loha parazitismu v evoluci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úloha parazitismu v evoluci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úloha parazitismu v evoluci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Úloha parazitismu v evoluci - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Úloha parazitismu v evoluci. Poněkud zaujatý pohled na historii evoluce na Zemi. Obsah. Hypercykly a vznik buňky Vznik sexuality Udržování sexuality v přírodě Vznik druhovosti a její důsledky Vznik nových genů a nové organizace genomu Vznik eukaryotické buňky Holobionti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úloha parazitismu v evoluci' - toan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
loha parazitismu v evoluci

Úloha parazitismu v evoluci

Poněkud zaujatý pohled na historii evoluce na Zemi

obsah
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
obsah1
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
parazitick hypercykly

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Parazitické hypercykly

translace

enzym 1

enzym 6

1

translace

6

2

translace

enzym 2

enzym 5

5

translace

3

translace

4

enzym 3

translace

enzym 4

obsah2
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
sex produkt evoluce parazita
Sex – produkt evoluce parazita
 • Konjugativní plasmidy a transposomy u bakterií
 • Párování homologických chromosomů (homing intronů)
 • Mating typy hub a prvoků
  • Geny pro mating typy jsou idiomorfní
  • Příbuznost m.t. genů nesouhlasí s příbuzností druhů
  • Kodominance a obsazování stejného lokusu
  • Výhoda vzácné alely a polymorfismus m.t. genů
  • M.t. geny u hub někdy mobilní v rámci genomu
sex produkt evoluce parazita ii
Crossing over – zbavení se špatných sousedů

Indukce sexu v nepříznivých podmínkách – možná úprk transposomu před mutacemi které sám způsobil

Hlenka Physarum polycephalum a mitochondriální plasmid indukující fůze

Mezidruhový přenos transposomů P element přenesený z Drosophila willistoni na D. melanogaster – patrně prostřednictvím

roztoče Proctolaelaps regalis

Physarum polycephalum

Sex – produkt evoluce parazita II
obsah3
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
nev hody sexuality
Nevýhody sexuality
 • Dvojnásobná cena sexu (meiozy)
 • Dvojnásobná cena samců
 • Časová a energetická náročnost meiozy
 • Riziko infekce a predace
 • Limitní velikost populace
v hody sexuality
Výhody sexuality
 • Odstraňování mutací na úrovni populace (stačilo by méně sexu)
 • Odstraňování mutací na úrovni jedince
 • Evoluční past
 • Paraziti a negativní dědivost zdatnosti
doklady pro hypot zu erven kr lovny
Doklady pro hypotézu Červené královny
 • Ubývání partenogenetických plžů v přítomnosti motolic (Bulinus truncatusnebo Potamopyrgus a Microphallus)

Model

Skutečnost

Prazitární zátěž

% sexuálních jedinců

% sexuálních jedinců

doklady pro hypot zu erven kr lovny1
Doklady pro hypotézu Červené královny
 • Ubývání partenogenetických plžů v přítomnosti motolic (Bulinus truncatus a Microphallus)
 • Anthoxantum a prevalence virů (10% rostlin infikováno, asexuální častěji)
 • MHC polymorfismus u slepce a roztoči
 • Parazitovanost sexuálních a asexuálních linií ryb (triploidní Carassius auratus větší parazitovanost motolicí Metaginimus)
doklady pro hypot zu erven kr lovny2
Doklady pro hypotézu Červené královny
 • Ubývání partenogenetických plžů v přítomnosti motolic (Bulinus truncatus a Microphallus)
 • Anthoxantum a prevalence virů (10% rostlin infikováno, asexuální častěji)
 • MHC polymorfismus u slepce a roztoči
 • Parazitovanost sexuálních a asexuálních linií ryb (triploidní Carassius auratus větší parazitovanost motolicí Metaginimus)
 • Mraveniště s mnoha královnami, čmeláci
doklady pro hypot zu erven kr lovny3
Doklady pro hypotézu Červené královny
 • Ubývání partenogenetických plžů v přítomnosti motolic (Bulinus truncatus a Microphallus)
 • Anthoxantum a prevalence virů (10% rostlin infikováno, asexuální častěji)
 • MHC polymorfismus u slepce a roztoči
 • Parazitovanost sexuálních a asexuálních linií ryb (triploidní Carassius auratus větší parazitovanost motolicí Metaginimus)
 • Mraveniště s mnoha královnami, čmeláci
 • Korelace mezi rekombinačním indexem a délkou života savce (nikoli počtem potomků)
obsah4
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
druhovost
Druhovost
 • Velmi zvláštní, možná i relativně mladý fenomen (Paleoproterozoic + Mesoproterozoic x Neoproterozoic)
 • Druhovost a možnost (nebo nutnost) vzniku specializice
r ole parazit p i vzniku druhovosti
Role parazitů při vzniku druhovosti
 • Paraziti –> sexualita –> genetická homeostáze –> druhovost
 • Paraziti –> imunita –> diferenciace peptidických slovníků –> druhovost
obsah5
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
genomov paraziti a struktura genomu
Genomoví paraziti a struktura genomu
 • Transposomy a frekvence mutací (79% mutací v 10 lokusech – inserce)
 • Charakter mutací – transposomy si přednostně sedají do regulačních oblastí (dokonalejší regulace, vznik mnohobuněčnosti)
 • Vznik nových genů horizontálním přenosem
 • Transposomy jsou vázány na sexualitu, jsou mobilní v pohlavní linii (nebo mikronukleu)
 • Domestikace transposomů - telomery
obsah6
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
endosymbiotick teorie vzniku organel
Endosymbiotická teorie vzniku organel
 • Mitochondrie – alfa proteobakterium, plastid – sinice, bičík – spirocheta.
 • Existence primárně amitochondriálních eukaryot
 • Vznik organel sekundární endosymbiozou
vznik eukaryotick bu ky
Margulisová – seriál endosymbiotic theory 1981primitivní eukaryot + eubakterie

Gupta – i jádro chimerického původu archeon + gramnegativní eubakterie

Vznik eukaryotické buňky
martin m llerova hypot za krok 1
Martin-Müllerova hypotéza, krok 1

Eubakterie -heterotrof

Archeon -methanogen

H2

Organické látky

H2

H2

H2

glukosa

glukosa

H2

ATP

O2

O2

ATP

pyruvát

CO2

OAc

ATP

H2

H20

CO2

CH4

martin m llerova hypot za krok 2
Martin-Müllerova hypotéza, krok 2

Eubakterie -heterotrof

Archeon -methanogen

Organické látky

glukosa

glukosa

H2

ATP

O2

O2

ATP

pyruvát

CO2

OAc

ATP

H20

CO2

CH4

martin m llerova hypot za krok 3
Martin-Müllerova hypotéza, krok 3

Eubakterie -heterotrof

Archeon -methanogen

Organické látky

glukosa

glukosa

H2

ATP

O2

O2

ATP

pyruvát

CO2

OAc

ATP

H20

CO2

CH4

martin m llerova hypot za krok 4
Martin-Müllerova hypotéza, krok 4

Eukaryot

Organické látky

glukosa

O2

O2

ATP

pyruvát

pyruvát

ATP

ATP

nebo

H20

CO2

OAc

CO2

H2

obsah7
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
vznik druhu f z dvou organism
Vznik druhu fůzí dvou organismů
 • Vznik holobionta v důsledku symbiosy
 • Lišejníky, přežvýkavci
 • Hmyz – mycetocyty a bakteriocyty
 • Mykorhiza,
  • Endomykorhiza – několik typů, 2/3 druhů rostlin asociovaných s některým ze 150 druhů Zygomycet z řádu Glomales (fosfor)
  • Ektomykorhiza – Basidiomycety a Ascomycety, nejméně 7 tisíc druhů (dusík)
 • Suchozemské rostliny jako lišejníky naruby (Atsatt) – invazivní intracelulární vrcholový růst – pylová láčka
obsah8
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
ztr ta osrst n jako obrana proti ektoparazit m
Ztráta osrstění jako obrana proti ektoparazitům
 • Bellt 19. Století, nevysvětlil proč jen u člověka
 • Rantala 1999 – jen člověk má ze 198 opic trvalé tábořiště a také blechy
 • Vyvráceno – blechy získal od psa
 • Jiné hypotézy – pohlavní výběr, vodní život, neotenie, ochlazování
obsah9
Obsah
 • Hypercykly a vznik buňky
 • Vznik sexuality
 • Udržování sexuality v přírodě
 • Vznik druhovosti a její důsledky
 • Vznik nových genů a nové organizace genomu
 • Vznik eukaryotické buňky
 • Holobionti
 • Ztráta osrstění u člověka
 • Vznik pruhů u zeber
pruhy jako obrana proti mou e tse tse
Pruhy jako obrana proti mouše tse-tse
 • Neodpovídá představě klasické mimeze
 • Mouchy tse-tse vyhledávají barevně homogenní plochy
vznik pruh u zeber
Vznik pruhů u zeber
 • Důkaz – nejkontrastnější pruhy mají zebry v oblastech s mouchou tse-tse
 • V samém centru areálu rozšíření mouchy tse-tse mají pruhy i jiné druhy zvířat
shrnut
Shrnutí
 • Fenomen parazitismu patrně sehrál velmi zásadní úlohu v evoluci života na Zemi
 • Parazitismus provází život od samých počátků
 • Je otázkou, zda by se bez parazitismu život dostal za stádium chemických hypercyklů
 • Není pravděpodobné, že by se bez účasti parazitů vyvinula eukaryotická buňka nebo mnohobuněčné organismy