugih okolij
  • Ohranitev oziroma nadgradnja sistemov za spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje v vzgojno izobraževalnih in delovnih okoljih, s povezovanjem vseh pristojnih služb (šole, ki nudijo brezplačno vodeno vsakodnevno dejavnost, imajo organiziran aktiven prihod peš, s kolesom, rolerji)
okolja ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje1
OKOLJA, KI SPODBUJAJO TELESNO DEJAVNOST ZA ZDRAVJE
 • Cenovna dostopnost zdravih izbir in vzpostavitev programov brezplačne vadbe
  • Vzpostavitev brezplačne rekreacije in telesne vadbe v lokalni skupnosti
okolja ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje2
OKOLJA, KI SPODBUJAJO TELESNO DEJAVNOST ZA ZDRAVJE
 • Varna in aktivna mobilnost vseh udeležencev v prometu
  • Umestitev pogojev za aktivno mobilnost v prostorske plane